شرایط گرفتن معافیت کفالت سربازی + مدارک مورد نیاز

یکی از روش های دریافت معافیت سربازی استفاده از انواع کفالت است.سازمان وظیفه عمومی معافیت کفالت را بطور مشخص و واضح در چند گروه تقسیم کرده است تا مشمولانی که به دنبال کفالت سربازی هستند بتوانند در صورت تایید شرایط گفته شده از خدمت سربازی معاف شوند.

گروه سرباز مشاور بر اساس آخرین قوانین موجود معافیت کفالت، بطور دقیق انواع این معافیت پرتقاضا را بررسی میکند تا شما مخاطبان و همراهان همیشگی سایت سرباز مشاور بتوانید با کمترین سردرگمی از قوانین مطلع شوید.

انواع معافیت های کفالت سربازی

معافیت های کفالت سربازی

بطور کلی میتوان معافیت کفالت را در چند دسته کلی تقسیم بندی کرد.هر دسته دارای قوانین و شرایط مشخصی میباشد که از سوی سازمان وظیفه عمومی تعیین شده است.

۱- کفالت مادر

مشمولانی که وظیفه سرپرستی از مادر را بر عهده دارند و مادر آن ها فاقد همسر است میتوانند در صورت وجود شرایط از خدمت سربازی معاف شوند.معافیت کفالت مادر تقریبا بیشترین تقاضا را در میان مشمولان دارد.

۲- کفالت پدر

مشمولانی که پدرشان به هر دلیلی از کار افتاده باشد و دیگر توانایی کار کردن نداشته باشد یا کهولت سن داشته باشد یا در نهایت بیماری صعب العلاج یا لاعلاج یا زمین گیر کننده ای داشته باشد میتوانند به این واسطه از خدمت سربازی معاف شوند.

۳- کفالت خواهر

مشمولانی هستند که بعنوان سرپرست خواهر محسوب میشوند در واقع جای پدر و همسر را برای خواهر پر کرده اند.بر اساس قانون در صورت وجود چنین شرایطی میتوان از خدمت سربازی معاف شد.

۴- کفالت برادر

اگر مشمولی دارای برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد و نقش پدر بعنوان سرپرست و نگهدارنده قانونی به او سپرده شده باشد میتواند بر اساس قانون با استفاده از معافیت کفالت برادر از خدمت سربازی معاف شود.

۵- کفالت مادر بزرگ

مادر بزرگ هایی هستند که برای زندگی نیاز به نگهداری دارند و مسمولیت اینکار بر عهده نوه پسر قرار گرفته است.در صورتی که مشمولی تنها نوه پسر نگه دارنده مادر بزرگ باشد میتواند بر اساس قانون از خدمت سربازی معاف شود.

۶- کفالت پدر بزرگ

در خصوص کفالت پدر بزرگ هم دقیقا قانون کفالت مادر بزرگ پابرجاست و هیچگونه تفاوتی وجود ندارد پس میتوان با کفالت پدربزرگ هم از خدمت سربازی معاف شد.

شرایط گرفتن معافیت کفالت

برای دریافت کفالت سربازی لازم است تا مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود دارای شرایطی باشند.بطور کلی میتوان چند شرط عمومی و چند شرط اختصاصی برای هر کدام از موارد در نظر گرفت.

شرایط عمومی مورد نیاز برای معافیت کفالت

✔️ فرد متاقضی در سن مشمولیت سربازی قرار بگیرد( حداقل ۱۸ سال )

✔️ مشمول غایب نباشد.

✔️ فرد مشمول باید تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

✔️ مشمول و شخص مورد نظر باهم زندگی کنند.

👈 در گرفتن کفالت سربازی در حین تحصیل یا در حین خدمت بودن مشکلی ایجاد نمیکند.

👈 در صورت وجود غیبت امکان توجیه غیبت سربازی وجود دارد.

👈 مشمولانی که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال نیستند میتوانند از کفالت ماده ۶ استفاده کنند. کفالت مددجویان عضو بهزیستی در قوانی جدید امکان پذیر است.

👈 معافیت کفالت الزامی بوده و شرایط اختصاصی نیز به تفکیک هر یک از انواع معافیت کفالت، تعیین میشود.

شرایط اختصاصی کفالت مادر

 • مادر فاقد همسر باشد.
 • مشمول تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و از مادر فاقد همسر مراقبت کند.
 • از طلاق یا فوت پدر ۳۰ ماه گذشته باشد.
 • مادر دارای اجاره نامه یا سند ملکیت بنام خود باشد.
 • مشمول توانایی در کفالت و سرپرستی داشته باشد.

چند نکته در خصوص کفالت مادر:

👈 تا قبل از گذشت ۳۰ ماه معافیت موقت صادر خواهد شد.

👈 اگر پدر فرد در حبس باشد،مشمول نمی تواند درخواست معافیت کفالت مادر دهد.

👈 اگر فرزندی که به دلیل کفالت مادر، از سربازی معاف شود ولی به دلایلی قادر به مراقبت از وی نباشد، فرزند دوم می تواند از معافیت کفالت او استفاده کند.

👈 در صورت تک پسر نبودن میتوان از کفالت ماده ۶ بهزیستی و کمیته امداد استفاده کرد.

👈 وضعیت مالی و اشتغال مادر ملاک صدور یا عدم صدور معافیت کفالت نیست.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت مادر

شرایط اختصاصی کفالت پدر

 • سن پدر فرد مشمول بالای ۷۵ سال باشد.
 • پدر زیر سن ۷۵ سال که مشکل پزشکی و نیاز به مراقبت دارد.
 • از کار افتادگی پدر باید اثبات شود.
 • فردی که سرپرستی پدرش را بر عهده دارد، باید تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد.
 • مگر این که برادران دیگر به دلیل معلولیت یا بیماری خاص، توانایی مراقبت از پدر را نداشته باشند.

چند نکته در خصوص کفالت پدر

 👈 اگر یکی از فرزندان کفالت گرفته باشد ولی به دلیل فوت یا بیماری نتواند از پدرش مراقبت کند، فرزند پسر دیگر معاف می شود.

👈 نظام وظیفه در خصوص بیماری پدر آیین نامه پزشکی مشخصی تدوین کرده است.

👈 در خصوص معافیت کفالت پدر نمیتوان از ماده ۶ بهزیستی استفاده کرد مگر اینکه ۲ نفر از اعضای خانواده عضو بهزیستی باشند.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت پدر

شرایط اختصاصی کفالت خواهر

 • خواهر باید فاقد همسر، پدر، فرزند بالای ۱۸ سال پسر باشد.
 • مشمول باید تنها برادر بالای ۱۸ سال خواهر باشد.
 • خواهر و برادر باید تنی باشند.
 • پدر حتما باید فوت شده باشد.
 • وجود مادر مانعی برای کفالت خواهر نیست.
 •  اگر خواهر عضو سازمان های حمایتی باشد مشکلی در درخواست کفالت ایجاد نمیشود.
 • اگر بعد از معافیت کفالت برادر، خواهر ازدواج یا فوت کند معافیت باطل نخواهد شد.
 • اگر برادر به دلیل بیماری، قادر به مراقبت از خواهرش نباشد، برادر دیگر وی می تواند از درخواست معافیت کفالت خواهرش استفاده کند.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت خواهر

شرایط اختصاصی کفالت برادر

 •  در صورتی که برادر فاقد پدر و فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد.
 • برادر مشمول کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد.
 • اگر مشمول تنها برادر سالم باشد اقدام برای دریافت کفالت سربازی بلامانع است.
 • مشمول و برادر باید تنی باشند.
 • در صورت فوت یا ازدواج بعد از دریافت کفالت ، معافیت ابطال نخواهد شد.
 • در صورت عضویب بهزیستی برادر و تک پسر بالای ۱۸ سال بودن حتی با وجود پدر میتوان از خدمت سربازی معاف شد.

موضوعات مرتبط : شرایط کامل معافیت کفالت برادر

شرایط اختصاصی کفالت مادر بزرگ

 • مادربزرگ باید فاقد همسر بوده و شخص تنها نوه پسر بالای ۱۸ سالش باشد.
 •  در خصوص مادر بزرگ مادری فرد مشمول باید فاقد دایی، خاله و مادر باشد.
 •  در خصوص مادر بزرگ پدری، مشمول باید فاقد پدر، عمو و عمه باشد.
 • اگر نوه دارای معافیت کفالت در اثر بیماری و فوت، نتواند از مادربزگش مراقبت کند، برادر ۱۸ سال به بالای او می تواند از درخواست معافیت کفالتش استفاده نماید.

شرایط اختصاصی کفالت پدر بزرگ

 •  پدر بزرگ باید فاقد فرزند و دارای حداقل ۷۵ سال سن و نیازمند مراقبت باشد.
 •  شخص باید تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال پدربزرگش باشد.
 • در خصوص پدر بزرگ پدری مشمول باید فاقد پدر، عمه و عمو باشد.
 • در خصوص پدر بزرگ مادری مشمول باید فاقد مادر، دایی و خاله باشد.
 • اگر پدربزرگ فرد دارای سن کمتر از ۷۵ سال باشد ولی بیماری اش توسط شورای پزشکی تایید شود، شخص معافیت کفالت دریافت خواهد نمود.
 •  اگر نوه ای که کفالت پدربزرگ خود را داشت، دچاری بیماری و فوت شود، برادر دیگر بالای ۱۸ سال او می تواند درخواست کفالت سربازی نماید.

مراحل گرفتن معافیت کفالت

 • مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل مدارک خواسته شده
 • حضور در شورای پزشکی بیمارستان ( مخصوص کفالت پدر بیمار )
 • حضور در کمیسیون کفالت سازمان وظیفه عمومی
 • پرداخت مبلغ مصوب کارت معافیت در صورت تایید کمیسیون

مراحل گفته شده برای دریافت انواع کفالت سربازی یکسان است و هیچ تفاوتی ندارد.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت

 • اصل مدارک شناسایی مشمول و تمام اعضای خانواده (کارت ملی و شناسنامه )
 • عکسبرداری و انگشت نگاری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم های مربوطه در دفاتر پلیس+۱۰
 • گواهی فوت پدر یا طلاق نامه ( مخصوص کفالت مادر )
 • استعلام طلاق از دادگاه ( مخصوص کفالت مادر )
 • اجاره نامه یا سند ملکیت
 • مدارک و سوابق بیماری ( مخصوص کفالت پدر )
 • گواهی عضویت کمیته امداد یا بهزیستی ( مخصوص معافیت مددجویان )
 • گواهی اشتغال به تحصیل (مخصوص دانشجویان)
 • گواهی اشتغال به خدمت (مخصوص مشمولان در حین خدمت)
 • آخرین مدرک تحصیلی

ممکن است در مراحل کمیسیون با توجه به شرایط مشمول و شخصی که برای کفالت او درخواست داده شده است مدارکی همچون گواهی شغلی مشمول خواسته شود همچنین در تمامی معافیت های کفالت تحقیقات محلی از سوی پلیس فراجا انجام خواهد شد.

در صورت رد شدن معافیت کفالت چه کاری میشه انجام داد؟

ممکن است به دلایل مختلفی بعد از برگزاری جلسات کمیسیون و انجام تحقیقات از سوی سازمان نظام وظیفه کفالت سربازی رد شود.حتما دلیل رد معافیت از سوی مسول کمیسیون کفالت اعلام خواهد شد و معمولا در اکثر مواقع با توجه به هر کدام از انواع کفالت کمیسیون دلیل منطقی برای رد معافیت ارائه میدهد.

اما در هر صورت اگر فکر میکنید حق با شما است میتوانید در زمان رد معافیت به رای کمیسیون اعتراض بزنید تا پرونده وارد شورای عالی شود.در اینصورت بار دیگر شرایط مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تایید رای صادر میشود در غیر اینصورت دیگر امکان ثبت اعتراض وجود نخواهد داشت!

در صورتی که قطعا حق را با خود میدانید و احساس میکنید ناداوری ای شده است میتوانید به دیوان عدالت اداری دادخواست شکایت ارسال کنید تا پرونده شما در دیوان مورد بررسی قرار بگیرد.

دیوان عدالت اداری مرجعی قانونی برای رسیدگی شکایات مردم از ارگان ها و سازمان های دولتی و نظامی است.

چگونگی ابطال معافیت کفالت؟

ابطال معافیت کفالت از دو جهت قابل بررسی است:

ابطال از سوی مشمول

در موارد نادری بعضی از مشمولان یا حتی کسی که کفالتش گرفته شده است درخواست ابطال معافیت کفالت و اعزام به سربازی یا انتقال کفالت به شخص دیگر را دارند.در این حالت معولا با درخواست موافقت نخواهد شد مگر اینکه دلیل موجهی از سوی مشمول ارائه شود.

ابطال از سوی سازمان وظیفه عمومی

مشمولانی هستند که برای آن ها پیامک ابطال معافیت کفالت و بررسی مجدد پرونده ارسال میشود این حالت در بیش از ۹۰ درصد پرونده ها مربوط به کسانی است که کفالت مادر را گرفته اند اما مادر با همسر سابق یا شخص جدید ازدواج مجدد داشته است.

با استعلامی که از سازمان ثبت احوال گرفته میشود معافیت کفالت ابطال خواهد شد و مشمول ظرف ۶ ماه زمان دارد برای تعیین تکلیف خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کند.

تحقیقات محلی در گرفتن کفالت به چه صورت است؟

زمانی که برای معافیت کفالت درخواست داده شود و شخص خودش از لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی انواع کفالت محق بداند علاوه بر ارائه مدارک لازم است تا تحقیقات محلی صورت گیرد در تحقیقات محلی این موارد مورد بررسی خواهد بود:

✔️ زندگی مشمول با شخص مورد نظر برای کفالت

✔️ عدم ارتباط رسمی و غیر رسمی مادر با مردی دیگر

✔️ عدم ارتباط مادر با همسر سابق

✔️ اثبات زندگی مستقل مادر

✔️ اثبات اشتغال مشمول

مهم ترین موارد این ها هستند اما با توجه به شرایط ممکن است موارد دیگری مانند اشتغال مادر یا پدر هم مدنظر قرار گیرد که آن را کمیسیون کفالت مشخص میکند.

گرفتن معافیت کفالت چقدر طول میکشد؟

تمامی پرونده های معافیت از زمان شروع و درخواست در دفاتر پلیس+۱۰ تا زمانی که به نتیجه و رای قطعی برسد بین ۲ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.میانگین زمان رسیدگی و اعلام رای معمولا ۳ ماهه است اما در پرونده های کفالتی همچون بهزیستی و کمته امداد به دلیل کمیسیون های داخلی این سازمان ها ممکن است حتی تا ۸ ماه برای صدور رای نهایی زمان لازم باشد.

توصیه

توصیه سرباز مشاور به شما این است که در هر درخواستی نباید عجله داشته باشید و طبق روالی که سازمان وظیفه عمومی مشخص کرده است پیش برید.دقت داشته باشید پیگیری های بی مورد ممکن است باعث شک و تردید در مسولان کمیسیون و رد پرونده شود.

در پایان

ما در سرباز مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره سربازی در ایران تمام تلاشمان این است که شما را با آخرین و کاربردی ترین قوانین معافیت کفالت آشنا کنیم تا به سادگی و بدون استفاده از وکیل مسیر را پیش برید.

میتوانید برای دریافت مشاوره معافیت کفالت همین الان با ما تماس بگیرید تا به مشاوران متخصص در زمینه کفالت متصل شوید.

31 پاسخ

 1. باسلام.من سال ۸۷ به خدمت رفتم وزیر ۱۸سال هم بودم ویک گروبان که بامن یک خورده مشکل شخصی پیداکرد درحالت سینه خیز گروهان لگدی به مهره اخرکمرم زد که دیگه دررژها پام بالادنمیمومد وترس داشتم بازرسی شکایت کنم ودفترچه بیمه هم برایم صادرنشدومارو بخاطر همان لگدکه دربهداری بستری کردند ۱ماه تجدداموزش شدم ودژبان بودم وبعد به زاهدان افتادم وهرروز دردم بیشترشد ومرخصی هم نمیدادنند چون دراستان داری زاهدان بودم بعد ۶ماه دیگه درد رونتونستم تحمل کنم وبه شهرخودم امدم وباهزینه ازادعکس ام ارای گرفتم و۸دیسک کمرم درعکس نشان داده شده از بین رفته ودکترم از نظام پزشکی بود وایشان نوشتند شما معاف هستید چرا اصلا رفتید ویک مهره هم ندارید الانم چون پدرم ۲۰ساله کارگره وهیچ خرجی به مانمیده ویکی برادرام ازدواج کردن ورفتند ویکی هم با۴۵ سال سن ۴۲ وزن داره.ومن ومادرم کارمیکنم خودم هم فقط رانندگی بلدم وراننده هستم وخرج مادرم میدادم که ۶۵ ساله است وپدرم گفتم که خرجی به مانمیده تمام مدارک هم به رئیس گردان درجهرم فارس تحویل دادم همان زمان وتااخرحقوقم هم دریافت کردم با کسری خدمت مرخصیهام وکسری بسیج والان انگاریک ماه دارم.اما شیراز یک نظام وظیفه زده شماخدمتان تمام شده ویکی زده باید بروید وهمان زاهدان واسه همان ۱ماه وتسویه.من یک روزم سرکارنمیتونم برم غیررلنندگی که میتوانم بشینم ونمیتوانم بایستم بیشتریک ساعت.نمیدانم چکارکنم.یا فکرکردن هنگام رفتن ودرگیری با مالک ریگی درهمان سال درکورین زاهدان فوت کردم .چون ده جامارو انتقال دادنند.از زهک وزابک وکورین ومیرجاوه واستان داری زاهدان.اما هیچ کسی دنبالم نیامد دراین ۱۵ سال حتی خودم معرفی هم کردم گفتن برک خودت زاهدان.نمدانم چکارکنم

 2. درود وقتتون بخیر من ۱۲ ساله جدا شدم و دو پسر ۲۸ و ۲۶ ساله دارم پسر اولم سربازی رو انجام داده و متاهله و پسر کوچیکم دانشجوی انصرافی و هزینه منو پرداخت میکنه
  هشت سال از سربازیش گذشته میتونیم از طریق کفالت اقدام به معافی کنیم

 3. سلام خسته نباشین بنده مادرم ۱۶ساله جداشده ومن تک پسرش هستم ودوتاخواهرامم شوهرکردن ومن الان ۸ماه خدمت کردم میخوام برم دنبال کارای کفالتم اگه خدمتموول کنم نرم وبرم دنبال کفالتم میگن معافیتوردمیکنیم میتونن این کاروبکنن میگن بایدتاوقتی کارتت میادخدمتتوبیای

 4. سلام و عرض ادب، بنده پدرم ۸۰سالشه و ۴تا برادریم ک همه برادرام سر خونه زندگیه خودشونن. منم ازدواج کردم ولی چون اخری هستم با پدر مادرم زندگی میکنم، این شرایط به کفالت میخوره یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.

 5. سلام
  من مادرم بالای ۶۰ سالشه پدرم ۵ سال فوت کرده و یه برادر بزرگتر دارم که ازدواج کرده سر خونه زندگی خودش هس الان کل خرج خونه با منه و من و مادرم هستیم میخوام کفالت مادرم بگیرم میتونم بگیرم چون برادر بزرگتر داره ولی اون سر خونه زندگی خودشه ممنون میشم راهنمای کنید

 6. سلام وقت بخیر ،من چن ماه پیش تشکیل پرونده کفالت دادم اما ب اشتباه برای من ۱ سال ترک تحصیل ثبت کرده بودن و غیبت خوردم در پروندم ،در صورتی که من هنوز محصل بودم و نامه محل تدریس هم دارم اما کمیسون گفت چون داخل پروندت غیبت خوردی معافت نمیکنیم و من معاف نشدم آیا راهی هست که بشه اعتراض زد یا از شهر دیگ مثل تهران تشکیل پرونده مجدد داد؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 7. سلام وعرض ادب واحترام…
  اینجانب پدرم در سن ۴سالگی من، فوت کرده اند. و همچنین مادرم معلولیت دارند و معلول ناشنوایی ۱۰۰درصد هم شنوایی وهم زبان گفتاری. بنده در وقت مقرر قانونی اقدام به کفالت فوت پدر نمودم، و پرونده کامل در کمسیون برگشت خورد وعلت در شناسنامه ها و اسم پدر مغایر با اصل اسم بود، در شناسنامه ها نام پدر، که رجب علی بوده است، متسفانه سه نام مشابه، اروجعلی، برجعلی، بوده است. همچنین نبود نام خواهر و پدر در شناسنامه مادر هم به مشکلی پیش امده بود. جهت تائید و تغییر نام پدر، تائید استعلام ها به مدت سه ماه در کمسیون حل اختلاف ثبت احوال طول کشید، مدارک کامل تغیر کرد. بعد از اقدام به کفالت، متسفانه غیبت مانع کفالت بنده گردید. ایا میتوان توجیه غیبت و معلول مادر ویا نگهداری تمام کمال از مادر اقدام دوباره کرد. اینجانب متولد۱۳۷۴مدرک دیپلم، حدقل دارای معافیت تحصیل تاریخ ۹۲/۹۳در ان زمان تحصیل. همچنین بنده از طریق کمیته امداد مستقیم اقدام کردم قانون قدیم، اما ناآگاهی کارمند مددکار در حوضه نظام وظیفه در قبال پرونده ارسال به نظام وظیفه وبرگشت دوباره…
  حال یک سال قبل باز اقدام کردم غیبت مانع کفالت بنده شد. البته کارمند نظام وظیفه جهت اقدام به کفالت و توجیه غیبت مناسب میتوان کفالت گرفت. اما منظور از صحبت ها متوجه نشدم. ایا میتوانم درخواست معافیت دارای معلول مادر ماده تبصره ۶یا توجیه غیبت کنم. برادر کوچک خدمت وظیفه را اتمام کرده، مستقل از مادر و من متاهل شده و زندگی میکند. راهنمایی کنید لطفاً. با تشکر فراوان

 8. در مورد معافیت صغیر و کبیر راستش من ۲۲ سالمه و سربازم و سالمم ولی برادرم ۲۴ سالش هست و بخاطر ضعیفی بیش از حد چشمش که بالای ۸ بود نمره چشمش معافیت پزشکی گرفت من میتونم برای معافیت کفالت اقدام کنم؟؟؟؟

  راستش چشمش یه بیماری نادر هم داشت

 9. سلام خسته نباشید
  من میخوام برای بار دوم از دانشگاه انصراف بدم و دیگه معافیت تحصیلی بهم تعلق نمیگیره
  ولی میخوام از طریق کفالت مادر معاف شم
  میخواستم ببینم بعد از انصراف خودم یا اخراج از دانشگاه (بدلیل سه ترم مشروطیت) که من درگیر کارهای معافیت از طریق کفالت باشم آیا غیبتم موجه محسوب میشه؟

   1. با سلام من مادر و پدرم ۷ ساله ک از هم جدا شدن من متولد سال ۸۵ نیمه اول هستم و الان پایه دوازدهم هستم میتونم در حین تحصیل دنبال کار های معافیت بیفتم چون میترسم بعد این که دیپلم گرفتم غیبت بخورم

 10. سلام من یه پسر ۱۶ساله دارم تقریبا دوساله ک طلاق گرفتم ایا برا معافعیت پسرم باید حتما حضانت با خودم باشه؟حضانت پسرم با پدرش هست و حبه من نمیده ولی پسرم با من زندگی میکنه،برا معافعیت ۱۸سالیگش باید حضانت با مادر باشه یانه؟ممنون میشم راهنمایی کنید

 11. سلام من پدرم بالای ۷۵ سال سن هستند میخواستم معافیت کفالت بگیرم و پدر من دارای ۵فرزند پسر هست که سه تای آن ازدواج کرده اند و یکی آن زیر ۱۸ سال سن دارد میخواستم بدونم میتوانم معافیت بگیرم

 12. با سلام و احترام
  بنده سال ۹۲ بعد از کارشناسی در تاریخ ۸/۱ به سربازی رفتم و بهد ۴ ماه ارشد قبول شدم و ایست خدمتی زدم و تا شهریور ۹۶ سنوات گرفتم ولی به دلیل سیروز‌کبد مادرم (تخریب کبد)و عملشون و تحت مراقب و نیاز به تزریق و مراقبت در خانه ،، و دیابت و فشار خون و زخم گوارشی و التهابات مفصلی پدرم که هردو هنوز تحت مراقبت هستن غیبت کردم ، و از فرصت بخشودگی رهبری امسال استفاده کردم و دوباره در تاریخ ۸/۱ به سربازی برگشتم اما با وجود مدرک و سن ۳۶ سال و بیماری پدر و مادر همراه مدارک معتبر از علوم پزشکی و مرکز دیابت…. ، بنده رو اینبار کنارک چابهار انداختن که دچار استرس شدم و اعزام به بیمارستان بعثت گروه ب موقت و انتقالی زدن و به جای انتقالی موقت فرستادنم شعبه چابهار در تهران ، حال با اینکه برادر و خواهرم ایران نیستن و امکان بازگشت ندارن و پدرم و مادرم به ترتیب ۷۱ سال و ۶۱ سال دارن و هزینه های خانه و تزریق دارو و مراقبت بر دوش بنده است میتونم در کمیسیون کفالت شرکت کنم ؟

 13. سلام من ۴۰سالمه ازهمسرم جداشدم یه پسریه دختردارممیتونم معافیت سربازی بگیرم یان؟لطفأراهنمایی کنیدممنون.

 14. سلام.بنده معلول جسمی حرکتی متوسط وتحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستم. یک فرزند پسر بالای هیجده سال دارم که غیبت دارد.علت غیبت اشتباه در استفاده از معافیت ماده شش بهزیستی بود که در نهایت گفتند فقط باید معلول شدید باشید. مدتی است که معافیت کفالت را دنبال می‌کنیم که بعد ارسال مدارک، پسرم از سازمان وظیفه عمومی احضار شد. در کمال تعجب، مسئول مربوطه گفت اگر معلولیت پدرت شدید میباشد، گواهی بهزیستی را بیار و گرنه، وقت خودت را تلف نکن.
  این داستان پارسال اتفاق افتاد که پسرم هنوز سربازی نرفته چون اولا من درآمدی ندارم و دوما دخترم هم هنوز خانه هست و نیاز به مراقبت دارد.
  سوالم اینه…در معافیت کفالت کجا صحبت از شدت معلولیت شده است؟
  …شما مطلبتان را تحت عنوان معافیت جدید سربازی مطرح کردید. منظور از جدید چیه؟سال۱۴۰۱ ، کل وقت ما در رفت و آمد در نظام وظیفه، پلیس به اضافه ده و سازمان بهزیستی تلف شد و آخرش به همین نقطه ای رسیدیم که شما می‌گویید، معافیت جدید بهزیستی!؟
  لطفا نگوئید برو سازمان یا برو بهزیستی… رفتم و رفتم و رفتم …فقط یک جمله شنیدم. گواهی معلولیت شدید از بهزیستی بیار …
  معلولیت من فلج و کوتاهی پای چپ هست و از بریس استفاده میکنم ، اول شدید بودم. برای کمیسیون پزشکی رفتم و گفتم میخوام پسرم معاف شود..‌. درجه معلولیت را متوسط کردند…شش بار اعتراض کردم. در آخر کارت معلولیت که اعتبار یک سال دارد را برای من صادر کردند با اعتبار شش ساله. دکتر متخصص هلال احمر و دکتر متخصص شخصی، معلولیت را شدید و خیلی شدید اعلام کردند ولی بهزیستی قبول ندارد… لطفا راهنمایی بفرمایید که چه میشود کرد…ممنون

 15. سلام.. سن مادر مشمول,برای معافیت چقدر باید باشد..؟ و اگر بعد از طلاق پدر و مادر رابطه غیر رسمی برای مدتی داشته باشن و فرزنذی بدنیا امده باشد ک در شناسنامه ثبت شده باشد ولی رابطه دوباره قطع شده باشد.. باز هم معافیت داده میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید