مرکز مشاوره سربازی ،سرباز مشاور با توجه به سوالات و ابهامات مشمولین عزیز و اشخاصی که قصد دریافت معافیت پزشکی،کفالت و یا دریافت کسری ایثارگری دارند با بهره گیری از مشاورین مجرب و با تجربه سوالات تمام عزیزان را از سراسر کشور را پاسخگو هستند.این مجموعه را میتوان بعنوان اولین و بهترین مجموعه در زمینه