گروه ب سربازی

آیا گروه ب باید نگهبانی بدهد ؟

ممکن است بعضی از مشمولین به دلایل مختلف در گروه ب سربازی قرار بگیرند . این موضوع قبل از خدمت سربازی و حتی در حین خدمت ممکن است اتفاق بیوفتد اما مسئله اینجاست که اکثر مشمولین اصلا نمیدونن گروه ب چیه یا آن هایی که در گروه ب قرار میگرنند نگران محدودیت های آن هستند […]

برای تماس با مشاور کلیک کنید