معافیت پزشکی بیماری های دستگاه گوارش

معافیت پزشکی بیماری های دستگاه گوارش

fیماری های مربوط به دستگاه گوارش و جراحی های عمومی در بخش نهم آیین نامه معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفه قرار دارد. این بخش تمامی بیماری های مربوط به دستگاه گوارش از مری تا انتهای روده را شامل میشود و بطور مفصلی تمام بیماری ها و عوارض ایجاد شده حتی عمل های جراحی احتمالی همراه با عارضه در این بخش آورده شده است.

در این مقاله سعی داریم به تفکیک و با زبان ساده تمامی بندهای مربوط به معافیت پزشکی بیماری های دستگاه گوارش را بررسی کنیم تا شما مخاطبین همراه مجموعه سرباز مشاور کامل ترین مرجع اطلاعات مربوط به معافیت های خدمت سربازی را در اختیار داشته باشید. تا انتهای این مقاله همراه سرباز مشاور باشید.

فهرست مطالب

معافیت پزشکی ازوفاژیتها

👈 مری لوله باریکی است که غذا را از دهان به معده انتقال میدهد و زمانی که دچار التهاب شود یعنی فرد دچار ازوفاژیت شده است در نتیجه در هنگام غذا خوردن قطعا دچار مشکلاتی خواهد بود.

طبق آیین نامه این بیماری مرحله بندی میشود و اگر در مراحل یک و دو باشد تنها دارای معافیت از خدمات رزمی است اما اگر پیشرفت کند و وارد مراحل ۳ و ۴ شود در صورت اثبات و عوارض ناتوان کننده قطعا دارای معافیت دائم سربازی میباشد.

معافیت پزشکی آشالازی

👈 آشالازی هم جز بیماری های نادر مربوط به مری است که مربوط به اختلال حرکتی مری میباشد.در صورتی که عمل شده باشد و عود کرده باشد یا بدون عمل کردن دارای عوارض و اختلال عملکرد باشد دارای معافیت دائم و در غیر اینصورت یعنی بدون داشتن عارضه تنها معافیت از خدمات رزمی دارد.

معافیت پزشکی واریس مری

👈 واریس مری مربوط به رگ های خونی مری میباشد و شخصی که دچار واریس مری شده است ممکن است استفراغ همراه با خون داشته باشد یا مدفوع سیاه قیر مانند در او مشاهده شود.

معمولا واریس مری ارتباط نزدیکی با بیماری های کبدی دارد.طبق این بند اثبات واریس با هر درجه ای و در هر مرحله ای از ابتلا دارای معافیت دائم است.

معافیت پزشکی دیورتیکول

👈 دیورتیکول های مری و معده و اثنی عشر در صورتی که عارضه دار باشد یعنی همراه خون ریزی و انسداد و غیر قابل تحمل شود دارای معافیت دائم است و در موارد بدون عارضه مشمول تنها معاف از خدمات رزمی میشود.

معافیت پزشکی زخم معده

معافیت پزشکی زخم معده

👈 در رابطه با زخم معده و زخم در هرکدان از قسمت های دستگاه گوارش ابتدا تحت نظر مراکز درمانی نیروهای مسلح آندوسکوپی و کلونوسکوپی گرفته میشود.

در صورتی که به دلیل زخم خون ریزی و سوراخ شدگی وجود داشته باشد رای شورای پزشکی معافیت است اما اگر وجود زخم بدون عارضه باشد شورای پزشکی میتواند تا ۶ ماه معافیت موقت و درمان صادر کند تا اگر بعد از گذشت ۶ ماه زخم همراه با عارضه شد معافیت صادر کند و در غیر اینصورت رای معاف از خدمات رزمی خواهد بود.

معافیت پزشکی عمل جراحی دستگاه گوارش

👈 هرگونه عمل جراحی که روی کبد،پانکراس،کیسه صفرا و طحال در صورتی که دارای عارضه مزمن و ناتوان کننده باشد قطعا معافیت دارد اما صرفا عمل جراحی به هر دلیلی بدون عارضه چیزی جز معافیت از خدمات رزمی را شامل نمیشود.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت پزشکی چشم

در صورتی که عمل به تازگی انجام شده باشد شورای پزشکی ۶ ماه معافیت موقت صادر میکند تا عارضه احتمالی را در آینده بررسی کند و سپس رای نهایی را دهد.

معافیت پزشکی تومور و کیست های دستگاه گوارش

👈 اگر تومورها بدخیم دستگاه گوارش مربوط به کبد یا پانکراس یا طحال باشد تحت هر شرایطی حتی بدون عمل دارای معافیت است اما اگر خوش خیم باشد بستگی دارد که باعث اختلال گوارشی باشد یا نه که در صورت اختلال معافیت دارد و در غیر اینصورت مشمول معاف از خدمات رزمی میشود.

معافیت پزشکی آسیت

👈 آسیت مربوط به آب آوردگی شکم میشود که اغلب به دلیل مشکلات کبدی و ناتوانی بدن در سم زدایی رخ میدهد.طبق آیین نامه این بند به هر علتی که باشد تنها در صورت اثبات آسیت دارای معافیت از خدمت سربازی میباشد.

معافیت پزشکی بیماری های کبد

👈 هرگونه بیماری متابولیک که منجر به آسیب کبدی شده باشد دارای معافیت است.دقت کنید بیماری های مربوط به کبد چرب شامل معافیت دائم نیست و مشمول تنها معاف از خدمات رزمی میشود تا تحت کنترل و رعایت تغذیه خدمت سربازی را سپری کند.

معافیت پزشکی هپاتومگالی

👈 زمانی که کبد فرد بزرگ تر اندازه معمول است یعنی پپاتومگالی رخ داده است.علت این موضوع میتواند کیست ها و تومورهای کبدی یا مسمومیت باشد که باعث بزرگ شدن بیش از حد کبد خواهد شد.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت پزشکی

بر اساس آیین نامه اگر اندازه کبد از خط وسط ترقوه بالاتر از ۱۵ سانتی متر باشد یا در ۵ سانتی متری زیر دنده لمس گردد به هر علتی که این موضوع پیش آمده باشد دارای معافیت است.در صورت خفیف بودن و نرسیدن به اندازه های گفته شده جز معافیت از رزم ها محسوب میشود.

معافیت پزشکی سیروز کبدی

👈 سیروز یا فیبروز یا پورتال هایپر تانسیون به هر علتی زمانی که در یکی از مراکز درمانی مورد تایید نیرو های مسلح تایید شود حتی در حین خدمت سربازی یا با وجود غیبت و هر مدرک تحصیلی معافیت دائم مشمول را در پی دارد.

معافیت پزشکی آبسه چرکی و آمیبی کبد

👈 بعد از مراجعه به شورای پزشکی اولین اقدام همچون خیلی از موارد صدور ۶ ماه معافیت موقت و انجام عمل جراحی و تحت درمان قرار گرفتن خواهد بود.

بعد از این مدت اگر عوارض مزمن و ناتوان کننده مشهود وجود داشته باشد رای به معافیت دائم تغیر خواهد کرد و در سایر موارد مشمول برای جلوگیری از آسیب بیشتر معاف از خدمات رزمی میشود.

معافیت پزشکی همانژیوم کبدی

👈 همانژیوم یک توده مادر زادی است و ممکن در کبد هم وجود داشته باشد که معمولا مشکلی بوجود نمی آورد اما در مواردی دارای خونریزی خواهد بود که نیاز به درمان دارد.

اگر این توده با اندازه ۵ سانتی متر یا بیشتر تایید شود دارای معافیت دائم و برای کمتر از این میزان معافیت از رزم  صادر میشود.

البته اگر اندازه کوچک باشد اما فرد را دچار خونریزی کند طبق نظر شورای پزشکی میتواند باعث معافیت دائم شود.

معافیت پزشکی کریگلر نجار،کلستاز دوبین جانسون،روتور

👈 طبق آیین نامه اگر کسی دچار این بیماری های کبدی مادرزادی و نادر باشد در صورتی که مدرک تحصیلی وی کمتر از کارشناسی باشد از خدمت سربازی معاف میشود و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر تنها معاف از خدمات رزمی میشوند.

معافیت پزشکی ژیلبرت

👈 این بیماری در بند ۱۵ آیین نامه دستگاه گوارش قرار دارد مشمول با هر مدرک تحصیلی و هر درجه از بیماری تنها معاف از خدمات رزمی خواهد شد و هیچگونه معافیت دائمی برای وی لحاظ نمیشود.

معافیت پزشکی سنگ کیسه صفرا

👈 سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی زمانی که ناشی از اختلالات خونی پایه باشد چه اکتسابی و چه مادرزادی قطعا دارای معافیت دائم است.دقت کنید منظور از اختلال خونی پایه بیماری های همولیتیکی است که باعث همولیزو تشکیل سنگ کیسه صفرا شده باشد.

معافیت پزشکی اسپلنو مگالی

👈 بیماری اسپلنو مگالی دارای معافیت است اما در صورتی که قابل لمس باشد و اندازه آن ۱۶ سانتی یا بیشتر طبق سونوگرافی تایید شود.اگر خفیف باشد یا قابل لمس یا در اندازه تعین شده نباشد طبق آیین نامه حتی برای معاف از خدمات رزمی شدن هم نیاز به تایید شورای پزشکی میباشد.

معافیت پزشکی اپلنکتومی یا نداشتن طحال

👈 اگر شخصی بطور مادرزادی طحال نداشته باشد یا بر اثر سانحه طحال از بدن وی جدا شده باشد میتواند برای معافیت از خدمت سربازی اقدام کند.

برای معاف شدن در این بند بعد از اثبات فقدان طحال نیاز هست که مشمول دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی باشد در غیر اینصورت تنها معاف از رزم خواهد شد.

معافیت پزشکی پانکراتیت

👈 پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده جز بندهایی هست که بعد از اقدام ۶ ماه معافیت موقت برای آن صادر میشود و بعد از ۶ ماه که فرد تحت نظر پزشک مورد تایید نیروهای مسلح بود اگر همچنان حالت مزمن و عارضه دار در وی مشهود باشد از خدمت سربازی معاف میشود.

دقت کنید معافیت های موقت جهت بررسی و درمان انجام میشود و طبق نظر شورای پزشکی قابل تمدید هستند.

معافیت پزشکی سنگ پانکراس و فیستول پانکراس

معافیت بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی

👈 برای پیدا کردن این بند به قست ۲۰ از آیین نامه های بخش گوارش مراجعه کنید.بطور بسیار خلاصه و مختصر در صورت اثبات این بیماری بدون قید و شرطی معافیت دائم صادر میشود و فرد در هر شرایط و مرحله ای از خدمت سربازی معاف میشود.

معافیت پزشکی سندروم روده

👈 روده دارای سندورم های مختلفی با نام سندروم سو جذب میباشد.از انواع این سندروم ها میتوان به بیماری سلیاک،اسپروی تروپیکال و بیماری ویپل اشاره کرد که همگی جز مواردی هستند که بعد از تایید شورای پزشکی دارای معافیت دائم از خدمت سربازی هستند.

معافیت پزشکی کولیت روده

معافیت بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی

👈 تمام بیماری های التهابی دستگاه گوارش که به IBD معروف است بعد از تایید پاتولوژی دارای معافیت دائم است.از جمله بیماری های التهابی دستگاه گوارش میشود به کرون و کولیت اولسرو اشاره کرد.

اگر کولیت های مزمن عارضه نداشته باشد شورای پزشکی میتواند رای به معاف از خدمات رزم شدن دهد پس قطعا نوع عارضه توسط شورای پزشکی با دقت بررسی خواهد شد.

معافیت پزشکی پریتونیت

👈 پریتونیت هایی که مزمن باشد و ایجاد اختلال کند معافیت دائم دارد.دقت کنید منظور از اختلال احشا در این بند چسبندگی و انسداد مکرر پارسیل روده است.این مورد میتواند شامل سلی یا قارچی باشد تا با استفاده از آن مشمول بطور دائم از خدمت سربازی معاف شود.

معافیت پزشکی سندروم پولیپوزیس

👈 این بیماری ریشه ارثی و غیر ارثی دارد و از ترکیب چند سندروم در سیستم گوارش ایجاد میشود که مشخصه آن نمایان شدن پلیپ های مختلف در این سیستم است.متاسفانه منشا غیر ارثی این سندروم مشخص نیست.مشمولین مبتلا به این سندروم بطور دائم از خدمت سربازی معاف میشوند.

معافیت پزشکی تنگی کولون و رکتوم

👈 دلیل این مورد التهاب در سوراخ مقعد از درون یعنی در روده است که موجب تنگ شدن بیش از حد سوراخ ۸ اینچی میشود در نتیجه در زمان مدفوع کردن فرد با فشار زیادی روبه رو خواهد شد.در این بند چه مشمول با وجود این بیماری عمل کرده باشد و چه نکرده باشد از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

معافیت پزشکی هیر شپرونگ

👈 زمانی که بخشی از روده فاقد سیستم عصبی باشد این مشکل پدید می آید که در نتیجه آن به دلیل جمع شدن مدفوع در قسمت فاقد عصب فرد با مشکلات جدی روبه رو میشود.این مورد دارای معافیت دائم  است البته نوع ultrashort تنها دارای معافیت از خدمات رزمی میباشد.

معافیت پزشکی پرولاپس رکتوم

👈 پرولاپس در واقع بیرون زدگی روده از مقعد است.دلایل مختلفی برای این اتفاق همچون فشار عضلانی زیاد وجود دارد.اگر این پرولاپس رکتوم حقیقی باشد دارای معافیت دائم و سایر پرولاپس ها تنها دارای معافیت از خدمات رزمی میباشد.

معافیت پزشکی بی اختیاری مدفوع

👈 بی اختیاری مدفوع عاملی عصبی است و به دلایل مادرزادی یا حتی اکتسابی رخ میدهد.در این بیماری تایید کلینیکی یعنی شورای پزشکی و تایید پاراکیلینیکی یعنی انجام تست های تشخیصی مانند مانومتری مقعد یا دفکوگرافی برای معافیت نیاز است.

در هرصورت بعد از اثبات بی اختیاری مدفوع توسط موارد گفته شده مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

معافیت پزشکی فتق

👈 فتق هم جز بیماری هایی هست که برای معافیت بعد تایید وجود فتق توسط شورای پزشکی نیاز به عمل جراحی دارد.

در این مرحله ۶ ماه معافیت موقت به مشمول داده میشود تا عمل کند و اگر در این مدت فتق عود کرد و دارای عوارض مزمن بود با تایید شورای پزشکی مشمول از خدمت سربازی معاف میشود.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت پزشکی بیماری های اعصاب و روان ( کارت قرمز روانی )

بدیهی است فتق عمل نشده یا عمل شده بدون عارضه معافیت دائم ندارد.نوعی دیگری از فتق با نام فتق های دیافراگماتیک وجود دارد که در صورت داشتن گرید ۳ به بالا یا عوارض گوارشی و تنفسی شامل معافیت میشود.در این فتق هم اگر موارد گفته شده وجود نداشته باشد مشمول تنها معاف از خدمات رزمی میشود.

معافیت پزشکی فیستول های مقعدی

👈 فیستول ها میتوانند دردناک باشند و در نقاط مختلف بدن همچون آلت تناسلی و مقعد بوجود بیایند. قطعا یکی از راه های درمان برای این مشکل عمل جراحی است اما اگر با عمل جراحی هم نتوان فیستول را درمان کرد مشمول دارای این مشکل از خدمت سربازی معاف میشود.

معافیت پزشکی سینوس یا برگشتن مو

👈 برگشتن مو ممکن است نافی یا مقعدی یا در پایین ترین قسمت ستون فقرات و ابتدای باسن رخ دهد.اسم علمی این بیماری سینوس پیلونیدال یا سینوس نافی است.

در این بند معافیت پزشکی به سختی داده میشود چون سینوس با انجام عمل جراحی قابل درمان میباشد.اما در مواردی که درگیری با مقعد و کانال نخاعی رخ داده باشد مشمول از خدمت سربازی معاف میشود.

معافیت پزشکی بواسیر

👈 بواسیر دارای درجه بندی است و طبق این بند بواسیر های داخلی و خارجی درجه ۲ و ۳ شامل معافیت از خدمات رزمی میباشد.اگر بواسیر درجه ۳ باشد و بعد از عمل جراحی دارای عارضه و حداقل دوبار عود کردن باشد دارای معافیت خواهد بود.

همچون تمام بخش های دیگر معافیت های پزشکی مشمولین پزشک به هیچ عنوان حتی با دارا بودن تمام شرایط معافیت از خدمت سربازی بواسطه معافیت پزشکی معاف نخواهند شد و در بهترین حالت از انجام خدمات سنگین معاف میشوند.

بخش گوارش جز مفصل ترین بخش ها است و بیماری های در این بخش به دلیل گستردگی و دلایل مختلف ابتلا بجز چند مورد ناشناخته است.

با مطالعه این مقاله که با زبان ساده و محاوره راجع به تمام بندهای معافیت پزشکی بیماری های دستگاه گوارش نوشته شده است شما براحتی میتوانید حتی بیماری خود را تشخیص دهید و در صورت تطابق با آیین برای معافیت از خدمت سربازی اقدام کنید.

مجموعه سرباز مشاور بعنوان اولین و تخصصی ترین مجموعه مشاوره سربازی در ایران تنها یک تلفن با شما فاصله دارد.همین الان با ما تماس بگیرید.

بنر معافیت پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید