برگه سبز سربازی

برگه سبز سربازی

اگر قصد رفتن به سربازی را دارید یا برای امریه اقدام کردید حتما اسم برگه سبز سربازی به گوشتان خورده است. اما برای خیلی ها سوالاتی در مورد برگه سبز همچون این سوالات وجود دارد. ✔️ برگه سبز چی هست و به چه دردی میخورد؟ ✔️ یا اینکه این برگه را باید از کجا گرفت؟ […]

سربازی حرفه ای چیست – جزئیات طرح ارائه شده در مجلس

سربازی حرفه ای

یکی از قوانین مورد بحث در مجلس که با با استقبال بسیاری از افراد جامعه و البته انتقاد بسیاری دیگر وجود دارد و به تصویب نهایی نمایندگان رسیده است ، سربازی حرفه ای میباشد.بحث ها در میان مسولان بسیار پیچیده است و ممکن است هر لحظه خبر اجرایی شدن آن منتشر شود. ما در این […]

برای تماس با مشاور کلیک کنید