معافیت تک فرزندی – معافیت تک پسری

معافیت تک فرزندی - معافیت تک پسری

👈 بسیاری از خانواده ها در حال حاضر و بر خلاف گذشته تک فرزند هستند و میخواهند برای فرزندشان از معافیت تک فرزندی یا معافیت تک پسری استفاده کنند. تک فرزند بودن در خانواده قطعا دارای معافیت سربازی است اما شرایط و تبصره های خاص خود را دارد.

اگر بخواهیم واضح تر بگوییم معافیت تک پسر یا معافیت تک فرزند به خودی خود وجود ندارد و مربوط به بخش معافیت های کفالت و تبصره های آن میشود.در ادامه راجع به شرایط و مراحل و قوانین معافیت تک فرزندی بطور کامل توضیح میدهیم.

شرایط معافیت تک فرزندی(تک پسر)

برای استفاده از معافیت تک فرزند بودن حتما باید یکی از شرایط زیر را دارا بود:

👈 نداشتن غیبت غیر موجه سربازی

در این معافیت برخلاف معافیت پزشکی به هیچ عنوان مشمول نباید دارای غیبت سربازی باشد یا اگر غیبت دارد بر اساس مدارک و اسناد معتبر و ارائه به نظام وظیفه باید غیبت موجه شود تا شرایط معافیت تک پسری وارد فرآیند بررسی شود.

👈 فاقد همسر بودن مادر برای گرفتن کفالت مادر

زمانی که پدر از مادر طلاق بگیرد یا پدر خانواده فوت کند تک پسر بالای ۱۸ سال میتواند از معافیت استفاده کند.این مورد دارای شروط بسیاری است و تنها طلاق یا فوت موجب معافیت تک پسر بالای ۱۸ سال نخواهد شد.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت سربازی

از جمله این شرایط گذشت ۳۰ ماه از تاریخ فوت یا طلاق است که البته برای مدت کمتر از ۳۰ ماه سازمان نظام وظیفه معافیت موقت صادر میکند تا موعد ۳۰ ماهه فرا رسد.همچنین زندگی با مادر و اثبات استقلال مادر همچنین داشتن شرایط کفیل بودن مشمول از دیگر قوانینی است که اجرا میشود.

👈 عبور سن پدر از ۷۵ سال

مشمولینی که تک فرزند یا تک پسر بالای ۱۸ سال خانواده هستند با عبور سن پدر از حداقل ۷۵ سال به راحتی میتوانند به واسطه کفالت پدر از خدمت سربازی معاف شوند.

👈 بیماری پدر

بیماری هایی که موجب از کار افتادگی و زمین گیر شدن پدر شده باشد در لیست بیماری های مورد تایید سازمان نظام وظیفه قرار میگیرد و مشمول با این روش از خدمت سربازی معاف میشود بدون اینکه سن پدر مورد توجه باشد.

👈 کفالت خواهر و برادر صغیر در صورت فوت پدر

مشمولین تک پسر بالای ۱۸ سال که پدرشان را از دست داده اند میتوانند به واسطه کفالت خواهر یا برادر کمتر از ۱۸ سال از خدمت سربازی معاف شوند.

چند نکته برای معافیت تک فرزندی را حتما در نظر داشته باشید:

✅ نمیشود با کفالت نامادری فاقد همسر از خدمت سربازی معاف شد.

✅ برای گرفتن کفالت مادر بزرگ یا پدر بزرگ علاوه بر تک پسر بودن مادر بزرگ نباید فرزندی داشته باشد.

✅ در قانون چیزی با نام کفالت دایی ، عمو ، عمه و خاله وجود ندارد.

✅ از طریق کفالت پدر زن یا مادر زن نمیتوان معافیت گرفت.

✅ تک پسر میتواند در صورت زندانی بودن پدر با حکم طولانی یا مفقود الاثری پدر با تایید مرجع قضایی کفالت مادر یا خواهر یا برادر خود را بگیرد.

