کارت پایان خدمت سربازی

کارت پایان خدمت سربازی

👈 مشمولینی که خدمت سربازی را به اتمام رسانده اند یا توانسته اند با یکی از روش های مصوب در سازمان نظام وظیفه عمومی معافیت بگیرند وارد دغدغه جدید به نام رسیدن کارت پایان خدمت به دستشان میشوند.

در این مقاله سعی داریم با آشنا کردیم شما در رابطه با مراحل صدور کارت پایان خدمت و زمان صدور این کارت و در نهایت روش های پیگیری کارت پایان خدمت این دغدغه را به حداقل برسانیم.همچنین راجع به افراد گروه ب و تفاوت کارت پایان خدمتشان با بقیه توضیحات مفصلی خواهیم داد.

مراحل صدور کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت با کارت معافیت در دو حالت جدا قرار میگیرنند ولی تقریبا صدور هر دو به یک صورت است.البته بعضی از سربازان در حین خدمت سربازی معاف میشوند و قبل از زمان اتمام خدمت قانونی از یگان ترخیص میشوند.

صدور کارت پایان خدمت

👈 اتمام خدمت سربازی در زمان تعین شده(مدت خدمت بر اساس بومی و غیر بومی، مجرد و متاهل، افراد دارای کسری خدمت تعین میشود)

👈 مراجعه به یگان خدمتی بعد از پایان مرخصی پایان دوره

👈 مراجعه به شعبه بیمه نیروهای مسلح جهت ابطال بیمه

👈 دریافت برگه سبز به روز از پلیس+۱۰ و تحویل به یگان خدمتی

👈 دریافت فرم تسویه حساب از زیر مجموعه یگانی که در آن خدمت میشده

👈 مراجعه به قسمت های مختلف یگان و دریافت امضا تسویه حساب

👈 منفک شدن از زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به رکن ۱ یا ستاد یا قسمت صدور کارت یگان خدمتی

👈 دریافت برگه رهایی بعنوان کارت پایان خدمت موقت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

موضوعات مرتبط : شرایط و مراحل دریافت معافیت پزشکی سربازی

صدور کارت معافیت پزشکی در حین خدمت

👈 دریافت نامه اعزام از یگان جهت مراجعه به بیمارستان معرفی شده(این نامه حکم اشتغال به خدمت دارد)

👈 حضور در جلسه شورای پزشکی

👈 حضور در جلسه کمیسیون عالی در صورت اعلام شورای پزشکی

👈 دریافت گواهی اعلام نتیجه شورای پزشکی و ارائه به یگان(ممکن است نتیجه از طرف بیمارستان برای یگان ارسال شود)

👈 مراجعه به بهداری یگان جهت تایید نهایی نظر شورای پزشکی

👈 ارائه تاییدیه بهداری به زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به شعبه بیمه نیروهای مسلح جهت ابطال بیمه

👈 دریافت برگه سبز به روز از پلیس+۱۰ و تحویل به یگان خدمتی

👈 دریافت فرم تسویه حساب از زیر مجموعه یگانی که در آن خدمت میشده

👈 مراجعه به قسمت های مختلف یگان و دریافت امضا تسویه حساب

👈 منفک شدن از زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به رکن ۱ یا ستاد یا قسمت صدور کارت یگان خدمتی

👈 دریافت برگه رهایی بعنوان کارت پایان خدمت موقت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

صدور کارت معافیت کفالت در حین خدمت

👈 دریافت اشتغال به خدمت از یگان و ارائه به سازمان نظام وظیفه عمومی

👈 تکمیل فرم های درخواست کفالت از طریق پلیس+۱۰

👈 حضور در جلسات کمیسیون طبق اطلاع رسانی سازمان نظام وظیفه عمومی

👈 دریافت گواهی نهایی معافیت از نظام وظیفه عمومی و ارائه به یگان خدمتی

👈 مراجعه به شعبه بیمه نیروهای مسلح جهت ابطال بیمه

👈 دریافت برگه سبز به روز از پلیس+۱۰ و تحویل به یگان خدمتی

👈 دریافت فرم تسویه حساب از زیر مجموعه یگانی که در آن خدمت میشده

👈 مراجعه به قسمت های مختلف یگان و دریافت امضا تسویه حساب

👈 منفک شدن از زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به رکن ۱ یا ستاد یا قسمت صدور کارت یگان خدمتی

👈 دریافت برگه رهایی بعنوان کارت پایان خدمت موقت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت پایان خدمت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

صدور کارت معافیت موارد خاص در حین خدمت

👈 ارائه گواهی اشتغال به خدمت به سازمان نظام وظیفه عمومی

👈 مراجعه به پلیس+۱۰ و تکمیل فرم های مربوطه

👈 حضور در جلسات کمیسیون طبق اعلام سازمان نظام وظیفه

👈 دریافت تاییدیه معافیت برای ارائه به یگان خدمتی

👈 مراجعه به شعبه بیمه نیروهای مسلح جهت ابطال بیمه

👈 دریافت برگه سبز به روز از پلیس+۱۰ و تحویل به یگان خدمتی

👈 دریافت فرم تسویه حساب از زیر مجموعه یگانی که در آن خدمت میشده

👈 مراجعه به قسمت های مختلف یگان و دریافت امضا تسویه حساب

👈 منفک شدن از زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به رکن ۱ یا ستاد یا قسمت صدور کارت یگان خدمتی

👈 دریافت برگه رهایی بعنوان کارت پایان خدمت موقت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت پایان خدمت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

موضوعات مرتبط : مراحل و شرایط گرفتن امریه سربازی

صدور کارت معافیت ایثارگری در حین خدمت

👈 دریافت گواهی اشتغال به خدمت جهت ارائه با بنیاد یا امور ایثارگران محل خدمت

👈 دریافت گواهی مدت ایثارگری یا میزان جانبازی از بنیاد یا امور ایثارگران محل خدمت

👈 تحویل گواهی دریافت شده به پلیس+۱۰ یا یگان خدمتی

👈 مراجعه به شعبه بیمه نیروهای مسلح جهت ابطال بیمه

👈 دریافت برگه سبز به روز از پلیس+۱۰ و تحویل به یگان خدمتی

👈 دریافت فرم تسویه حساب از زیر مجموعه یگانی که در آن خدمت میشده

👈 مراجعه به قسمت های مختلف یگان و دریافت امضا تسویه حساب

👈 منفک شدن از زیر مجموعه خدمتی در یگان

👈 مراجعه به رکن ۱ یا ستاد یا قسمت صدور کارت یگان خدمتی

👈 دریافت برگه رهایی بعنوان کارت پایان خدمت موقت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

مراحل صدور کارت معافیت قبل از خدمت

👈 مراجعه به پلیس+۱۰ برای تکمیل فرم های مربوطه

👈 ثبت درخواست نوع معافیت

👈 حضور در جلسه شورای پزشکی یا کمیسیون کفالت سازمان نظام وظیفه عمومی

👈 پرداخت هزینه صدور کارت پایان خدمت در نظام وظیفه در صورت تایید معافیت

👈 انتظار ۲۰ تا ۴۵ روزه جهت ارسال پستی کارت پایان خدمت به درب منزل از سوی سازمان نظام وظیفه

چند نکته درباره مراحل صدور کارت پایان خدمت

👈 مشمولینی که از خدمت سربازی فرار کرده اند جهت دریافت هر گونه معافیتی حتما باید به یگان خدمتی مراجعه کنند.

👈 در تمامی مراحل شورای پزشکی یا کمیسیون های کفالت الزامی است مشمول در یگان حاضر باشد حتی اگر این روال تا تایید نهایی چند ماه طول بکشد.

زمان صدور کارت پایان خدمت

بعد از طی مراحل گفته شده در هرکدام از حالت هایی که توضیح داده شد فرآیند صدور کارت به سرعت در سازمان نظام وظیفه عمومی آغاز میشود و با توجه به میزان درخواست و مشغله این قسمت در نظام وظیفه زمان های متغیری برای صدور کارت وجود دارد.

با در نظر گرفتن روزهای کاری معمولا بین ۲۰ تا ۴۵ روز کاری زمان میبرد تا کارت صادر شود و توسط سازمان نظام وظیفه عمومی برای ارسال به پست تحویل داده شود.دقت داشته باشید هیچ راه دیگری برای دریافت هر نوع کارتی چه معافیت چه پایان خدمت وجود ندارد!

پیگیری کارت پایان خدمت

پیگیری کارت پایان خدمت

جهت پیگیری میتوان از چند روش اقدام کرد :

👈 اپلیکیشن پلیس من

این اپلیکیشن را نصب کنید و با استفاده از کد ملی درخواست ها خود و آخرین وضعیت درخواست ها و حتی دریافت کد پیگیری پست را مشاهده نمایید.

👈 سامانه epolice

با استفاده از این سامانه و داشتن کد سخا میتوان آخرین وضعیت در حال اجرا را چک کرد.

👈 پلیس+۱۰

با مراجعه حضوری به پلیس+۱۰ و ارائه مدارک شناسایی از آخرین وضعیت کارت خود مطلع شوید.

علت نیامدن کارت پایان خدمت

👈 ممکن است به دلیل نبود سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای صدور کارت مدت زمان بیشتری زمان ببرد تا کارت صادر شود همانطور که بعضی ها مدت ها است که در انتظار دریافت کارت ملی هستند.

👈 این کارت توسط پست ارسال میشود و ممکن است ناهماهنگی هایی در پست وجود داشته باشد یا پست مراجعه کند اما کسی برای دریافت نباشد.در صورت بروز چنین مشکلی با داشتن کد رهگیری مرسوله پستی میتوان بصورت حضوری کارت را از پست دریافت کرد.

👈 در صورتی که اطلاعات ثبت شده در کارت غلط باشد باید مراتب را به سرعت به سازمان نظام وظیفه عمومی شهر خود اطلاع دهید.

کارت پایان خدمت گروه ب

افرادی که قبل از خدمت سربازی به دلیل بیماری های اعصاب و روان در جلسات کمیسیون پزشکی خدمت کرده اند و معاف از رزم شده اند.

یا افرادی که در حین خدمت بنا به همین دلایل و تایید شورای پزشکی معافیت از خدمات رزمی در گروه بیماری های اعصاب و روان گرفته اند.

بعنوان گروه ب شناخته میشوند.اطلاعات معاف از رزم و گروه ب بودن در تراشه الکترونیکی و سوابق سرباز ثبت خواهد شد اما هیچگونه مورد یا رنگ یا شماره ای روی کارت پایان خدمت مشمولین گروه ب نوشته نمیشود و از نظر ظاهری کارت این افراد هیچ تفاوتی با بقیه مشمولین ندارد.

تفاوت کارت پایان خدمت ارتش و سپاه

کارت های پایان خدمت حدود ۱۵ سالی است که به این شکل درآمده است در واقع کارت های پایان خدمت، گواهی نامه و کارت ملی همگی هوشمند شده اند.در گذشته روی کارت پایان خدمت محل خدمتی افراد و جایی که از آن ترخیص شده بودند ذکر میشد.

اما الان مشمول در هر جایی که خدمت کرده باشد تنها اطلاعات شخصی، شماره پایان خدمت و درجه نظامی که خدمت کرده است ثبت میشود. پس هیچ تفاوتی از نظر ظاهری بین کارت های پایان خدمت یگان های مختلف نیست.

برای مثال شخصی که در ارتش خدمت کرده یا در سپاه بوده اگر کارت هایشان را بهم نشان بدهند هیچ کدام نمیتواند از روی ظاهر کارت تشخیص دهد شخص دیگر کجا خدمت کرده است.اطلاعات در تراشه الکترونیکی ثبت میشود و در صورت نیاز توسط ارگان های دولتی و نظامی و بیمه قابل استعلام است.

پس سفارت آمریکا از کجا میفهمد چه کسی در سپاه بوده  و ویزا صادر نمیکند؟

مرکز تخصصی سرباز مشاور بعنوان اولین و تنها مرکز مشاوره سربازی آماده است به سوالات شما عزیزان در خصوص کارت پایان خدمت پاسخ دهد. فاصله شما با ما تنها یک تماس است.

26 پاسخ

 1. سلام اقا من ۱۰/۴۰۳تسویه کردم میرم پلیس +۱۰میگه تو هنوز سربازی میرم یگان خدمت میگه تسویتو زدیم مونده استان تایید کنه و حقوق ماه اخرم برام ریختن تو کارتم نگهداشتم میدونم باید پس بدم ولی هنوز بهم زنگ نزدن که بدهی داری اینا نمیدونم باید از کجا پیگیر باشم و به شدت پاسپورت نیاز دارم گرفتار شدم کارو بارمون مونده اونور نمیشه پاسپورتمو بگیرم تا کارت بیاد یا خودم برم تهران بگیرم کارتمو بچه شهرستانم

 2. با سلام و خسته نباشید امیرمحمد محمدزاده به کد ملی۰۹۲۶۲۲۵۹۰۱برج ۱۳۸۱/۰۸/۱۰سربازی را تسویه
  نمودم ولی کارتم نیومده الان هم برج ۱۳۸۱/۱۰/۱۴
  نیامده چیکار کنم به سپاه استان هم گفتم ولی خبری نشده

 3. داداش وضعیت فعلی منم همینه سه ماهه کارتم صادر نشده تو سامانه هم زده اعضام به خدمت ولا بلاتکلیف شدم به یگانم زنگ زدم گفتن پیگیری میشه گرفتار شدم بخدا

 4. سلام یه سوال داشتم معافیت پزشکی اعصاب و روان هستم بعد میگن ۳۰روز دیه میاد بعد استعلام میگیرم میگه پرونده بلاتکلیف یعنی چی؟؟

 5. سلام‌ من‌ معاف‌ پزشگی‌ هستم‌ کارتم‌ هنوز نیومده‌ میگن‌ تو‌ چاپه‌ میخواستم‌ بپرسم‌ آیا‌ میتونم‌ امسال‌ اربعین‌ به عراق‌ برم‌ یا نه؟

   1. با سلام من کفالت مادر گرفته بودم الان تایم ۳۰ ماهه موقت تموم شده دارم میرم برای کمسیون که معافیت دائم بگیرم میخواستم بدونم بعد کمسیون چند روز طول میکشه به طور کلی تا کارت بفرستن alishahbazi2047@gmail.com

 6. سلام خداقوت من الان ۲۳ ماه خدمتم و ۱ ماه دیگه خدمتم تموم میشه و معاف از رزم گروه ب هستم . آیا برای مهاجرت، ویزا ، اقامت و… به مشکل خواهم خورد؟ توی ناجا معاف از رزم و در آموزشی گروه ب (اعصاب و روان) ثبت شده. لطفا راهنمایی کنید. ممنونم

  1. سلام واردی که میگید به کشور مقصد ربط داره ولی در کل برای خروج از کشور از نظر ایران به مشکلی نمیخورید

   1. باسلام وخسته نباشید من خدمت رو تموم کردم ۱۳۸۱/۰۸/۱۰تاریخ اتمام سربازی ولی هنوز نیامده به سپاه استان
    هم گفتم ولی خبری نیست

     1. سلام بنده خدمتم ۱۲بهمن ۱۴۰۲ خدمت تمام شده کارای تسویه ام کردم ولی الان مثل اینکه یگان گفته کارت خودم باید برم کرج از پادگان تحویل بگیرم

     2. سلام من سه ماهه خدمتم تموم شده کارتم نیامده الان یگان خدمتیم زنگ زدن میگن حقوق ماه اخرنبایدبرات می امده من که نمیدونستم خودشون واریزکردن الان من ۸میلیون ازکجابیارم بهشون بدم چکارکنم راهنماییم کنیدلطفا

     3. سلام شما نمیدونستی حقوق اضافه گرفتی؟
      پس چطور خرجش کردی؟!!!!

 7. سلام من درزمان جنگ خدمت نمودم که کارت پایان خدمت یک الی دوسال بعد آماده وشخص باید از شهرستان می‌رفت به قرارگاه لشکری که دران خدمت کرده بود پیگیرکارت میشدبنده طول یکسال و اندی دوبار به لشکروتیپ واگردانی که جمعی آن بودم درقوچان مراجعه اماکارتم آماده نبود وبعداز تا الان نرفتم متولد۱۳۴۴ازس وب هستم حالا چطور ازمحل سکونتم میتوانم پیگیروکارتم را دریافت کنم

 8. سلام الان سه ماهه خدمت تموم کردم کارتم نیومده و آخرین وضعیتم زده اعزام داخل سامانه سخا چیکار کنم راهنمایی ام کنید.

  1. هیچ برو یکم تخمه بخر و فوتبال نگا کن و صب کن تا انقلاب مهدی

   1. سلام برزگوار اگر کارت پایان خدمت چاپ شده کارت پایان خدمت کدام منطقه تهران تحویل اداره پست میدن ؟؟؟

  2. سلام
   اگر زده اعزام به خدمت و پایان خدمت ثبت نشده یعنی یگان خدمتی اطلاعاتت رو داخل سامانه نظام وظیفه ثبت نکرده از اونجا باید پیگیری کنی

   1. سلام. من بعد دو ماه آموزشی معاف دائم پزشکی شدم از برج ۱۱سال ۱۴۰۲٫ تا الان کارتم نیومده چکار کنم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

نیاز به مشورت داری کلیک کن !