معافیت تک فرزندی – معافیت تک پسری

معافیت تک فرزندی - معافیت تک پسری

👈 بسیاری از خانواده ها در حال حاضر و بر خلاف گذشته تک فرزند هستند و میخواهند برای فرزندشان از معافیت تک فرزندی یا معافیت تک پسری استفاده کنند. تک فرزند بودن در خانواده قطعا دارای معافیت سربازی است اما شرایط و تبصره های خاص خود را دارد.

اگر بخواهیم واضح تر بگوییم معافیت تک پسر یا معافیت تک فرزند به خودی خود وجود ندارد و مربوط به بخش معافیت های کفالت و تبصره های آن میشود.در ادامه راجع به شرایط و مراحل و قوانین معافیت تک فرزندی بطور کامل توضیح میدهیم.

شرایط معافیت تک فرزندی(تک پسر)

برای استفاده از معافیت تک فرزند بودن حتما باید یکی از شرایط زیر را دارا بود:

👈 نداشتن غیبت غیر موجه سربازی

در این معافیت برخلاف معافیت پزشکی به هیچ عنوان مشمول نباید دارای غیبت سربازی باشد یا اگر غیبت دارد بر اساس مدارک و اسناد معتبر و ارائه به نظام وظیفه باید غیبت موجه شود تا شرایط معافیت تک پسری وارد فرآیند بررسی شود.

👈 فاقد همسر بودن مادر برای گرفتن کفالت مادر

زمانی که پدر از مادر طلاق بگیرد یا پدر خانواده فوت کند تک پسر بالای ۱۸ سال میتواند از معافیت استفاده کند.این مورد دارای شروط بسیاری است و تنها طلاق یا فوت موجب معافیت تک پسر بالای ۱۸ سال نخواهد شد.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت سربازی

از جمله این شرایط گذشت ۳۰ ماه از تاریخ فوت یا طلاق است که البته برای مدت کمتر از ۳۰ ماه سازمان نظام وظیفه معافیت موقت صادر میکند تا موعد ۳۰ ماهه فرا رسد.همچنین زندگی با مادر و اثبات استقلال مادر همچنین داشتن شرایط کفیل بودن مشمول از دیگر قوانینی است که اجرا میشود.

👈 عبور سن پدر از ۷۵ سال

مشمولینی که تک فرزند یا تک پسر بالای ۱۸ سال خانواده هستند با عبور سن پدر از حداقل ۷۵ سال به راحتی میتوانند به واسطه کفالت پدر از خدمت سربازی معاف شوند.

👈 بیماری پدر

بیماری هایی که موجب از کار افتادگی و زمین گیر شدن پدر شده باشد در لیست بیماری های مورد تایید سازمان نظام وظیفه قرار میگیرد و مشمول با این روش از خدمت سربازی معاف میشود بدون اینکه سن پدر مورد توجه باشد.

👈 کفالت خواهر و برادر صغیر در صورت فوت پدر

مشمولین تک پسر بالای ۱۸ سال که پدرشان را از دست داده اند میتوانند به واسطه کفالت خواهر یا برادر کمتر از ۱۸ سال از خدمت سربازی معاف شوند.

چند نکته برای معافیت تک فرزندی را حتما در نظر داشته باشید:

✅ نمیشود با کفالت نامادری فاقد همسر از خدمت سربازی معاف شد.

✅ برای گرفتن کفالت مادر بزرگ یا پدر بزرگ علاوه بر تک پسر بودن مادر بزرگ نباید فرزندی داشته باشد.

✅ در قانون چیزی با نام کفالت دایی ، عمو ، عمه و خاله وجود ندارد.

✅ از طریق کفالت پدر زن یا مادر زن نمیتوان معافیت گرفت.

✅ تک پسر میتواند در صورت زندانی بودن پدر با حکم طولانی یا مفقود الاثری پدر با تایید مرجع قضایی کفالت مادر یا خواهر یا برادر خود را بگیرد.

مراحل دریافت معافیت تک پسری

هر کدام از شرایط گفته شده در بالا دارای مراحلی است.این مراحل در تمامی حالت های گفته شده مشترک میباشد و بر اساس ترتیب پایین است:

👈 دریافت فرم های کفالت بر اساس در خواست مورد نظر از مراکز پلیس+۱۰

👈 تکمیل مدارک مانند گواهی فوت ،سند طلاق ،مدارک شناسایی تمام اعضای خانواده ،عکس ،آخرین مدرک تحصیلی مشمول ،اجاره نامه یا سند ملکیت برای ارائه به کمیسیون

👈 تکمیل فرم های تحویل داده شده از سوی پلیس+۱۰

👈 تکمیل فرم های استعلام که از سوی پلیس+۱۰ خواسته شده مانند استعلام طلاق از ثبت احوال

👈 تکمیل فرم استشهاد نامه محضری با حضور حداقل ۳ شاهد در محضر

👈 ارائه حکم زندان یا مفقود الاثری پدر از سوی مرجع قضایی

👈 در صورت داشتن غیبت توجیه غیبت با ارائه مدارک لازم باید انجام شود.

چند نکته در رابطه با مراحل معافیت تک پسری:

✔️ زمان و مکان حضور در کمیسیون های بررسی معافیت مشمول بصورت پیامکی و تلفنی اطلاع رسانی میشود.

✔️ حضور مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود در تمامی مراحل الزامی میباشد.

✔️ مشمول و شخصی که قرار است کفالتش گرفته شود حتما باید در یکجا با ارائه مدرک ساکن باشند.

✔️ در صورت داشتن بیماری پدر تنها پرونده تشکیل شده در بیمارستان های نیروهای مسلح که از سوی نظام وظیفه اعلام میشود برای کمیسیون کفالت اعتبار دارد.

✔️ بدون شک تحقیقات و بازدید محلی جهت راستی آزمایی توسط نیروی انتظامی در بازه یک ماهه بعد از جلسه اول کمیسیون انجام خواهد شد.

✔️ اعلام رای نهایی به منزله پایان تحقیقات است و در صورتی که به رای اعتراضی وارد باشد میتوان یکبار برای بررسی دوباره اعتراض زد.

✔️ در صورتی که به هر دلیلی بعد از درخواست و طی روند کمیسیون مشمول از خدمت سربازی معاف نشود بطور اتوماتیک تاریخ اعزام صادر خواهد شد و به مشمول از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.

✔️ هیچ وکیل و نهاد و سازمانی جز سازمان نظام وظیفه عمومی حق تشکیل پرونده معافیت یا کمک در این فرآیند یا اعطای معافیت به مشمول را ندارد.

مدارک لازم برای دریافت معافیت تک فرزندی

مدارک لازم برای دریافت معافیت تک فرزندی

برای دریافت معافیت تک فرزندی در شرایط مختلف به تفکیک این مدارک مورد نیاز میباشد:

👈 مدارک لازم برای توجیه غیبت سربازی

✅ داشتن سابقه بیماری و سابقه بستری مشمول یا اعضای خانواده در زمان غیبت

✅ داشتن حکم قضایی به دلایل مختلف همچون زندان و شکایت

✅ داشتن گواهی فوت یکی از اعضای خانواده در حین غیبت

✅ جمع آوری استشهاد محلی جهت اثبات نون آوری خانواده

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت مادر فاقد همسر

✅ گواهی فوت پدر یا طلاق نامه یا داد نامه محضری

✅ مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✅ اجاره نامه یا سند ملکیت به نام مادر با ذکر اعضای ساکن در منزل

✅ استشهاد نامه محضری جهت اثبات کفالت مادر که توسط اقوام مادر امضا شود

✅ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت پدر

✅ ارائه سوابق بیماری و سوابق بستری و اثبات در کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح

✅ مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✅ ارائه آخرین مدرک تحصیلی

✅ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت

✅ تکمیل استشهاد نامه محضری توسط ۳ نفر از اقوام پدر

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت خواهر یا برادر صغیر

✔️ ارائه گواهی فوت پدر یا حکم زندان بیش از ۱۰ سال یا حکم مفقود الاثری توسط مرجع قضایی

✔️ ارائه مدارک شناسایی تمامی اعضای خانواده

✔️ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

✔️ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت با ذکر تعدا اعضای ساکن در منزل

👈 مدارک لازم برای معافیت کفالت مادر بزرگ یا پدر بزرگ

✔️ ارائه گواهی فوت یا گواهی عدم سلامت تمامی فرزندان جد یا جده

✔️ اثبات تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال بودن

✔️ ارائه اجاره نامه یا سند ملکیت جهت اثبات زندگی با جد یا جده

✔️ ارائه آخرین مدرک یا وضعیت تحصیلی

✔️ ارائه مدارک شناسایی کامل

چند نکته در رابطه با مدارک لازم برای معافیت تک فرزندی

👈 مادران فاقد همسر عضو بهزیستی یا کمیته امداد حتی در صورت داشتن فرزندان پسر بالای ۱۸ سال دیگر از طریق کفالت ماده ۶ میتوانند به اختیار خود از میان فرزندان کفیل تعیین کنند که در اینصورت کفیل یا قیم تعیین شده از خدمت سربازی معاف میشود.

👈 مادرانی که همسر آن ها زندانی با حکم کوتاه مدت است تنها از طریق طلاق غیابی میتوانند برای معافیت فرزندشان اقدام کنند.

👈 تنها به مادرانی با درجه شدید بیماری یا عضویت دائم در کمیته امداد گواهی کفالت ماده ۶ داده میشود.

👈 در صورت دریافت گواهی کفالت ماده ۶ بهزیستی یا کمیته امداد میتوانند مستمری ماهانه را قطع کنند.

بطور مفصل و کامل سعی کردیم در مجموعه سرباز مشاور تمامی راه ها و روش های معافیت تک فرزندی و تک پسری و دیگر شرایط را با ارائه آخرین قوانین و تبصره های سازمان نظام وظیفه به شما مخاطبان عزیز توضیح دهیم.

سرباز مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره سربازی کشور آماده است تا در همین لحظه تنها با یک تماس مشاور متخصص در امر معافیت تک فرزند ها را به شما عزیزان متصل کند.

کافیست همین الان با ما تماس بگیرید یا وقت مشاوره خود را رزرو کنید…

یک پاسخ

  1. چرا ما باید تک فرزند خودمون را بفرستیم خدمت بعد هم ازار و اذیت و فراریش بدهند با این مسولین نالایق در نظام …واقعا جای تاسف داره ایا فرزندان مسولین در ایدان خدنت میکنن یا بخشنانه صادر میکنن معاف میشن بعد بخشنامه کنسل میکنن اگه کسی در ای کشور هست بتونه کمکم کنه بهم زنگ بزنه برای معافیت پسرم تک پسره تک فرزندا یک سال هم خدمت کرد مسولین فراریش دادن با ازار و آذیت پروندش در دیوان عدالت و دادگاه نظام هم هست ولی دریغ از یک رای یا قضاوت درست ..تمامی مستندات موحود است در صورت نیاز…با تشکر ۰۹۱۶۷۹۸۸۰۱۷

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

Call Now Buttonبرای تماس با مشاور کلیک کنید