شرایط گرفتن معافیت کفالت سربازی + مدارک مورد نیاز

یکی از روش های دریافت معافیت سربازی استفاده از انواع کفالت است.سازمان وظیفه عمومی معافیت کفالت را بطور مشخص و واضح در چند گروه تقسیم کرده است تا مشمولانی که به دنبال کفالت سربازی هستند بتوانند در صورت تایید شرایط گفته شده از خدمت سربازی معاف شوند.

گروه سرباز مشاور بر اساس آخرین قوانین موجود معافیت کفالت، بطور دقیق انواع این معافیت پرتقاضا را بررسی میکند تا شما مخاطبان و همراهان همیشگی سایت سرباز مشاور بتوانید با کمترین سردرگمی از قوانین مطلع شوید.

انواع معافیت های کفالت سربازی

معافیت های کفالت سربازی

بطور کلی میتوان معافیت کفالت را در چند دسته کلی تقسیم بندی کرد.هر دسته دارای قوانین و شرایط مشخصی میباشد که از سوی سازمان وظیفه عمومی تعیین شده است.

۱- کفالت مادر

مشمولانی که وظیفه سرپرستی از مادر را بر عهده دارند و مادر آن ها فاقد همسر است میتوانند در صورت وجود شرایط از خدمت سربازی معاف شوند.معافیت کفالت مادر تقریبا بیشترین تقاضا را در میان مشمولان دارد.

۲- کفالت پدر

مشمولانی که پدرشان به هر دلیلی از کار افتاده باشد و دیگر توانایی کار کردن نداشته باشد یا کهولت سن داشته باشد یا در نهایت بیماری صعب العلاج یا لاعلاج یا زمین گیر کننده ای داشته باشد میتوانند به این واسطه از خدمت سربازی معاف شوند.

۳- کفالت خواهر

مشمولانی هستند که بعنوان سرپرست خواهر محسوب میشوند در واقع جای پدر و همسر را برای خواهر پر کرده اند.بر اساس قانون در صورت وجود چنین شرایطی میتوان از خدمت سربازی معاف شد.

۴- کفالت برادر

اگر مشمولی دارای برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد و نقش پدر بعنوان سرپرست و نگهدارنده قانونی به او سپرده شده باشد میتواند بر اساس قانون با استفاده از معافیت کفالت برادر از خدمت سربازی معاف شود.

۵- کفالت مادر بزرگ

مادر بزرگ هایی هستند که برای زندگی نیاز به نگهداری دارند و مسمولیت اینکار بر عهده نوه پسر قرار گرفته است.در صورتی که مشمولی تنها نوه پسر نگه دارنده مادر بزرگ باشد میتواند بر اساس قانون از خدمت سربازی معاف شود.

۶- کفالت پدر بزرگ

در خصوص کفالت پدر بزرگ هم دقیقا قانون کفالت مادر بزرگ پابرجاست و هیچگونه تفاوتی وجود ندارد پس میتوان با کفالت پدربزرگ هم از خدمت سربازی معاف شد.

شرایط گرفتن معافیت کفالت

برای دریافت کفالت سربازی لازم است تا مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود دارای شرایطی باشند.بطور کلی میتوان چند شرط عمومی و چند شرط اختصاصی برای هر کدام از موارد در نظر گرفت.

شرایط عمومی مورد نیاز برای معافیت کفالت

✔️ فرد متاقضی در سن مشمولیت سربازی قرار بگیرد( حداقل ۱۸ سال )

✔️ مشمول غایب نباشد.

✔️ فرد مشمول باید تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

✔️ مشمول و شخص مورد نظر باهم زندگی کنند.

👈 در گرفتن کفالت سربازی در حین تحصیل یا در حین خدمت بودن مشکلی ایجاد نمیکند.

👈 در صورت وجود غیبت امکان توجیه غیبت سربازی وجود دارد.

👈 مشمولانی که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال نیستند میتوانند از کفالت ماده ۶ استفاده کنند. کفالت مددجویان عضو بهزیستی در قوانی جدید امکان پذیر است.

👈 معافیت کفالت الزامی بوده و شرایط اختصاصی نیز به تفکیک هر یک از انواع معافیت کفالت، تعیین میشود.

شرایط اختصاصی کفالت مادر

 • مادر فاقد همسر باشد.
 • مشمول تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و از مادر فاقد همسر مراقبت کند.
 • از طلاق یا فوت پدر ۳۰ ماه گذشته باشد.
 • مادر دارای اجاره نامه یا سند ملکیت بنام خود باشد.
 • مشمول توانایی در کفالت و سرپرستی داشته باشد.

چند نکته در خصوص کفالت مادر:

👈 تا قبل از گذشت ۳۰ ماه معافیت موقت صادر خواهد شد.

👈 اگر پدر فرد در حبس باشد،مشمول نمی تواند درخواست معافیت کفالت مادر دهد.

👈 اگر فرزندی که به دلیل کفالت مادر، از سربازی معاف شود ولی به دلایلی قادر به مراقبت از وی نباشد، فرزند دوم می تواند از معافیت کفالت او استفاده کند.

👈 در صورت تک پسر نبودن میتوان از کفالت ماده ۶ بهزیستی و کمیته امداد استفاده کرد.

👈 وضعیت مالی و اشتغال مادر ملاک صدور یا عدم صدور معافیت کفالت نیست.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت مادر

شرایط اختصاصی کفالت پدر

 • سن پدر فرد مشمول بالای ۷۵ سال باشد.
 • پدر زیر سن ۷۵ سال که مشکل پزشکی و نیاز به مراقبت دارد.
 • از کار افتادگی پدر باید اثبات شود.
 • فردی که سرپرستی پدرش را بر عهده دارد، باید تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد.
 • مگر این که برادران دیگر به دلیل معلولیت یا بیماری خاص، توانایی مراقبت از پدر را نداشته باشند.

چند نکته در خصوص کفالت پدر

 👈 اگر یکی از فرزندان کفالت گرفته باشد ولی به دلیل فوت یا بیماری نتواند از پدرش مراقبت کند، فرزند پسر دیگر معاف می شود.

👈 نظام وظیفه در خصوص بیماری پدر آیین نامه پزشکی مشخصی تدوین کرده است.

👈 در خصوص معافیت کفالت پدر نمیتوان از ماده ۶ بهزیستی استفاده کرد مگر اینکه ۲ نفر از اعضای خانواده عضو بهزیستی باشند.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت پدر

شرایط اختصاصی کفالت خواهر

 • خواهر باید فاقد همسر، پدر، فرزند بالای ۱۸ سال پسر باشد.
 • مشمول باید تنها برادر بالای ۱۸ سال خواهر باشد.
 • خواهر و برادر باید تنی باشند.
 • پدر حتما باید فوت شده باشد.
 • وجود مادر مانعی برای کفالت خواهر نیست.
 •  اگر خواهر عضو سازمان های حمایتی باشد مشکلی در درخواست کفالت ایجاد نمیشود.
 • اگر بعد از معافیت کفالت برادر، خواهر ازدواج یا فوت کند معافیت باطل نخواهد شد.
 • اگر برادر به دلیل بیماری، قادر به مراقبت از خواهرش نباشد، برادر دیگر وی می تواند از درخواست معافیت کفالت خواهرش استفاده کند.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت خواهر

شرایط اختصاصی کفالت برادر

 •  در صورتی که برادر فاقد پدر و فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد.
 • برادر مشمول کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد.
 • اگر مشمول تنها برادر سالم باشد اقدام برای دریافت کفالت سربازی بلامانع است.
 • مشمول و برادر باید تنی باشند.
 • در صورت فوت یا ازدواج بعد از دریافت کفالت ، معافیت ابطال نخواهد شد.
 • در صورت عضویب بهزیستی برادر و تک پسر بالای ۱۸ سال بودن حتی با وجود پدر میتوان از خدمت سربازی معاف شد.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت برادر

شرایط اختصاصی کفالت مادر بزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد همسر بوده و شخص تنها نوه پسر بالای ۱۸ سالش باشد.
 •  در خصوص مادر بزرگ مادری فرد مشمول باید فاقد دایی، خاله و مادر باشد.
 •  در خصوص مادر بزرگ پدری، مشمول باید فاقد پدر، عمو و عمه باشد.
 • اگر نوه دارای معافیت کفالت در اثر بیماری و فوت، نتواند از مادربزگش مراقبت کند، برادر ۱۸ سال به بالای او می تواند از درخواست معافیت کفالتش استفاده نماید.

شرایط اختصاصی کفالت پدر بزرگ

 •  پدر بزرگ باید فاقد فرزند و دارای حداقل ۷۵ سال سن و نیازمند مراقبت باشد.
 •  شخص باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال پدربزرگش باشد.
 • در خصوص پدر بزرگ پدری مشمول باید فاقد پدر، عمه و عمو باشد.
 • در خصوص پدر بزرگ مادری مشمول باید فاقد مادر، دایی و خاله باشد.
 • اگر پدربزرگ فرد دارای سن کمتر از ۷۵ سال باشد ولی بیماری اش توسط شورای پزشکی تایید شود، شخص معافیت کفالت دریافت خواهد نمود.
 •  اگر نوه ای که کفالت پدربزرگ خود را داشت، دچاری بیماری و فوت شود، برادر دیگر بالای ۱۸ سال او می تواند درخواست کفالت سربازی نماید.

مراحل گرفتن معافیت کفالت

 • مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل مدارک خواسته شده
 • حضور در شورای پزشکی بیمارستان ( مخصوص کفالت پدر بیمار )
 • حضور در کمیسیون کفالت سازمان وظیفه عمومی
 • پرداخت مبلغ مصوب کارت معافیت در صورت تایید کمیسیون

مراحل گفته شده برای دریافت انواع کفالت سربازی یکسان است و هیچ تفاوتی ندارد.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت

 • اصل مدارک شناسایی مشمول و تمام اعضای خانواده (کارت ملی و شناسنامه )
 • عکسبرداری و انگشت نگاری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم های مربوطه در دفاتر پلیس+۱۰
 • گواهی فوت پدر یا طلاق نامه ( مخصوص کفالت مادر )
 • استعلام طلاق از دادگاه ( مخصوص کفالت مادر )
 • اجاره نامه یا سند ملکیت
 • مدارک و سوابق بیماری ( مخصوص کفالت پدر )
 • گواهی عضویت کمیته امداد یا بهزیستی ( مخصوص معافیت مددجویان )
 • گواهی اشتغال به تحصیل (مخصوص دانشجویان)
 • گواهی اشتغال به خدمت (مخصوص مشمولان در حین خدمت)
 • آخرین مدرک تحصیلی

ممکن است در مراحل کمیسیون با توجه به شرایط مشمول و شخصی که برای کفالت او درخواست داده شده است مدارکی همچون گواهی شغلی مشمول خواسته شود همچنین در تمامی معافیت های کفالت تحقیقات محلی از سوی پلیس فراجا انجام خواهد شد.

در صورت رد شدن معافیت کفالت چه کاری میشه انجام داد؟

ممکن است به دلایل مختلفی بعد از برگزاری جلسات کمیسیون و انجام تحقیقات از سوی سازمان نظام وظیفه کفالت سربازی رد شود.حتما دلیل رد معافیت از سوی مسول کمیسیون کفالت اعلام خواهد شد و معمولا در اکثر مواقع با توجه به هر کدام از انواع کفالت کمیسیون دلیل منطقی برای رد معافیت ارائه میدهد.

اما در هر صورت اگر فکر میکنید حق با شما است میتوانید در زمان رد معافیت به رای کمیسیون اعتراض بزنید تا پرونده وارد شورای عالی شود.در اینصورت بار دیگر شرایط مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تایید رای صادر میشود در غیر اینصورت دیگر امکان ثبت اعتراض وجود نخواهد داشت!

در صورتی که قطعا حق را با خود میدانید و احساس میکنید ناداوری ای شده است میتوانید به دیوان عدالت اداری دادخواست شکایت ارسال کنید تا پرونده شما در دیوان مورد بررسی قرار بگیرد.

دیوان عدالت اداری مرجعی قانونی برای رسیدگی شکایات مردم از ارگان ها و سازمان های دولتی و نظامی است.

چگونگی ابطال معافیت کفالت؟

ابطال معافیت کفالت از دو جهت قابل بررسی است:

ابطال از سوی مشمول

در موارد نادری بعضی از مشمولان یا حتی کسی که کفالتش گرفته شده است درخواست ابطال معافیت کفالت و اعزام به سربازی یا انتقال کفالت به شخص دیگر را دارند.در این حالت معولا با درخواست موافقت نخواهد شد مگر اینکه دلیل موجهی از سوی مشمول ارائه شود.

ابطال از سوی سازمان وظیفه عمومی

مشمولانی هستند که برای آن ها پیامک ابطال معافیت کفالت و بررسی مجدد پرونده ارسال میشود این حالت در بیش از ۹۰ درصد پرونده ها مربوط به کسانی است که کفالت مادر را گرفته اند اما مادر با همسر سابق یا شخص جدید ازدواج مجدد داشته است.

با استعلامی که از سازمان ثبت احوال گرفته میشود معافیت کفالت ابطال خواهد شد و مشمول ظرف ۶ ماه زمان دارد برای تعیین تکلیف خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کند.

تحقیقات محلی در گرفتن کفالت به چه صورت است؟

زمانی که برای معافیت کفالت درخواست داده شود و شخص خودش از لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی انواع کفالت محق بداند علاوه بر ارائه مدارک لازم است تا تحقیقات محلی صورت گیرد در تحقیقات محلی این موارد مورد بررسی خواهد بود:

✔️ زندگی مشمول با شخص مورد نظر برای کفالت

✔️ عدم ارتباط رسمی و غیر رسمی مادر با مردی دیگر

✔️ عدم ارتباط مادر با همسر سابق

✔️ اثبات زندگی مستقل مادر

✔️ اثبات اشتغال مشمول

مهم ترین موارد این ها هستند اما با توجه به شرایط ممکن است موارد دیگری مانند اشتغال مادر یا پدر هم مدنظر قرار گیرد که آن را کمیسیون کفالت مشخص میکند.

گرفتن معافیت کفالت چقدر طول میکشد؟

تمامی پرونده های معافیت از زمان شروع و درخواست در دفاتر پلیس+۱۰ تا زمانی که به نتیجه و رای قطعی برسد بین ۲ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.میانگین زمان رسیدگی و اعلام رای معمولا ۳ ماهه است اما در پرونده های کفالتی همچون بهزیستی و کمته امداد به دلیل کمیسیون های داخلی این سازمان ها ممکن است حتی تا ۸ ماه برای صدور رای نهایی زمان لازم باشد.

توصیه

توصیه سرباز مشاور به شما این است که در هر درخواستی نباید عجله داشته باشید و طبق روالی که سازمان وظیفه عمومی مشخص کرده است پیش برید.دقت داشته باشید پیگیری های بی مورد ممکن است باعث شک و تردید در مسولان کمیسیون و رد پرونده شود.

در پایان

ما در سرباز مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره سربازی در ایران تمام تلاشمان این است که شما را با آخرین و کاربردی ترین قوانین معافیت کفالت آشنا کنیم تا به سادگی و بدون استفاده از وکیل مسیر را پیش برید.

میتوانید برای دریافت مشاوره معافیت کفالت همین الان با ما تماس بگیرید تا به مشاوران متخصص در زمینه کفالت متصل شوید.

112 پاسخ

 1. سلام خسته نباشید من سال ۹۷اینا فارغ‌التحصیل شدم و با مادرم تو یه خونه زندگی میکنم همه خواهر برادرام ازدواج کردن رفتن از سال ۱۴۰۰ هم متاهل شدم مادرم هم پیش منه خیلی وقته طلاق گرفته منم چندبار اقدام به معافیت خواستم بکنم ولی قبول نکردن که مادرم تحت پوشش کمیته کنن بهزیستی میگه سن مادرم بالا هست باید کمیته قبول کنه اونم قبول نمیکنه چطور می‌توانم کفالت مادرم بگیر راه دیگه ای داره آیا؟

 2. سلام من ۱۷ سالمه و پدرم فوت شده و با مادرم زندگی میکنم ، آیا از الان میشه اقدام کرد برای دریافت معافیت یا باید ۱۸ سالم شده باشه؟
  ممنون میشم جواب بدید

 3. سلام وقت بخیر
  ممنون از نکات خوبتون
  من پدرم ۸۰ سال سن داره و ۲ بار ازدواج کرده از ازدواج اول دو پسر داره که هر دو سربازی رفتن و سر خونه و زندگیشون هستن و در ازدواج دوم فقط من هستم که تک پسرم و دانشجو هستم و مجرد. پدرم پیش ما زندگی نمیکنه و من و مادرم تنها زندگی میکنیم، سن مادرم هم بالای ۶۰ سال هستش. با این احتساب من برای کفالت پدر میتونم اقدام کنم و یا مادر؟ عملا سوال اصلیم اینه که منی که از ازدواج دوم هستم آیا دخلی به پسر های ازدواج اول دارم یا نه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 4. با سلام ودرود من ۲۲ سالمه درحال خدمتم ولی چون دیر اومدم ۳سال پشت دفترچه دارم تنها فرزندم با مادرم زندگی میکنم ۳ ساله طلاق گرفته مادرم چیکار کنم کفالت بگیرم بهم نمیدن

 5. سلام خسته نباشید من درحال ۵ماه خدمت هستم ومیخوام کفالت پدرم یا برادر مهلول رو بگیرم چون مشکل ذهنی داره و وشریطش سخت هست وپدرم ۴۵ سال دارد وچشم ضعیف هست

 6. سلام امیدوارم جوابمو بدین. من پدرم ۶۰ سال سن دارد و یکی از مهره های ستون فقراتش کلا از بین رفته و یکی دیگر از مهره های گردنی اون اسیب دیده طوری که یکی از دستانش را به سختی می تواند حرکت دهد و طبق صحبت های پزشک نیازمند عمل جراحی هست تا شاید بهبود پیدا کنه . می خواستم ببینم می تونم از طریق پدرم معافیت بگیرم یا خیر؟تک فرزند هستم و مادرم هم غضرف پایش سابیده شد و زانو هایش رو نمی توانم خم کند .

 7. سلام وقت بخیر من ۱۹ سالمه تنها فرزند پسر خانواده هستم پدرم ۵۱ سالسه بیماری قلبی و فشارخون داره
  تمام مدارک پزشکی موجوده بخاطر شرایط مالی هم تحت پوشش کمیته امداد هستیم و الان در حین خدمت هستم که پدرم دچار بیماری قلبی شده و نیاز به مراقبت داره امکان شاریط معافیت کفالت پدر هست؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

بر اساس فراخوان امریه وزارت کار و تعاون شرایط امریه اداره کار در ۲ حالت شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده است و لازم است تمامی مشمولان علاوه بر داشتن شرایط عمومی دارای بیشترین شرایط اختصاصی باشند تا در اولویت پذیرش قرار بگیرند.

ادامه مطلب »
امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

همچون دیگر امریه های سربازی که توسط ارگان های دولتی و غیر دولتی ارائه میشود، امریه بنیاد شهید هم دارای شرایط بخصوصی است و لازم است تا متقاضی دریافت امریه حتما دارای این شرایط باشد.

ادامه مطلب »
نیاز به مشورت داری کلیک کن !