معافیت سربازی ایثارگری + شرایط و نحوه دریافت معافیت سربازی ایثارگری و جانبازی + {همسر و برادر}

معافیت سربازی ایثارگری + شرایط و نحوه دریافت معافیت سربازی ایثارگری و جانبازی

تاریخ بروزرسانی قوانین و اطلاعات معافیت سربازی ایثارگری : تیر ماه ۱۴۰۳

اگر فرصت خواندن متن را ندارید، فقط به فایل صوتی زیر گوش دهید:

یکی از روش های معافیت از خدمت سربازی استفاده از معافیت سربازی ایثارگری است. این موضوع مربوط به کسانی میشود که یکی از اعضای درجه ۱ خانواده آن ها در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی شهید یا جانبازان یا مفقود الاثر شده اند البته میزان مدت ایثارگری هم در دریافت معافیت سربازی نقش دارد و همچنین قانون تلفیق نیز پیش بینی شده است.

برای استفاده از معافیت ایثارگری یا جانبازان، حد نصاب های مشخصی برای هر کدام از موارد گفته شده وجود دارد و در صورت نرسیدن به حد نصاب قانونی میشود از کسری خدمت سربازی استفاده کرد. در ادامه مفصل تمام این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انواع معافیت سربازی ایثارگری

در قوانین ستاد کل نیروهای مسلح که توسط سازمان وظیفه عمومی اجرا میشود موارد مشخصی از انواع معافیت سربازی ایثارگری پیش بینی شده است. تمامی مشمولان حائز شرایط میتوانند از این معافیت استفاده کنند.

لیست انواع معافیت ایثارگری

جانبازی ۲۵ درصداسارت ۲۴ ماه
مدت ایثارگری ۳۰ ماهشهادت
جانبازی ۱۰ درصدی مشمولازدواج با جانباز ۲۵ درصد
معافیت فرزند خوانده ایثارگرمعافیت برادر ایثارگر

نکته

در تمامی موارد گفته شده بجز مدت ایثارگری تاییدیه بنیاد شهید و صدور گواهی الزامی است و تنها در این صورت مشمول میتواند از خدمت سربازی معاف شود.

شرایط معافیت سربازی ایثارگری

شرایط معافیت سربازی ایثارگری

انواع معافیت سربازی ایثارگری و معافیت سربازی جانبازی به شما عزیزان معرفی شد . سازمان وظیفه عمومی با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح برای هر کدام شرایطی تعیین کرده است که به تفکیک آن ها را بررسی میکنیم.

معافیت شهادت

در صورتی که یکی از اعضای خانواده مشمول به شهادت رسیده باشد مشمول میتواند از خدمت سربازی معاف شود. در نظر داشته باشید به ازای هر شهید یک نفر معاف میشود.

معافیت اسارت

در صورتی که یکی از اعضای خانواده مشمول حداقل ۲۴ ماه در اسارت بوده باشد مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد. به ازای هر ۲۴ ماه اسارت یک نفر معاف میشود.

معافیت جانبازی

در صورتی که یکی از اعضای خانواده مشمول دارای حداقل ۲۵ درصد جانبازی مورد تایید بنیاد شهید باشد مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد. به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یک نفر میتواند از شرایط معافیت استفاده کند.

معافیت مدت حضور در جبهه

در صورتی که یکی از اعضای خانواده مشمول حداقل ۳۰ ماه در جبهه های نبرد حضور داشته باشد مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد. به ازای هر ۳۰ ماه ایثارگری یک نفر میتواند معاف شود.

معافیت جانبازی ۱۰ درصد مشمول

در صورتی که مشمول قبل یا حین خدمت سربازی و در ماموریت های محوله دچار آسیب دیدگی شود و در کمیسیون پزشکی برای او جانبازی ۱۰ درصد تعیین شود در اینصورت مشمول بعنوان جانباز ۱۰ درصد از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

ازدواج با جانباز ۲۵ درصد

در صورتی که مشمول با خانمی جانباز که دارای حداقل ۲۵ درصد جانبازی است ازدواج کند و این ازدواج ۵ سال دوام داشته باشد مشمول از خدمت سربازی معاف میشود. در نظر داشته باشید قبل از ۵ سال معافیت موقت صادر میشود و در پایان ۵ سال معافیت سربازی ایثارگری دائم صادر میشود.

معافیت فرزنده خوانده ایثارگران

در صورتی که مادر مشمول با فرد ایثارگر ازدواج کند و مشمول فرزند خوانده محسوب شود در اینصورت امکان معافیت وجود دارد. در این حالت بنیاد شهید امکان بچه دار نشدن ایثارگر را باید تایید کند همچنین مراتب قضایی فرزند خواندگی باید طی شود. قوانین معافیت سربازی جانبازی یا ایثارگری مطابق موارد گفته شده است.

معافیت برادر ایثارگر

در صورتی که مشمول برادر شهید، جاوید الاثر، جانباز بالای ۲۵ درصد باشد و برادرش که ایثارگر است فاقد فرزند پسر باشد در اینصورت مشمول میتواند از خدمت سربازی معاف شود.

چند نکته در خصوص شرایط معافیت ایثارگری

 • در صورت عدم به حد نصاب رسیدن شرایط گفته شده میتوان از کسری خدمت سربازی استفاده کرد.

 • به ازای هر ماه ایثارگری، هر ماه اسارت و هر درصد جانبازی ۱۲ روز کسری صادر میشود.

 • امکان استفاده از قانون تلفیق با جمع شرایط و رسیدن به حد نصاب ۳۰ وجود دارد.

 • مشمولان غیر غایب تا پایان شهریور سال ۹۸ میتوانند با اعداد ۲۸ و ۲۹ از خدمت معاف شوند.

 • داشتن غیبت سربازی برای استفاده از معافیت بلا مانع است.

 • تنها یکی از برادران ایثارگران میتواند از معافیت سربازی ایثارگری استفاده کند.

 • حق تقدم با برادر تنی ایثار گر میباشد

 • صورت فوت شدن کسی که معاف شده مابقی برادران امکان استفاده ندارند.

 • برای معافیت از طریق برادر ایثارگر نباید فرزند پسر با هر سنی داشته باشد.

 • سربازان فراری با بازگشت به یگان و ارائه گواهی اشتغال به خدمت معاف میشوند.

قانون تلفیق چیست؟

بر اساس شرایط گفته شده مشمولان میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند اما ممکن است پدر مشمول از هر کدام از شرایط مقداری داشته باشد و هیچکدام منجر به معافیت دائم نشود. در این صورت سازمان وظیفه عمومی با استفاده از قانون تلفیق و جمع شرایط مشمول را معاف میکند.

برای مثال اگر پدر کسی دارای ۲۰ ماه جبهه و ۱۵ درصد جانبازی باشد نه میشود از معافیت سربازی ایثارگری استفاده کرد و نه مشمول با معافیت سربازی جانبازی از خدمت سربازی معاف میشود.

در این حالت مقدار حضور در جبهه با مقدار جانبازی جمع میشود و چون به عدد بالای ۳۰ میرسد مشمول میتواند از خدمت سربازی معاف شود. حتی ۵ درصد باقی مانده برای کسری خدمت سربازی قابل استفاده است.

توجه

در قانون تلفیق معافیت ایثارگری داشتن مدت اسارت هم میتواند نقش داده باشد و هر جمعی که به ۳۰ برسد باعث معافیت یک نفر میشود و مابقی قابل استفاده بعنوان کسری خدمت است.

آیا میشود کسری خدمت ایثارگری را بین برادران تقسیم کرد؟

اگر کسی بعنوان مثال ۲۰ ماه کسری خدمت داشته باشد نمیتوان این ۲۰ را بین برادران تقسیم کرد و بر اساس قانون برادری که زودتر به خدمت سربازی اعزام شود امکان استفاده از کسری خدمت را خواهد داشت.

تبصره مهم

این قانون در خصوص برادران دو و چند قلو متفاوت است و به دلیل همزمانی خدمت آن ها میتوان به نسبت مساوی کسری را بین برادران تقسیم کرد.

معافیت سربازی فرزندان جانبازان ۱۰ درصد

معافیت سربازی فرزندان جانبازان 10 درصد

بسیاری از مشمولانی که پدرشان دارای ۱۰ درصد جانبازی است به دنبال در معافیت سربازی جانبازی هستند. بر اساس قانون و شرایط گفته شده حداقل میزان جانبازی برای معافیت ۲۵ درصد است. اما اگر کسی بر اساس قانون تلفیق دارای ۲۰ ماه حضور در جبهه باشد یا ۲۰ ماه اسارت داشته باشد میتواند باعث معافیت فرزندش شود.

این مطلب هم می تواند برای شما مفید باشد: معافیت کفالت

همچنین طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح میزان جانبازی باید مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد و جانبازی تایید شده در ستاد کل نیروهای مسلح ملاک محاسبه معافیت ایثارگری نیست.

معافیت ۲۸ ماه ایثارگری

مشمولانی وجود دارند که پدر آن ها یا هر کدام از اعضای خانواده آن ها به مدت ۲۸ یا ۲۹ ماه در جبهه بوده اند. همانطور که گفته شد این مقدار حضور در جبهه تنها باعث دریافت کسری خدمت سربازی میشود و معافیت ندارد.

اما در تبصره ستاد کل آمده است ، مشمولانی که تا پایان شهریور ۹۸ فاقد غیبت سربازی بوده اند میتوانند حتی با ۲۸ ماه سابقه هم از خدمت سربازی معاف شوند در غیر اینصورت برای معافیت سربازی ایثارگری نیاز به درصد جانبازی یا اسارت است.

نحوه دریافت معافیت سربازی ایثارگری

در صورتی که مشمول شرایط معافیت سربازی ایثارگری هستید میتوانید به یگانی که برای پدر شما کارت ایثار صادر کرده است مراجعه کنید و بعد از دریافت گواهی با مراجعه به پلیس+۱۰ درخواست معافیت سربازی ایثارگری ثبت کنید. منظور از یگان دارد کننده کارت ایثار همان یگان خدمتی پدر شما است که یکی از این موارد خواهد بود:

 • ارتش (نیروی زمینی، هوایی، دریایی، پدافند)

 • سپاه

 • نیروی انتظامی (ژاندارمری سابق)

 • ادارات دولتی واقع در مناطق عملیاتی (بسیج مستعضفین)

نحوه دریافت معافیت سربازی جانبازی

نحوه دریافت معافیت سربازی جانبازی

اگر جانبازی پدر یا هر کدام از اعضای خانواده شما به بالای ۲۵ درصد میرسد تنها کافیست به بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه کنید و با دریافت گواهی و تایید از این سازمان با مراجعه به پلیس+۱۰ ثبت درخواست انجام بدید.

توجه

چون موضوع معافیت است و ربطی به کسری خدمت سربازی ندارد مراجعه اول باید به بنیاد شهید باشد و بعد از دریافت گواهی به پلیس+۱۰ رجوع کنید. جواب درخواست حداکثر ظرف مدت ۲ هفته خواهد آمد.

سوالات متدوال در خصوص معافیت سربازی ایثارگری

این موارد سوالاتی هستند که مشمولان در تماس های تلفنی مشاوره از مشاوران ما در مورد معافیت سربازی ایثارگری معمولا می پرسند:

نصف شدن سربازی برای فرزندان جانبازان حقیقت دارد؟

کسانی که فرزند جانباز هستند به هیچ عنوان سربازی آن ها نصف نمیشود. در واقع مشمول یا باید بطور کامل با استفاده از جانبازی ۲۵ درصد با استفاده از معافیت سربازی جانبازی از خدمت معاف شود یا حداقل به ازای هر درصد جانبازی ۱۲ روز کسری بگیرد. بنابراین ممکن است خدمت سربازی برای مشمول نصف شود یا حتی بیشتر از نصف شود یا اینکه چند ماه کسری بیشتر نداشته باشد.

معافیت سربازی فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد به چه صورت است؟

معافیت سربازی برای کسانی که جانبازی زیر ۲۵ درصد دارند تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که علاوه بر جانبازی مدت حضور در جبهه وجود داشته باشد. در واقع ایثارگر لازم است در قانون تلفیق قرار بگیرد و حضور در جبهه یا مدت اسارت به جانبازی اضافه شود و در صورت رسیدن به عدد ۳۰ فرزندش میتواند معاف شود.

قانون جدید خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران حقیقت دارد؟

در بعضی از خبر گزاری ها یا سایت های غیر معتبر آمده است که جانبازان عزیز میتوانند خدمت سربازی را برای فرزندشان بخرند. بر اساس مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و قانون اصلا چنین موضوعی حقیقت ندارد و قطعا نمیشود در صورت جانباز بودن از مزایای خرید خدمت سربازی استفاده کرد. مزایای خوبی برای جانباز در نظر گرفته شده است مانند سهمیه استخدام و دانشگاه اما این موضوع اصلا ربطی به خرید خدمت سربازی ندارد.

معافیت سربازی جانبازان بالای ۲۵ درصد به چه صورت است؟

کسانی که پدر یا هر کدام از اعضای خانواده آن ها دارای جانبازی بالای ۲۵ درصد هستند میتوانند از خدمت سربازی با قانون معافیت سربازی جانبازان معاف شوند. بر این اساس به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یک فرزند معاف میشود و در واقع هر ۲۵ درصد تنها برای یک نفر قابل استفاده است. مازاد این درصد قابل استفاده در کسری خدمت برای فرزند دیگر است.

چطور چند فرزند با معافیت سربازی ایثارگری معاف میشوند؟

در قانون داشتن ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ ماه جبهه یا ۲۴ ماه اسارت موجب معافیت خواهد شد. در نتیجه اگر کسی چند فرزند داشته باشد با این حد نصاب میتوانند موجب معافیت آن ها شود. برای مثال اگر کسی ۵۰ درصد جانبازی، ۴۰ ماه حضور در جبهه و ۴۸ ماه اسارت باشد میتواند ۵ نفر را معاف کند و حتی برای یک نفر هم ۴ ماه کسری خدمت ایثارگری بگیرد.

اگر سوال یا ابهامی دارید، می توانید همین الان با مشاور سربازی تماس بگیرید.

تماس روزانه

117 پاسخ

 1. سلام اگه یه نفر خودش جانباز پنج درصد باشه چند ماه کسری خدمت به خود شخص تعلق میگیرد؟

 2. سلام پدرم درسال ۱۳۷۷به خدمت رفت و۱۸ ماه خدمت کرد در بانه استان کردستان به ما تعلیق داره

  1. مشتی منظورش جبهه جنگه… نه سربازی… اگه اونجوری باید هر کی سربازی میره بچش هم باید معاف شه… باید پدرت جنگ رفته باشه تا ایثارگر باشه

 3. سلام وقت بخیر
  بسیار متشکرم از وب‌سایت عالی،مفید،آموزنده،پر محتواتون.
  از خدای متعال خواستار اجر فراوان را برای تیم سرباز مشاور را خواستارم.
  ممنونم از وقتی که در اختیار سربازان قرار میدهید.
  بنده متولد سال ۷۱ هستم متاهل و دارای یک فرزند هم هستم‌،
  در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ اعزام به خدمت شدم چند ماه اضافه خدمت داشتم که به امر ولی فقیه امام خامنه‌ای بخشیده شد
  پدرم از سال۶۳تا۶۵در شهرستان مراغه در یگان ۳۲۸ توپخانه‌ای پدافند هوایی ارتش در زمان درگیری ۲سال خدمت کرده،آیا اینجانب میتوانم از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنم؟؟؟؟؟
  در صورت امکان استفاده از کسری برای همسر و فرزند و۲سال خدمت پدرم چند ماه کسری شاملم میشود؟؟؟؟
  بسیار ممنون میشم اگه لطف کنید عنایت بفرمایید جواب بنده رو بدید خیلی گرفتارم هرکی هم یه حرفی میزنه کلا گیج شدم
  خدا حفظتون کنه.

 4. با سلام. پدر من ۴۰ درصد جانبازی دارند و ۳ ماه حضور فعال در جبهه. با توجه به اینکه برادرم معافیت کامل گرفته است ؛ چند ماه میتونم من کسری خدمت بگیرم ؟

 5. داماد هم می‌تونه از مزایای ایثار گری پدر خانوم استفاده کنه یا فقط بد بختیهاشون مال داماد است.

 6. اینجانب ۳۰ ماه حضور ۵درصد جانبازی وپسر اولم معاف شده ایا پسر دوم کسر خدمت تعلق میگیرد یا معاف از خدمت میشود لطفا راهنمایی کنی ممنون از شما

 7. سلام پدر من ۵۱۲روز منطقه دارد کارت ایثارگری هم داره تک پسرم هستم معافیت تعلق میگیره البته الان ۲۹سالمه

 8. عزیزم متاسفانه خیلی چیزها رو انجام نمیدهند بنده بعنوان بسیج فعال ازسال۱۳۶۲ وازتاریخ ۱۳۶۶،۰۲،۲۰بعنوان پاسدارافتخاری بمدت۳۱ماه درجبهه هابودم وازسال۱۳۹۶دنبال مدت زمان ایثارخودم هستم اماهنوزبرایم کارت صادرنشده وازمن شماره پلاک خواستند وجالبه مدت ۱۱ماه خودشان درسپاه تاییدکردن درجبهه بوده ام اما اصلا پلاکی بنام من نیست وجالبتر اینکه عوض اینکه من طلبکار بشوم وبگویم پس پلاکم کجاست آنها فراربجلو انجام میدهندومیگند شماره پلاکت را بیارتا کارت ایثارت را بدهیم آخه جالبه کسی هم نیست بگوید اینکه شما ضامن حفظ اسناد و مدارک ما باید باشید نه من رزمنده ایثارگر، واقعا اینهمه ظلم به یک شخصیکه برای حفظ وطن وخاک میهن جنگیده نارواهست وبی انصافی هست

 9. سلام پدرم کارت ایثارگری دارد و پسر من الان می‌خواهد برود خدمت آیا کسری خدمت می‌توانیم بهش بگیریم یا نه ممنون

 10. سلام کسی که ۲۰ ماه منطقه جنگی بوده وکارت معاف گرفته وپسر هم برای کسری خدمت استفاده کرده ایا برای استخدامی هم میشود

 11. سلام پدر من ۲۰ در صد جانبازی با نه ماه ویازده روز جبهه داره برا اون یه امتیاز معافی نمیتونم بگیرم؟؟

  1. سلام
   آیا درصد جانبازی نیروهای مسلح مورد قبول است؟
   پدرم ۵ درصد جانبازی از بنیاد شهید و ۲۵ درصد جانبازی در نیروی انتظامی دارد و ۱۴ ماه سابقه حضور در جبهه. آیا می‌تونم معاف بشم؟

 12. سلام پدر من ۲۷ماه حضور در جبهه دارد و کارت ایثار گری دارد من میتونم معافیت بگیرم؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

 13. سلام
  پدر من ۳۰ درصد جانبازی دارد و ۳۰ ماه سابقه و دوتا از برادرام معاف شدن میخواستم ببینم ک فرزند سوم هستم کسری دارم یا نه

 14. سلام وقت بخیر
  پدر من حدودا ۱۵ماه ایثارگری داره و من هم تک پسر هستم شرایط سربازی من به چه شکل هست ؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 15. سلام من پدرم ۱۸ ماه منطقه بوده
  والانم مشکل اعصاب روان دارد حتی کارت معلولیت هم داره داداشم هم معلول جسمانی شدید خرده و همراه دو بچه که در خونه ما به سر میبرند ولی معافم نکردن و پدرم یک بار در بیمارستان بستری شده ولی بهزیستی میگن سه بار باید بستری بشه تا معافتو بدیم الانم خواستم بگم هیچ راهی نداره معاف بشم خیلی ممنون

 16. سلام بنده ۱۳ ماه کسری خدمت داشتم و ۴ ماه هم خدمت انجام دادم و فراری شدم الان متاهل هستم با دو فرزند امکان معافی است

 17. سلام خداقوت عموی بنده کارت ایثارگری دارد ولی فرزند پسر ندارد آیا بنده میتوانم استفاده کنم؟

 18. سلام وقتتون بخیر خسته نباشی
  پدرم۲۴ماه پادگان شهید چمران ارومیه خدمت کردن سال ۱۳۶۲ میخاستم ببینم کسری خدمت تعلق میگیرد یا ن و مدارک لازم چی ها باید داشته باشم
  ممنون میشم راهنماییم کنید تشکر موفق باشید ..

   1. سلام خسته نباشید پدر من ۲۱ماه ایثارگری داره و ۱۰درصد جانبازی یدونه پسر هستم و ی خواهر بزرگتر دارم میتونم معاف شم ؟

  1. سلام وقت بخیر همسر من سال ۶۶ خدمت سربازی رفته یک سال کردستان وسنندج یک سال هم بوشهر خدمت کرده موقعه جنگ کارت ایثارگری همسرم رو چطوری بگیرم ما نمیتونیم بریم کردستان موقعیت مالی نداریم .مشهد زندگی میکنیم الان پسرم سربازه بیرجند افتاده اموزشی یک ماه خدمت کرده چطوری براش کسری خدمت بگیرم ؟؟؟؟

    1. سلام.پدر من ۱۶ماه جبهه مونده با۵درصد وکارت ایثارگری…خودمم متاهلم و ۱فررند دادم…دوره تکمیلی وفعالیدهم دارم میتونم معاف شم؟؟

 19. سلام ،پدرم ۱۵ درصد جانبازی و ۱۸ ماه جبهه داره و خودم یک بچه دارم و متاهل هستم میتونم معاف بشم؟

 20. باسلام پدرمن ده درصد جانبازی و ۱۲ماه حضور درجبهه دارد و ۹ماه درسال ۶۲دراهواز خدمت کرده است
  آیا معافیت ازخدمت سربازی شامل من میشود

 21. سلام خسته نباشید اقا پدر من ۲۰ ماه و ۱۸ روز توی یک گردان و ۷ ماه و خورده ای در یک گردان دیگ در جبهه بوده و ۶ ماه هم قبل ۶۷ بسیج داره ایا من میتونم معافیت بگیرم و اگر اره از کجا و با چ مراحلی باید اقدام کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 22. سلام ، پدرم سابقه ۲۴ ماه حضور در جبهه در کارت ایثار گری ثبت شده و ۵ درصد جانبازی دارد ، جمع این دو ۲۹ میشود ایا میتوانم از معافیت دائم تلفیقی استفاده کنم؟
  راهی نیست بخاطر یدونه معاف بشم

 23. سلام خسته نباشید عموی من بازنشسته سپاه هس ، ۴۰ ماه هم جبهه بوده ، جانباز هم هست. و چون فرزندی نداره من میتونم از امتیازش استفاده کنم؟ چون میگفته قبلا میشده از امتیازهای اقوام درجه یک استفاده کرد.
  ممنون

 24. سلام پدر بنده ۲۰ درصد جانبازی دارد و ۹ ماه جبهه و فرزند اول را معاف کرد بنده خودم مدرک کارشناسی ارشد دارم و متاهل هستم و چندین سال فعال بسیج هستم چه دانشجویی چه فعال محلات و پدرم ۲۵ درصد شده آیا از خدمت معاف می‌شوم !؟

  1. سلام شما فقط میتونید از کسری ۵ درصد اضافه شده و کسری بسیج استفاده کنید و البته کسری تاهل

 25. سلام ۲۰ درصد جانبازی پدر و ۶ ماه جبهه میتونم معافیت بگیرم یک برادر کوچکتر هم دارم

 26. سلام من شنیدم در حال حاضر بر خلاف سال های پیش باید حتما ۳۰ امتیاز کامل ایثارگری داشته باشیم و اگر ۲۸ یا ۲۹ ماه ایثارگری باشد قبول نمی‌کنند درسته؟

  1. ۲۸ ماه قبول نمیشه ولی ۲۹ ماه در کمیسیون نظام وظیفه بررسی و ممکنه تایید شه

   1. سلام پدر من دوسال مدت سربازی اش با دوران جنگ همزمان بود و در منطقه جنگی بود و شش ماه ب عنوان بسیجی تو جبهه بود آیا میتونم معاف بشم؟؟

 27. سلام خواهش میکنم جواب بدین
  پدر من ۲۳ ماه و نیم در سپاه
  ۲ ماه در وزارت دفاع سابقه جبهه دارن
  بعلاوه پنج درصد جانبازی،
  یعنی جمع امتیازاتشون میشه ۳۰ امتیاز ‌و نیم
  آیا میشه از سه قسمت امتیاز جمع کرد و معافی گرفت؟
  تا حالا استفاده نکردیم.

   1. مدت ۲۳ ماه و نیم (اعزام از سپاه) در کارت ایثارگری ثبت شده است، اما مدت ۲ ماه که اعزامی از وزارت دفاع هست به تازگی با کمیسیون اثبات شده است و می‌توان برای این سابقه گواهی جبهه با مهر وزارت دفاع گرفت، پنج درصد هم که جانبازی دارند. آیا به این شکل و با تلفیق سه ارگان سپاه(کارت ایثارگری)، وزارت دفاع(گواهی جبهه) و بنیاد جانبازان(مدارک و گواهی جانبازی) میشه معافی گرفت؟ خیلی ممنون میشم با دقت بخونید و جواب بدین.

 28. سلام ببخشید من پدرم جانباز ۲۰ درصد اعصاب و روان هست ایا امکان داره به خاطر نوع جانبازی اعصاب و روان و حال بد ایشون بتونم معافیت بگیرم،؟؟!

  1. سلام با داشتن حداقل ۳ بار سابقه بستری ایشون و نداشتن غیبت و تک پسر بودن بله

 29. سلام وقت بخیر خواستم ببینم قانون منطقه جنگی شهر کرمانشاه برای بازنشسته ها هم حساب میشه یا نه؟
  پدر من ۳۰ سال سابقه خدمت در مرکز آموزش شهید رجایی کرمانشاه داره ولی قبل از تسویب این قانون بازنشسته شده.

 30. سلام پدر من ۲۰ درصد جانبازی و ۹ماه و۱۶ روز جبهه دارد آیا پسر معافیت از سربازی میشود یانه راهکار چیه ممنون

 31. سلام ، من پدرم ۲۸ ماه سابقه جبه داره و الان ۴ ساله که از کار افتاده هستش استشهاد محل و مسجد هم داریم ، خودم و یک خواهر دیگه هستیم ، آیا میشه کاری کرد ؟ (پدرم ۲ تا عمل کمر و گردن هم دارد که انجام نداده اما در شرف انجام هستیم) و این رو هم اضافه کنیم که یکبار اقدام کردم و جوابی منفی گرفتم از نظام وظیفه

 32. سلام و شب بخیر جانباز ۳۰درصد هستم فرزندم متولد ۱۳۸۲ میباشد دارای دیپلم دنبال معافیت سربازی میباشم لطفا راهنمایی کنید
  پاسخ

  1. سلام برادر بزرگترم پایان خدمت نگرفته من میتوانم از ۲۵درصد جانبازی پدرم استفاده کنم و معافیت بگیرم؟

 33. سلام
  پدر بنده ۲۵ ماه جبهه بوده و کارت ایثارگری هم داره
  و من خودم و هستم و خواهرم
  آیا میتونم معافیت دائم بگیرم

  1. سلام و درود ببشخید پدر بنده ۱۱ ماه جنگ بوده و ۳۵ درصد جانباز هست برادر اول بنده معاف شده از خدمت
   الان بنده می‌خوام برم خدمت چقدر کسری تعلق میگیره
   لطفاً راهنمایی کنید
   و اینکه برای انجام کار های کسری کجا باید برویم برا اقدام ؟؟

   1. سلام. پدر من ۲۴ ماه در بلوچستان خدمت کرده زمان جنگ. از سال ۶۶تا ۶۸ ایا کسری شاملم میشه. واینکه برای هرماه چقدرکسری شاملم میشه
    ؟

   2. سلام پدر من ۵ درصد ایثارگری داره و معلم بازنشسته هم هست ۵ تا برادریم ک سه نفرشون رفتن خدمت
    و اینکه بابام ۲۴ ماهم تو جبهه بوده خودش میگه سرباز بودم
    یکی از بردارم ۸ ماه از ۲۴ ماه استفاده کرده
    ایا من میتونم از باقیموندش استفاده کنم ؟
    و اینکه در حال حاظر پرونده فرستاده و احتمالش هست حتی جانباز ۳۵ درصد به بالا بشه میشه من معاف بشم ؟ داداش کوچیکمم از کفالت معاف بشه ؟

    1. سلام و عرض ادب من خودم بسیجی فعال دارم
     و شش ماه کسری دارم از این نظر اما پدرمم جانباز هست ۱۵ درصد جانبازی ۹ ماه جبهه بنظر شما چند ماه کسری میشه و آیا امیدی به معافیت هست و اینکه تک فرزند هستم نه برادر دارم و نه خواهر

     1. اقا سلام خسته نباشید من یک سوال داشتم پدرم ۲۸ماه جبه بوده(دوسال سربازی و بقیه داوطلب)و پنج درصد جانبازی میخواستم بگم قانون تلفیق بود فکر کنم میشه معاف بشم خواهشا زود جواب بدی ممنون میشم❤️

  1. سلام.وقت بخیر،پدرم دارای ۲۸ ماه خدمت سربازی بدون غیبت میباشد آیا برادرم معافیت بهش تعلق میگیره؟

  2. سلام
   پدر من قبلا ۱۵ درصد جانبازی و ۹ ماه جبهه داوطلبانه و ۸ ماه جبهه سربازی داشت و تو همون زمان برادرم با ۱۵ درصد و استفاده از جبهه ها معاف شد
   بعد درصد جانبازی پدرم شد ۳۰ درصد
   حالا خواستم بدونم من میتونم کسری ۱۵ درصد رو بگیرم؟

  3. سلام پدر من ۱۰ درصد جانبازی ، ۱۶ ماه جبهه داره
   آیا میتونم معافیت بگیرم؟ یا فقط کسری شامل میشه؟

    1. سلام.پدرم ۲۲ ماه سابقه ایثارگری ارتش و ۱۱ ماه سابقه ایثارگری جهادکشاورزی دارند
     معافیت دائم شامل حال بنده می‌شود؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

 34. سلام
  پدر من ۲۲ ماه جبهه داره که برای برادرم ثبتش کرده ولی برادرم خدمت نرفت الان میخواستم ببینم میشه من از اون۲۲ ماه به عنوان کسری استفاده کنم؟

   1. سلام پدر من عراقیست و به مدت ۱۰ سال تو بخش اطلاعات خدمت کرده! و من از طریق مادرم که ایرانی هست تازه شناسنامه گرفتم ایا معافیت شاملم میشه؟

   2. سلام
    من مشکل اختلاف سایز شدید دست راست و چپ دارم پدرم هم ۲۴ ماه جبهه داره ایا از خدمت سربازی معاف هستم ؟

  1. سلام
   پدر من ۱۰ درصد جانبازی و ۱۸ ماه سابقه حضور در جبه دارد
   جمعا ۲۸ میشود
   آیا امکان دارد بنده معاف شوم و آن دو درصد نادیده گرفته شود ؟

 35. سلام من ۱۵درصدجانبازی وبیست ماه جبهه دارم تنهایک پس دارم آیامیتواندمعافی بگیرد

   1. سلام واحترام ببخشید من تک پسر هستم وپدرم ۱۰درصد جانباز هستن آیا امکان معافی هستن

  1. عرض سلام و احترام ببخشید پدر بزرگ من ایثار گران دارد و مدت زیادی در جبهه خدمت کرده و امکانش هست برادرد بتونه از ایثارگرانش استفاده کنه و معاف بشه

  2. سلام خسته نباشید پدر من ام جانباز هم آزاده هم ایثارگر ۳تا برادریم دوتا برادر معاف شدن ۴۴ماه جبهه داشت آیا من معاف می شم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

نیاز به مشورت داری کلیک کن !