مراحل دریافت معافیت تک پسری

هر کدام از شرایط گفته شده در بالا دارای مراحلی است.این مراحل در تمامی حالت های گفته شده مشترک میباشد و بر اساس ترتیب پایین است:

👈 دریافت فرم های کفالت بر اساس در خواست مورد نظر از مراکز پلیس+۱۰

👈 تکمیل مدارک مانند گواهی فوت ،سند طلاق ،مدارک شناسایی تمام اعضای خانواده ،عکس ،آخرین مدرک تحصیلی مشمول ،اجاره نامه یا سند ملکیت برای ارائه به کمیسیون

👈 تکمیل فرم های تحویل داده شده از سوی پلیس+۱۰

👈 تکمیل فرم های استعلام که از سوی پلیس+۱۰ خواسته شده مانند استعلام طلاق از ثبت احوال

👈 تکمیل فرم استشهاد نامه محضری با حضور حداقل ۳ شاهد در محضر

👈 ارائه حکم زندان یا مفقود الاثری پدر از سوی مرجع قضایی

👈 در صورت داشتن غیبت توجیه غیبت با ارائه مدارک لازم باید انجام شود.

چند نکته در رابطه با مراحل معافیت تک پسری:

✔️ زمان و مکان حضور در کمیسیون های بررسی معافیت مشمول بصورت پیامکی و تلفنی اطلاع رسانی میشود.

✔️ حضور مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود در تمامی مراحل الزامی میباشد.

✔️ مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود حتما باید در یکجا با ارائه مدرک ساکن باشند.

✔️ در صورت داشتن بیماری پدر تنها پرونده تشکیل شده در بیمارستان های نیروهای مسلح که از سوی نظام وظیفه اعلام میشود برای کمیسیون کفالت اعتبار دارد.

✔️ بدون شک تحقیقات و بازدید محلی جهت راستی آزمایی توسط نیروی انتظامی در بازه یک ماهه بعد از جلسه اول کمیسیون انجام خواهد شد.

✔️ اعلام رای نهایی به منزله پایان تحقیقات است و در صورتی که به رای اعتراضی وارد باشد میتوان یکبار برای بررسی دوباره اعتراض زد.

✔️ در صورتی که به هر دلیلی بعد از درخواست و طی روند کمیسیون مشمول از خدمت سربازی معاف نشود بطور اتوماتیک تاریخ اعزام صادر خواهد شد و به مشمول از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.

✔️ هیچ وکیل و نهاد و سازمانی جز سازمان نظام وظیفه عمومی حق تشکیل پرونده معافیت یا کمک در این فرآیند یا اعطای معافیت به مشمول را ندارد.

مدارک لازم برای دریافت معافیت تک فرزندی

مدارک لازم برای دریافت معافیت تک فرزندی

برای دریافت معافیت تک فرزندی در شرایط مختلف به تفکیک این مدارک مورد نیاز میباشد:

👈 مدارک لازم برای توجیه غیبت سربازی

✅ داشتن سابقه بیماری و سابقه بستری مشمول یا اعضای خانواده در زمان غیبت

✅ داشتن حکم قضایی به دلایل مختلف همچون زندان و شکایت

✅ داشتن گواهی فوت یکی از اعضای خانواده در حین غیبت

✅ جمع آوری استشهاد محلی جهت اثبات نون آوری خانواده

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت مادر فاقد همسر

✅ گواهی فوت پدر یا طلاق نامه یا داد نامه محضری

✅ مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✅ اجاره نامه یا سند ملکیت به نام مادر با ذکر اعضای ساکن در منزل

✅ استشهاد نامه محضری جهت اثبات کفالت مادر که توسط اقوام مادر امضا شود

✅ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت پدر

✅ ارائه سوابق بیماری و سوابق بستری و اثبات در کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح

✅ مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✅ ارائه آخرین مدرک تحصیلی

✅ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت

✅ تکمیل استشهاد نامه محضری توسط ۳ نفر از اقوام پدر

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت خواهر یا برادر صغیر

✔️ ارائه گواهی فوت پدر یا حکم زندان بیش از ۱۰ سال یا حکم مفقود الاثری توسط مرجع قضایی

✔️ ارائه مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✔️ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

✔️ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت با ذکر تعدا اعضای ساکن در منزل

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت مادر بزرگ یا پدر بزرگ

✔️ ارائه گواهی فوت یا گواهی عدم سلامت تمامی فرزندان جد یا جده

✔️ اثبات تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال بودن

✔️ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت جهت اثبات زندگی با جد یا جده

✔️ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

✔️ ارائه مدارک شناسایی کامل

چند نکته در رابطه با مدارک لازم برای معافیت تک فرزندی

👈 مادران فاقد همسر عضو بهزیستی یا کمیته امداد حتی در صورت داشتن فرزندان پسر بالای ۱۸ سال دیگر از طریق کفالت ماده ۶ میتوانند به اختیار خود از میان فرزندان کفیل تعیین کنند که در اینصورت کفیل یا قیم تعیین شده از خدمت سربازی معاف میشود.

👈 مادرانی که همسر آن ها زندانی با حکم کوتاه مدت است تنها از طریق طلاق غیابی میتوانند برای معافیت فرزندشان اقدام کنند.

👈 تنها به مادرانی با درجه شدید بیماری یا عضویت دائم در کمیته امداد گواهی کفالت ماده ۶ داده میشود.

👈 در صورت دریافت گواهی کفالت ماده ۶ بهزیستی یا کمیته امداد میتوانند مستمری ماهانه را قطع کنند.

بطور مفصل و کامل سعی کردیم در مجموعه سرباز مشاور تمامی راه ها و روش های معافیت تک فرزندی و تک پسری و دیگر شرایط را با ارائه آخرین قوانین و تبصره های سازمان نظام وظیفه به شما مخاطبان عزیز توضیح دهیم.

سرباز مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره سربازی کشور آماده است تا در همین لحظه تنها با یک تماس مشاور متخصص در امر معافیت تک فرزند ها را به شما عزیزان متصل کند.

کافیست همین الان با ما تماس بگیرید یا وقت مشاوره خود را رزرو کنید…

53 پاسخ

 1. سلام من ابوالفضلم ۲۱سالمه تک پسرم پدرم ۵۲سالشه متهل هم هستم اعضام شدم به اصفهان سر یگان هستم در حال حاظر خرجیه دو خانواده رو دارم میدم پدرم کمر درد و پا درد داره نمیتونه کار کنه میخواستم بدونم میتونم معافیت بگیرم

 2. سلام من پسرم ۲۳ساله پدرش دیسک کمر داره نه سال پیش پدرش دیسک عمل کردع کار شونم کشاورزیه میتونم کارای معافیت انجام بدم میشه راهنمایی کنید ممنون

 3. با سلام پدرم زمان جنگ ریه هایش شیمایی شده من بد سرباز فراری ام معافیت تعلق میگیره بهم

 4. سلام وقتتون بخیر
  من در حال حاضر سرباز هستم
  و پدرم ۴۸ سال سن داره
  ولی بخاطر دیابتش تحت درمان هست با انسولین
  دیابت شیرین داره
  میتونم برای مریضی پدرم درخواست معافی کنم ؟

 5. سلام من تک فرزند پسر هستم . خواهر دارم . آیا بعد از آموزشی می تونم با در کردن درخواست برای خدمت به شهر خودم برگردم ؟؟

 6. سلام
  فرزندم ۱۸ ساله است و تک فرزند میباشد همسرم ایرانی نیست و خودم ۵۴ سال سن دارم امکان گرفتن معافی هست

 7. سلام وقت بخیر من پسرم ۱۹سالمه تک فرزندم پدرم ۵۰سالش هست وقصدمهاجرت دارم راهی هست سربازی نرم معاف بشم؟

 8. باسلام من سرباز اعزامی ۹۱ واز۹۱ تا۱۴۰۳ فراریم تک فرزندم آموزشی رفتم ولی یگانم افتاد کنارک نتونستم خدمت کنم درگیر اعتیاد بیماری اسئوملیت استخوان دندان مصنوعی تودوران فرارم شدم الان شنیدم مشمولان بالای ۱۵ سال را کدملی مسدود میشه وگواهینامه تمدید نمیشه واز این صحبت ها پدرم ۱۵ ماه خدمت جنگ داره کارت ایثار گری ۶ الی ۷ ماه خدمت باید بکنم بعد از جریمه شدنم راهی هست که بتونم معاف یاحداقل همون شهر خودم هشتم شکاری که آموزشی یودم بیفتم کمکم کنید

 9. باعرض سلام وخسته نباشید من تک فرزندم مادرم حدود ۱۰ سال پیش طلاق گرفته وسن من ۲۳ سال بنظرتون معاف میشم

   1. سلام
    برادرمن تک فرزند هستش
    پدرم بالای ۶۴ سال سن دارد
    درزمان جنگ در شبستر خدمت کرده
    وایثارگر هم هست
    ایا این ها تاثیری روی روند کم کردن خدمت دارد؟

 10. سلام من اسمم حسن مدت ۲۵ ماه جبهه دارم پسرم ۱۸ سال سن داره ترک تحصیل کرده آیا از خدمتش کسر میشه ممنون

 11. سلام و عرض ادب خدمت شما
  من ۲۱سالمه دیپلم ردی هستم مشکل دیسک کمر دارم و پدرم همینطور مشکل دیسک کمر دارد و سابقه ناراحتی ریه داشته که الان خدارو شکر بهتر شده ولی نه به طور کامل و حدود ۶سال پیش در تهران عمل کرده و برای ریه و پدرم۵۰سالشه
  و مادرم ناراحتی اعصاب داره یا بهتر بگم میگرن داره
  تک فرزند هستم و سه تا خواهر دارم
  میشه بگین معاف میشم یا ن لطفا کمکم کنید🙏🙏🙏🙏

 12. سلام پسرم از بچگی گفتنش هم خیلی سخته تشنج می‌کرد از بچگی مدارکشم هست یکسره بیمارستان خیلی هم پسرم هم خانومم وخودم اذیت می‌شدیم هر سریع این اتفاق می‌افتاد همه واقعا میرفتیم اوندنیا بر میگشتیم وحالا که به سن تکلف رسیده با اجبا.ر خودش رفته خدمت واعزام شده دزفول برای اموزشی وبرای یگان افتاده شاهرود نه میتونیم بگیم مشکلشون چون میگه گروه میزنن نگیم حداقل خدا خیر بده بیارین تهران یا اسلامشهر ما هم کسرو نداریم که بتونه این کارو برام‌ون انجام بده گفتم حداقل عنوان کنم توکل به خدا تلاشمو میکنم

 13. سلام من ۱۹ سالمه تک پسرم ولی خواهر دارم پدرمم ۵۰ سالشه میتونم معاف بشم ایا جواب بدید ممنون

 14. سلام وعرض ارادت با مادر سرطانی ۶۲ ساله وپدر مشکل قلبی ودیابت و۷۰ ساله وتنها فرزند خانواده وانجام تمام کارهای خانه آیا نباید من معاف شوم

 15. سلام من سنم ۱۸ سالمه تک فرزند پسر هستم پدرم ۶۲ سالشه کشاورز هم هست و اونم بدون من کار نمیتونه بکنه مادر منم که مریض اعصاب و روان داره نزدیک هر ۳ ماه به ۳ ماه دکتر میره آیا بنضرتون میتونم معافیت تک پسری بگیرم لطفا جواب بدین ۰۹۳۹۸۳۴۷۸۵۴ به این شماره زنگ بزنید..

 16. سلام من پدرم ۵۸ سال سن داره از کار افتادگی داره تک پسرم یه سال از سربازی فرار کردم ۲۲سال سنمه میتونم کفالت پدرم رو بگیرم؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید 🙏

  1. من ۲۰ سالمه تا کلاس ۱۲خواندم تجدید آوردم پدرم چهار ماهو ۲۰ روز بسیجی داره من معاف می‌شوم پدرم ساق پایش پلاتین توپایش است

 17. با سلام
  من ۴۶سالمه اما دیسک کمرم پاره شده۱۲ساله وتنگی کانال نخاع دارم و توان کار ندارم، روزی ۳ساعت بیشتر توان ایستادن ندارم ۶عکس امرای هم دارم آیا میتونم اقدام به معافیت فرزندم کنم یا نه چون پسرم کمکم میکنه بجای من کار میکنه.
  و دانشگاه میرفت وغیبت سربازی ندارد.
  ۰۹۱۸۶۸۹۷۶۳۲ اگر دوستان اطلاع دارند راهنمایی بفرمایند

 18. سلام من ۱۹ سالمه تک فرزندم بچه طلاقم با پدرم زندگی میکنم ۱۸ ساله طلاق گرفتن میتونم معافیت بگیرم

 19. با سلام.مادر ۵۸ ساله بازنشسته تامین اجتماعی و مطلقه و پسر تک فرزند ایا پسر از سربازی معاف می شود ؟

 20. والله اسلام.وقران که پرچمدار ان رهبری است این رو قبول نداره .بلکه این قانون ودستور زیر مجموعه هاست من هم با مجید همدرد هستم کو گوش شنوا تازه من پدرم هم برای اسلام شهید دادم تک فرزندم هم میخوان ازم بگیرن

   1. سلام خوبین من پسرم تک فرزنده آموزشش رفته حالایگان میتونه معاف بشه شرایط ادامه نداره نون اوره خانواده پدرشم ازکارافتاده خودم مریضم ایامیتونه دنبال معافیتش بره یانه لطفا جواب بدین یابااین شماره تماس بگیریدممنون۰۹۳۸۳۱۵۶۶۴۱الانم درحال حاضرخدمت میکنه مشهدامام تقی طرق

    1. سلام بزرگوار من پدرم ۴ساله بودم فوت کرده و مادرم عروسی کرده تک فرزندشون هستم و قبلاً سوال کردم نشده الان همسر دو دو فرزند دارم معاف هستم یا نه

  1. سلام خسته نباشید بنده در حوضه امام علی خدمت میکنم و.تایم خیلی زیاد ۸تا ۱۰شب می توانم برا پادگان امام علی اهواز چهار شیر انتقال بگیرم… شهر دیگه خو تقسیم نمی کنن تک فرزند هم هستم ۲۲سالم سه ماه از خدمتم میگذره

 21. سلام همسایه ای دارم که تک فرزند ۱۸ ساله دارد مادرش طلاق گرفته متعصفانه به وظیفه عمومی کازرون مراجعه ولی با معافیت موافقت نکردند مادری پیر که کسی ندارد از کجا خرج خودش را بیرون بیاورد این چه قانونی است نام و فامیلش مجتبی معماری فرزند عبدالنبی تلفن ۰۹۹۱۰۳۰۰۴۲۷ تماس بگیرید

  1. سلام من تک پسرم پدرمم ۵۰ سالشه ولی بیماری روانی داره تحت پوشش کمیته امدادم هستیم میتونم معافیت بگیرم؟

  2. سلام یکی از بستگان ما ازدواج کرده دانشجو بود الان فارغ التحصیل شده پدرش هم یکماه پیش فوت کرده الان باید دفترچه خدمت بگیرد درخواست چه معافیتی می تواند بدهد ایشان تک پسر بوده وعلاوه بر مادر وهمسر یک خواهر کوچک هم دارد

   1. سلام وعرض ارادت من یک فرزند دارم خودم ۶۲ سال ودارای بیماری سرطان وشوهرم ۷۰ سال دارای بیماری قلبی ودیابت هست آیا حق نیست تنها فرزندم که تمام کارهای خانه با اوست معاف شود ؟

   2. سلام وعرض ارادت من یک فرزند دارم خودم ۶۲ سال ودارای بیماری سرطان وشوهرم ۷۰ سال دارای بیماری قلبی ودیابت هست آیا حق نیست تنها فرزندم که تمام کارهای خانه با اوست معاف شود ؟پس کی جواب می دهید

 22. سلام سرباز نیرو انتظامی شیراز هستم توی بهترین موقعیت درخواست جا به جایی به استان کرمان رو دارم اگه کسی بود پیامک بده ۰۹۲۱۴۹۸۳۴۲۱

  1. باسلام.ببخشید من پسرم تک فرزند هست ومادرش فلج هستش و موقعی که من سر کار هستم به اون رسیدگی میکنه پسرم خدمت معاف میشه.لطفا جواب بدید.

 23. چرا ما باید تک فرزند خودمون را بفرستیم خدمت بعد هم ازار و اذیت و فراریش بدهند با این مسولین نالایق در نظام …واقعا جای تاسف داره ایا فرزندان مسولین در ایدان خدنت میکنن یا بخشنانه صادر میکنن معاف میشن بعد بخشنامه کنسل میکنن اگه کسی در ای کشور هست بتونه کمکم کنه بهم زنگ بزنه برای معافیت پسرم تک پسره تک فرزندا یک سال هم خدمت کرد مسولین فراریش دادن با ازار و آذیت پروندش در دیوان عدالت و دادگاه نظام هم هست ولی دریغ از یک رای یا قضاوت درست ..تمامی مستندات موحود است در صورت نیاز…با تشکر ۰۹۱۶۷۹۸۸۰۱۷

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

نیاز به مشورت داری کلیک کن !