معافیت پزشکی پارگی تاندون دست

معافیت پزشکی پارگی تاندون دست

یکی از شرایطی که میشود با آن از خدمت سربازی معاف شد، معافیت پزشکی پارگی تاندون دست است. برای استفاده از این معافیت باید عوارض تعیین شده در آیین نامه معافیت پزشکی اثبات شود تا مشمول بتواند از خدمت سربازی معاف شود.

ما در ادامه مطالب صفر تا صد شرایط معافیت پزشکی پارگی تاندون دست و آیین نامه هایی که در خصوص این مشکل وجود دارد را بررسی میکنیم همچنین در مورد نحوه اقدام برای معافیت قبل و حین خدمت سربازی توضیحات جامعی خواهیم داد.

شرایط معافیت پزشکی پارگی تاندون دست

پارگی های تاندون به دلایل مختلف مانند ضربه شدید یا بریدگی با وسیله تیز و برنده ایجاد میشود و در خصوص تاندون دست که نسبت به تاندون های دیگر اعضای بدن ظرافت بیشتری دارد این موضوع میتواند به سادگی رخ دهد.در هر صورت اگر به هر دلیلی دچار پارگی تاندون دست شدید میتوانید بر اساس آیین نامه های تدوین شده از خدمت سربازی معاف شوید.

شرط اول

در صورتی که پارگی تاندون اتفاق بیوفتد بطوری که فرد نتواند انگشتان دستش را باز کند یا تا کند میتواند از خدمت سربازی معاف شود.بر اساس آیین نامه این موضوع باید حداقل در ۳ انگشت وجود داشته باشد تا کسانی که دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی هستند شامل معافیت شوند.

شرط دوم

اگر جز مشمولانی هستید که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر میباشید برای استفاده از شرایط معافیت لازم است تا حداقل ۴ انگشت یا بیشتر شامل محدودیت حرکتی باز شدن یا تا کردن شده باشد در غیر اینصورت معافیتی در کار نخواهد بود.

نکته !

کسانی که با هر مدرک تحصیلی در شرایط گفته شده قرار نمیگیرند تنها میتوانند از شرایط معافیت از خدمات رزمی استفاده کنند.

معافیت سند اکتیلی

یکی دیگر از مواردی که باعث محدودیت حرکتی در انگشتان میشود و شخص نمیتواند در آن انگشتان دستش را باز یا تا کند وجود بیماری سند اکتیلی است.در این بیماری انگشتان دست به یکدیگر میچسبند و در صورتی که غیر قابل درمان باشد برای معافیت باید این نکات رعایت شود.

شرط اول

دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی لازم است حداقل ۳ انگشت بهم چسبیده داشته باشند تا از خدمت سربازی معاف شوند.

شرط دوم

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باید حداقل ۴ انگشت بهم چسبیده داشته باشند تا از خدمت سربازی معاف شوند.

نکته !

در صورتی که شخص دچار سند اکتیلی باشد اما تعداد انگشتان مد نظر آیین نامه بهم چسبندگی نداشته باشند رای شورا تنها معاف از خدمات رزمی خواهد بود پس در این معافیت پزشکی هم مدرک تحصیلی تاثیر گذار است.

معافیت قطع انگشتان دست

علاوه بر معافیت پزشکی پارگی تاندون دست که موجب اختلال در انگشتان میشود کسانی هستند که بنا به هر دلیلی دچار فقدان انگشتان دست شده اند .بر اساس آیین نامه این افراد هم میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند.

شرط اول

در صورتی که مشمول دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی باشد و در یک دست دچار قطع ۳ انگشت یا بیشتر شود میتوان از خدمت سربازی معاف شود پس باید دقت داشته باشید تعداد انگشتان قطع شده در یک دست ملاک معافیت است.

شرط دوم

مشمولان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در صورت قطع انگشتان به تعداد ۴ انگشت در یک دست میتوانند از خدنت سربازی معاف شوند.

شرط سوم

مشمولان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در صورتی دچار قطعی انگشت شصت باشند در صورتی که حداقل دو انگشت قطع شده دیگر داشته باشند از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

نکته !

خارج از حالات گفته شده مانند قطع یک بند انگشت یا قطع تعداد کمتری انگشت نسبت به مدرک تحصیلی مشمول تنها معاف از رزم میشود.

توجه!

معافیت پزشکی پارگی تاندون و دیگر معافیت های مرتبط با انگشتان دست بر اساس مدرک تحصیلی سنجیده میشود.

برای اقدام در خصوص هر کدام از معافیت های گفته شده نمیشود در حین تحصیل اقدام کرد.

مشمولان پزشک به هیچ عنوان شامل هیچکدام از معافیت های گفته شده نمیشوند و در صورت اثبات پارگی تاندون یا قطع انگشت و داشتن توانایی طبابت در مراکز درمانی نیروهای مسلح تنها معاف از فعالیت های سنگین و در واقع معاف از رزم میشوند.

موارد گفته شده از نظر عوارض موجود و محدودیت های حرکتی و حتی لمس و از کارافتادگی انشگتان به شدت شبیه یکدیگر هستند پس در صورت وجود بجای تمرکز بر بند معافیت به عوارض و آیین نامه های گفته شده توجه کنید.

مراحل معافیت پارگی تاندون دست

مراحل اقدام برای مشمولانی که قبل از ورود به خدمت سربازی هستند با مشمولانی که در حین خدمت میباشند تا حدی متفاوت است به همین دلیل مراحل بصورت جداگانه بررسی میشود.

مراحل معافیت پارگی تاندون دست قبل از خدمت سربازی

 • مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم ۳ برگی
 • مراجعه به پزشک معتمد نیروی انتظامی
 • حضور در بیمارستان بر اساس زمان و مکان گفته شده در پیامک دریافتی
 • ارائه مدارک پزشکی (عمل جراحی ، سابقه درمان )
 • حضور در کمیسیون پزشکی نظام وظیفه طبق زمان اعلام شده در پیامک دریافتی
 • پرداخت مبلغ مصوب در صورت رای مثبت شورای پزشکی
 • اعتراض به رای و حضور در شواری عالی در صورت رای منفی شورای پزشکی

مراحل معافیت پارگی تاندون دست در حین خدمت سربازی

 • مراجعه به بهداری یگان خدمتی
 • دریافت نامه اعزام به بیمارستان از یگان خدمتی
 • حضور در جلسه کمیسیون پزشکی
 • تکمیل پرونده پزشکی طبق نظر پزشک مربوطه
 • ارائه سوابق و مدارک بیماری و سابقه بستری
 • ارائه نامه معافیت از بیمارستان به یگان در صورت تایید
 • تسویه حساب از یگان خدمتی
 • ارائه گواهی رهایی از خدمت به سازمان وظیفه عمومی

نکته !

👈 دریافت معافیت در حین خدمت سربازی ساده تر است.

👈 در صورت صدور معافیت موقت در حین خدمت باید از یگان تسویه کرد.

مدارک معافیت پزشکی پارگی تاندون دست

 • اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه )
 • عکسبرداری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • انگشت نگاری الکترونیکی در دفاتر پلیس+۱۰
 • تکمیل فرم مربوط به اطلاعات شخصی
 • تکمیل فرم مربوط به خود اظهاری پزشکی (برگه پزشک معتمد)
 • تکمیل فرم مربوط به واکسن
 • ارائه مدارک و سوابق بیماری
 • برگه اعزام به بیمارستان ( مخصوص مشمولان در حین خدمت سربازی )
 • تسویه حساب از یگان خدمتی

بخش و بند معافیت های مربوط به انگشتان دست

تمامی معافیت های مربوط به انشگتان دست در بخش هشتم قرار گرفته است که عنوان آن بیماری های مربوط به اسکلت و استخوان میباشد.

👈 معافیت مربوط به قطع انگشتان دست در بند ۲۰ آیین نامه قرار دارد.

👈 معافیت مربوط به پارگی تاندون و عدم تا شدگی و مشکلات حرکتی انگشتان در بند ۲۱ قرار دارد.

قبل یا در حین اقدام برای معافیت پزشکی پارگی تاندون دست یا فقدان انگشتان دست میتوانید آیین نامه های گفته شده را از بخش و بند های منتشر شده توسط سازمان وظیفه عمومی مطالعه نمایید تا با اطلاعات دقیق تری وارد پروسه اقدام شوید.

سوالات متدوال پارگی تاندون دست

آیا در حین تحصیل میشه معافیت پارگی تاندون دست گرفت؟

به دلیل تاثیر مستقیم مدرک تحصیلی در نوع معافیت نمیشود در حین تحصیل برای این موضوع اقدامی انجام داد.

دریافت معافیت فقدان انشگتان دست سخت است؟

چه در خصوص فقدان و قطع انگشتان دست و چه در مورد پارگی تاندون دست در صورت وجود شرایط گفته شده قطعا سختی ای وجود ندارد و با طی مراحل مشخص معافیت صادر میشود.

چقدر طول میکشد تا معافیت پزشکی پارگی تاندون دست صادر شود؟

تقریبا در تمام معافیت ها از لحظه درخواست تا صدور رای نهایی توسط کمیسیون بین ۳ تا ۶ ماه زمان سپری میشود و با توجه به تعداد درخواست و روزهای تعطیل این زمان متغیر است.

عمل جراحی تاندون معافیت دارد؟

عمل شدن یا نشدن در خصوص بیماری های مربوط به انگشت ملاک معافیت نیست بلکه کمیسیون پزشکی عوارض را ملاک قرار میدهد.

2 پاسخ

 1. سلام من پدرم باز نشسته شرکت نفت میباشد وپیش از وقت بازنشسته شده به علت بیماری قلبی که ۳۰ در صد قلبش کار میکنه دیابت نوع یک داره وپایه چپ کبود و زخم که قادر به راه رفتن نیست ۵۷ سال داره در ضمن خواهر من از ۴ سالگی دیابت گفته که به کما رفته و کمی مشکل ذهنی داره و یه خواهر یگه طلاق گرفته چند با خود کشی و ناراحتی روحی داره ومن باید مواظب کنم تک فرزندم هست ایا میتونم معاف بشم یا برم که غیبت نخورم

  1. سلام
   وقت بخیر
   با توجه به اطلاعات من
   اگر برادر دیگری نداری که بالای ۱۸ سال سن داشته باشد
   احتمالا میتونی معافیت کفالت بگیری
   ولی نباید غیبت داشته باشی
   من یکی از هم خدمتی هام همچین شرایطی داشت چون غیبت کرده بود اذیت شد و بعد ۸ ماه خدمت تونست بالاخره معافیت دائم بگیره برای کفالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید