معافیت سربازی برای افراد تغیر جنسیت داده

 

طبق قوانین کشور ما خدمت سربازی از زمان رضا شاه تنها برای مردان اجباری بوده است حتی در آن زمان به دوره سربازی اجباری گفته میشده که از نظر سختی با الان قابل مقایسه نیست.از طرفی هم وجود زن در پادگان ممکن است مشکلات و بی انضباطی هایی را ایجاد کند از این رو حضور زنان در سربازی کاملا ملقی است.تمام این مطالب بیان شد تا به اینجا برسیم که هرگونه تغیر جنسیت قانونی یا غیر قانونی که صورت میگیرد دارای معافیت است.در این مقاله شرایط و تبصره های قانونی را بیان میکنیم تا با اطلاع از این قوانین به راحتی از سربازی معاف شوید همراه سرباز مشاور باشید‌.

چند دسته از افراد هستند که بنا به دلایل مختف همچون اختلال جنسی که جنبه روانی دارد یا تغیرات شدید هورمونی تمایلات شدیدی به جنس موافق خود دارند.در واقع همجنس گرا هستند. این افراد یا در نقش مردانه یا همان فاعل با جنس موافق خود ارتباط میگیرند یا در ارتباط بین دو مرد نقش زن یا همان مفعول را دارند.در آیین نامه های پزشکی مشمولینی مورد نظر هستند که نقش مفعول را داشته باشند.پس اگر شخصی ادعا بر همجنسگرایی کند در نقش فاعل به هیچ عنوان از خدمت سربازی معاف نمیشود.

معافیت سربازی برای افراد تغیر جنسیت داده

افرادی که درخواست معافیت در زمینه همجنسگرایان را میدهند دوباره خود به دو دسته اصلی تقسیم میشوند.یا ترنس هستند یعنی دارای تغیرات شدید هورمونی و مشهود هستند که قطعا میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند یا به دلیل اختلال فکری علاقه مند به در نقش مفعول بودن هستند.سازمان نظام وظیفه در هر صورت هر دوی این اختلالات را جز بندهای معافیت اعصاب و روان قرار داده است و قطعا بعد از معافیت دائم مشمول با محدودیت های معافیت پزشکی اعصاب و روان مواجه میشود.

اگر شخصی با وجود تمام شرایط برای دریافت معافیت سربازی اقدام نکرد و دست به تغیر جنسیت زد یعنی از مرد به زن یا از زن به مرد تبدیل شد بازهم بعنوان یکی از موارد بالا شناخته خواهد شد و از سربازی معاف میشود.