شرایط معافیت زانو با (منیسک، رباط صلیبی و …)

معافیت زانو

با استفاده از عوارض و بیماری هایی که در زانو ایجاد میشود میتوان از خدمت سربازی معاف شد. این مشکلات ممکن است در اندام خارجی یا داخلی زانو باشد و در آیین نامه معافیت پزشکی شامل معافیت مینیسک ، معافیت رباط صلیبی ، پرانتزی بودن زانو و مشکلات مفصلی میشود.

ما در این مقاله بطور مفصل و دقیق در خصوص تمام بیماری های مربوط به معافیت زانو صحبت میکنیم همچنین شرایط و مراحل دریافت آن را بررسی خواهیم کرد تا در صورت وجود هر گونه مشکل داخلی یا خارجی در زانو بتوانید از شرایط معافیت دائم پزشکی بهره مند شوید.

شرایط دریافت معافیت زانو

همانطور که گفته شد در زانو بعنوان یکی از اعضای مهم ،مخصوصا برای سربازان ممکن است مشکلات مختلفی ایجاد شود که معمولا همراه با درد ، التهاب و حتی مشکلات حرکتی است. بر این اساس سازمان وظیفه عمومی بند های جداگانه ای در خصوص معافیت زانو تعریف کرده است که بصورت جداگانه آن ها را بررسی میکنیم.

۱٫ معافیت آنکیلوز زانو

یکی از مشکلاتی که در زانو ممکن است ایجاد شود و معمولا دلیل ژنتیکی دارد، مگر اینکه به دلیل حادثه یا ورزش های سنگین رخ داده باشد آنکیلوز یا خشکی مفصل است.در خشکلی مفصل اتفاقی که رخ میدهد مفصل بدون حرکت خواهد ماند و طوری تصور میشود که گویی استخوان ها بهم جوش خورده اند.در صورت وجود چنین شرایط شرایطی بدون هیچ قید و شرطی مشمول میتواند از معافیت آنکیلوز یا خشکی یا جمود مفصل استفاده کند و از سربازی معاف شود.

۲٫ معافیت زانو با محدودیت حرکتی

محدودیت های حرکتی در زانو مانند بند قبل بنا به دلیل ارثی یا اکتسابی که معمولا به دلیل ورزش یا تصادف و حوادث این چنین است رخ میدهد. اما در مقایسه با آنکیلوز زانو شرایط برای کسانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالا تر هستند نسبت به مشمولانی مدرک تحصیلی آن ها کمتر از این میزان است کمی متفاوت است.

👈 شرط اول: محدودیت حرکتی مفصل زانو باید غیر قابل درمان و پایدار باشد در واقع مشمول باید تمامی مدارک و سوابق پزشکی مبنی بر تلاش جهت درمان را به شورای پزشکی ارائه دهد و در صورتی که بعد از درمان های متعدد بهبودی رخ نداده باشد از نظر کمیسیون پزشکی مورد تایید واقع خواهد شد.

👈 شرط دوم: در مورد مشمولانی که دارای مدرک کمتر از کارشناسی هستند در صورتی رای شورای پزشکی معافیت خواهد بود که محدودیت حرکتی بیش از ۴/۱(یک چهارم) اثبات شود.

👈 شرط سوم: در مورد مشمولان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر داشتن محدودیت حرکتی بیش از ۲/۱(یک دوم) مورد تایید شورای پزشکی جهت صدور رای معافیت زانو با محدودیت حرکتی است.

۳٫ معافیت منیسک زانو

یکی از مواردی پر تقاضا در بخش اسکلت و استخوان معافیت منیسک زانو است. منیسک یکی از اعضای مفصلی زانو است با ساختمان غضروفی است که موجب تطابق مفصل استخوان های ران و ساق به یکدیگر میشود.

با توجه به سنی که مشمولان در آن قرار دارند معمولا پارگی منیسک به دلیل ورزش هایی همچون فوتبال و بدنسازی یا حوادثی مانند تصادف و ضربه شدید به زانو رخ میدهد.سازمان وظیفه عمومی برای استفاده از معافیت منیسک ۲ شرط مشخص کرده است.

👈 شرط اول: پارگی منیسک باید در دو زانو رخ داده باشد و مشمول دارای اختلال عملکرد شود. منظور از اختلال عملکرد در زانو به این معنی است که سطح مفصلی با تخریب گسترده همراه شده باشد و این موضوع مورد تایید شورای پزشکی قرار گیرد.

👈 شرط دوم: مشمول برای دریافت معافیت منیسک زانو دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی باشد .بنابراین تمام مشمولانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر هستند حتی با وجود پارگی منیسک در دو زانو و تایید اختلال عملکرد از خدمت سربازی معاف نخواهند شد.

نکته !

پارگی منیسک در یک زانو یا هر دو زانو در صورت عدم وجود اختلال عملکرد با عمل یا بدون عمل جراحی تنها موجب معاف از رزم خواهد شد.

موضوعات مرتبط: مراحل گرفتن معافیت سربازی

۴٫ معافیت رباط صلیبی

رباطی صلیبی قسمتی از بدن است که مانند یک طناب عمل میکند و استخوان ران را به ساق متصل میکند.همچون پارگی مینیسک، پارگی رباط صلیبی هم میتواند به دلیل ضربه در زمان ورزش یا تغییر جهت ناگهانی در زمان دویدن و یا حوادثی همچون تصادف رخ دهد.

معافیت رباط صلیبی در آیین نامه با این عنوان مطرح نشده است و سازمان نظام وظیفه عمومی از اصطلاحات علمی بعلاوه شرط هایی جهت دریافت معافیت استفاده کرده است.

👈 شرط اول: در صورتی که رباط های جانبی و متقاطع زانوی یک پا دچار پارگی شود بطوری که ناپایداری مفصل به وضوح توسط شورای پزشکی تایید شود مشمول از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

👈 شرط دوم: در صورتی که پارگی رباط ACL و PCL رخ داده باشد و عوارض گفته شده مشهود باشد مشمول میتواند با معافیت رابط صلیبی از خدمت سربازی معاف شود.

👈 شرط سوم: اگر رباط ACL یا PCL به همراه یکی از رباط های جانبی دچار پارگی شود و اختلال عملکرد مشهود باشد بازهم رای شورای پزشکی معافیت دائم مشمول از خدمت سربازی خواهد بود.

👈 شرط چهارم: در خصوص معافیت رباط صلیبی اثبات پارگی رباط صرفا در MRI ملاک نیست و پزشک باید مشکلات ناپایداری مفصلی را بصورت مشاهده بالینی تایید کند.

👈 شرط پنجم: یکی از مهم ترین شروطی که سازمان نظام وظیفه جهت معافیت زانو با پارگی رباط تعیین کرده است مربوط به مدرک تحصیلی میباشد.همچون معافیت منیسک تنها مشمولانی میتوانند از پارگی رباط از خدمت سربازی معاف شوند که دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی باشند.

نکته !

انجام یا عدم انجام عمل جراحی ملاکی برای معافیت نخواهد بود و حتما باید اختلال عملکرد و ناپایداری مفصلی بعلاوه یکی از شروط گفته شده در مشمول مشهود باشد در غیر اینصورت رای شورای پزشکی معاف از خدمات رزمی خواهد بود.

۵٫ معافیت ژنووالگوم و ژنوواروم

این معافیت در واقع همان معافیت پای پرانتزی است و جز معافیت هایی محسوب میشود که ارتباط مستقیمی با مدرک تحصیلی دارد.معافیت زانو در خصوص این مشکل عملکردی دارای شروط زیر است که توسط سازمان نظام وظیفه تعیین شده است.

👈 شرط اول: فاصله دو قوزک داخلی زانو برای مشمولان دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی بیش از ۱۲ سانتی متر باشد.

👈 شرط دوم: فاصله دو قوزک داخلی زانو برای مشمولان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بیش از ۱۴ سانتی متر باشد.

👈 شرط سوم: فاصله دو قوزک داخلی بیش از ۱۰ سانتی متر همراه با چرخش تیبیا برای دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی دارای معافیت است.

👈 شرط چهارم: فاصله دو قوزک داخلی زانو بیش از ۱۲ سانتی متر به همراه چرخش تیبیا برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر دارای معافیت دائم است.

نکته:

خارج از فاصله های تعیین شده رای شورای پزشکی برای هر مدرک تحصیلی ای معاف از خدمات رزمی خواهد بود.

۶٫ معافیت استئوآرتریت زانو

زمانی که غضروف از بین میرود استخوان رشد میکند تا مشکل برطرف شود در حالی که این موضوع باعث آسیب رسانی میشود و فرد دچار اختلال عملکرد شدید خواهد شد.این بند از معافیت مربوط به بخش روماتولوژی است اما معمولا در مفصل زانو مشاهده میشود.

آیین نامه معافیت استئوآرتریت زانو اینگونه تعیین شده است که بیماری در فرم شدید و ناتوان کننده قرار داشته باشد بطوری که تغییر شکل و اختلال عملکرد بطور مشهود در زانو قابل مشاهده باشد. در اینصورت رای شورای پزشکی معافیت دائم و در موارد خفیف معاف از خدمات رزمی است.

توجه !

دقت کنید اکثر بیماری های گفته در حین تحصیل قابل اقدام نمیباشد.

مشمولان پزشک در هیچکدام از موارد حتی با وجود حداکثر عوارض و اختلالات از خدمت سربازی معاف نخواهند شد.

بجز معافیت استئوآرتریت زانو مابقی بند های گفته شده در بخش بیماری های مربوط به اسکلت و استخوان قرار دارد.

موضوعات مرتبط: شرایط گرفتن انواع معافیت پزشکی

مراحل معافیت زانو

میتوان جهت دریافت معافیت زانو یا معافیت منیسک و البته رباط صلیبی قبل یا در حین خدمت سربازی اقدام کرد که هر کدام دارای مراحل مشخصی میباشد.

مراحل معافیت زانو قبل از خدمت سربازی

 • مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم ۳ برگی
 • مراجعه به پزشک معتمد نیروی انتظامی
 • حضور در بیمارستان بر اساس زمان و مکان گفته شده در پیامک دریافتی
 • ارائه مدارک و سوابق بیماری و سوابق بستری یا عمل جراحی
 • حضور در کمیسیون پزشکی نظام وظیفه طبق زمان اعلام شده در پیامک دریافتی
 • پرداخت مبلغ مصوب در صورت رای مثبت شورای پزشکی
 • اعتراض به رای و حضور در شواری عالی در صورت رای منفی شورای پزشکی

مراحل معافیت زانو حین خدمت سربازی

 • مراجعه به بهداری یگان خدمتی
 • دریافت نامه اعزام به بیمارستان از یگان خدمتی
 • حضور در جلسه کمیسیون پزشکی
 • تکمیل پرونده پزشکی طبق نظر پزشک مربوطه
 • ارائه سوابق و مدارک بیماری و سابقه بستری و جراحی
 • ارائه نامه معافیت از بیمارستان به یگان در صورت تایید
 • تسویه حساب از یگان خدمتی
 • ارائه گواهی رهایی از خدمت به سازمان وظیفه عمومی

مدارک مورد نیاز برای معافیت زانو

مدارکی که برای معافیت منیسک و معافیت رباط صلیبی و دیگر بیماری های مربوط به زانو حتما لازم و ضروری است این موارد میباشد.

 • اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه )
 • عکسبرداری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • انگشت نگاری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم مربوط به اطلاعات شخصی
 • تکمیل فرم مربوط به خود اظهاری پزشکی (برگه پزشک معتمد)
 • تکمیل فرم مربوط به واکسن
 • ارائه مدارک و سوابق بیماری
 • ارائه سوابق بستری( خلاصه پرونده )
 • برگه اعزام به بیمارستان ( مخصوص مشمولان در حین خدمت سربازی )
 • تسویه حساب از یگان خدمتی

توجه!

دقت داشته باشید در خصوص معافیت بیماری های مربوط به زانو داشتن طول درمان و سوابق پزشکی بسیار مهم و تاثیر گذار است و تا حد زیادی سرنوشت شما را تعیین میکند.

سوالات متداول در خصوص معافیت زانو

آیا در حین تحصیل میشه معافیت منیسک گرفت؟

به دلیل اینکه مدرک تحصیلی در معافیت منیسک تاثیر گذار است پس در حین تحصیل امکان اقدام وجود ندارد.

ساده ترین روش گرفتن معافیت زانو کدام است؟

ساده ترین روش مربوط به محدودیت های حرکتی و خشک شدن مفصل است چون بطور بالینی قابل تشخیص میباشد و مشخصا فرد دچار مشکلات و محدودیت است.

معافیت رباط صلیبی با پارگی یک رباط امکان پذیر است؟

بر اساس آیین نامه گرفتن معافیت رباط صلیبی با پارگی در حداقل ۲ رباط به همراه اختلال عملکرد امکان پذیر میباشد.

بعد از عمل زانو میتوان برای معافیت اقدام کرد؟

در مورد هر کدام از بیماری های گفته شده در صورتی که بعد از عمل جراحی درمان صورت گرفته باشد رای شورای پزشکی معاف از خدمات رزمی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

امریه صدا سیما 1403 + نحوه ثبت نام و شرایط دریافت

امریه صدا سیما ۱۴۰۳ + نحوه ثبت نام و شرایط دریافت

امریه صدا و سیما یکی دیگر از انواع امریه سربازی است که توسط سازمان صدا و سیما بعنوان یک نهاد غیر دولتی ارائه میشود و تمامی مشمولان حائز شرایط این شانس را دارند تا خدمت سربازی را در سازمان صدا و سیما سپری کنند.

ادامه مطلب »
نیاز به مشورت داری کلیک کن !