مرخصی سربازی

مرخضی سربازی

مرخصی سربازی جز جدایی ناپذیر و شیرین خدمت سربازی است.احتمالا سربازان از روز اولی که وارد دوره آموزشی میشوند تا روز آخر خدمت تنها اهرم آرامشی که دارند مرخصی هایی است که با اقسام مختلف به سربازان داده میشود.

مرخصی سربازی انواع مختلفی دارد و هر سرباز بر اساس حق قانونی خود میتواند برای استراحت های مقطعی از مرخصی استفاده کند.البته روزهای تعطیل رسمی جز مرخصی نیست و مرخصی ها علاوه بر روزهای تعطیل محاسبه میشود.

انواع مرخصی سربازی

مرخصی ها در چند حالت مشخص تعریف شده است و بجز این موارد حالت دیگری نداریم.

👈 مرخصی استحقاقی

رایج ترین مرخصی که برای سربازان وجود دارد مرخصی استحقاق است یعنی سرباز میتواند به ازای هر ماه خدمت سربازی که انجام میدهد چند روزی از محیط نظامی خارج شود تا اگر کار شخصی یا اداری دارد انجام دهد.

مرخصی های استحقاقی بر اساس هر ماه خدمتی است که انجام میشود و نمیتوان مرخصی ماهی که هنوز خدمت نکرده اید را زودتر گرفت همچنین این امکان وجود دارد تا از مرخصی ها استفاده نشود و همه مرخصی ها را یکجا رفت.معمولا سربازان مرخصی استحقاق را برای پایان دوره نگه میدارند.

👈 مرخصی سربازی استعلاجی

اگر در طول دوره سربازی سرباز دچار سانحه یا بیماری شود با نظر شورای پزشکی یا پزشک یگان خدمتی میتواند چند روزی را با توجه به میزان استراحت پزشکی تعین شده توسط پزشک مرخصی بگیرد.

مرخصی استعلاجی در کل مدت خدمت سربازی ۳۰ روز است و زمزمه هایی برای تبدیل مرخصی استعلاجی به سالی ۳۰ روز به گوش میرسد.

مرخصی استعلاجی جدا در نظر گرفته میشود و رفتن به مرخصی استعلاجی به منزله از بین رفتن مرخصی های استحقاقی نیست.

در صورت نیاز و طبق نظر پزشک سرباز میتواند تمام مرخصی استعلاجی را یکجا استفاده کند و در صورت نیاز به مرخصی بیشتر و اتمام مرخصی استعلاجی از مرخصی های استحقاق سرباز استفاده میشود.

مرخصی استعلاجی برای تمامی سربازان مجرد یا متاهل با هر مدرک تحصیلی یکسان است و تمام سربازان به یک اندازه مرخصی استعلاجی دارند.

مطلب پیشنهادی به شما : تقسیم سربازان

👈 مرخصی تشویقی

در طول خدمت سربازی تقریبا برای تمام سربازان مخصوصا سربازانی که مسولیت های حساس دارند یا در مناطق عملیاتی و مرزی خدمت میکنند مرخصی تشویقی در نظر گرفته میشود.این مرخصی هم جدای از دو مرخصی گفته شده محاسبه میشود پس میتوان همزمان از هر ۳ مرخصی استفاده کرد.

مرخصی تشویقی در واقع برای روحیه دادن به سربازان داده میشود و سربازان میتوانند بجای استفاده از مرخصی استحقاقی از تشویقی ها استفاده کنند و مرخصی استحقاق را در پایان دوره یا همان ماه آخر خدمت استفاده کنند.

از تمام مرخصی ها باید استفاده کرد و در صورتی که استفاده نشود مرخصی میسوزد همچنین برای رفتن به پایان دوره معمولا این دوره را ۲۰ روز در نظر میگیرن پس طوری برنامه ریزی داشته باشید که بیش از ۲۰ روز مرخصی برای انتهای خدمتتان باقی نزارید.

مرخصی تشویقی حالت الزامی برای یگان های خدمتی ندارد و بر اساس صلاح دید فرمانده یگان داده میشود اما مرخصی استعلاجی در صورت تایید پزشک و مرخصی استحقاقی جز موارد قانونی است که یگان ملزم به انجام آن میباشد.

👈 مرخصی سربازان سربازی متاهل

خیلی از سربازان متاهل که نگران رفتن به سربازی و دوری از خانواده هستند یا سربازانی که مخصوصا در حال حاضر غایب هستند و ابلاغیه دریافت کرده اند اصلا نگران نباشند چون نیرو های مسلح مرخصی بیشتری برای متاهل ها در نظر گرفته است.

سربازان متاهل دارای ۳ روز مرخصی استحقاق در ماه هستند و با احتساب روزهای تعطیل حدود ۷ روز در ماه میتوانند در اختیار خود باشند بعلاوه اینکه در بعضی از یگان ها پنجشنبه ها نیمه وقت است و متاهل ها اکثرا روز برگ میباشند و بجز زمان هایی که نگهبان هستند میتوانند عصر ها رها شوند.

میزان مرخصی استعلاجی برای سربازان متاهل با دیگر سربازان تفاوتی ندارد همچنین میزان مرخصی تشویقی بر اساس نظر فرمانده یگان به سرباز متاهل داده میشود تا خدمت سربازی برای این دسته از مشمولین تا جای امکان آسان گردد.

برای مثال سرباز متاهل در طول ۲۴ ماه خدمت ۲ ماه کسری متاهلی میگیرد و از خدمتش ۲۲ ماه میماند که ۲ ماهش آموزشی است پس در نهایت ۲۰ ماه در یگان خواهد بود و مرخصی استحقاقی این ۲۰ ماه ۶۰ روز میشود.اگر سرباز متاهلی از تمام استحقاق و استعلاجی استفاده کند میتواند ۹۰ روز مرخصی بگیرد!

مطلب پیشنهادی به شما : ایست خدمت سربازی

👈 مرخصی سربازان مجرد

سربازان مجرد که حجم زیادی از مشمولین را تشکیل میدهند میتوانند ۲٫۵ روز در ماه به مرخصی استحقاقی بروند و دقیقا طبق قانونی که برای متاهل ها تدوین شده است نیاز است تا یک ماه خدمت بصورت کامل انجام شود تا بتوان از مرخصی استفاده کرد.

پس سربازی که برای مثال ۸ ماه خدمت کرده است و دو ماه آن آموزشی بوده میتواند از ۶ ماه مرخصی استحقاقی استفاده کند که با محاسبه ای ساده میشود ۱۵ روز که بر اساس موافقت یگان میتوان ۱۵ روز را یکجا استفاده کرد یا بخشی از آن را به مرخصی رفت.مابقی محفوظ خواهند ماند.

برای درک بهتر مثالی میزنم.اگر سربازی در منطقه بومی خود خدمت کند بجز دوران آموزشی ۲۲ ماه خدمت دارد پس ۲۲ تا ۲٫۵ روز میتواند مرخصی بگیرد که میشود ۵۵ روز همچنین ۳۰ روز مرخصی استعلاجی وجود دارد پس بدون احتساب تشویقی ها سرباز میتواند حدود ۸۵ روز یعنی ۳ ماه از خدمت سربازی را در مرخصی باشد!

شرایط دریافت مرخصی سربازی

شرایط دریافت مرخصی سربازی

استفاده از هر نوع مرخصی ای که در طول دوران سربازی تعریف شده شرایطی طبق روال زیر دارد.

👈 شرایط استفاده از مرخصی سربازی استحقاقی

برای استفاده از مرخصی استحقاقی باید یک ماه خدمت کامل انجام داد.بعد از آن سرباز اجازه دارد تا درخواست مرخصی دهد و بعد از موافقت توسط فرمانده یگان مرخصی صادر میشود.

مطلب پیشنهادی به شما : بخشش اضافه خدمت

👈 شرایط استفاده از مرخصی سربازی استعلاجی

مرخصی استعلاجی تنها مربوط به بیماری است و بیمارستانی که مورد تایید یگان است باید نامه مرخصی مورد نظر را صادر کرده باشد.بعد از تایید بهداری یگان و موافقت فرمانده یگان سرباز وارد دوره مرخصی استعلاجی میشود.

👈 شرایط استفاده از مرخصی تشویقی

برای استفاده از مرخصی تشویقی کافیه درخواست ثبت شود و بعد از موافقت فرمانده یگان سرباز به مرخصی میرود.

چند نکته راجع به مرخصی ها:

✅ تمام سربازان دارای دفترچه مرخصی هستند و روز های ورود و خروج در دفترچه ثبت میشود.

✅ زمانی که مرخصی صادر میشود سرباز در اختیار خود است و از ماموریت خارج شده است پس در صورت بروز هر اتفاق و مشکلی یگان خدمتی مسولیتی در قبال سرباز ندارد.

✅ در صورت قطع عضو یا فوت سرباز در حین مرخصی هیچگونه غرامتی به سرباز یا خانواده سرباز تعلق نمیگیرد.

✅ بروز هرگونه مشکل قضایی در حین مرخصی بر عهده سرباز است و تا پایان تعیین و تکلیف وضعیت سرباز منفک از یگان محسوب میشود.

✅ اگر لباس نظامی به تن داشتید حتما دفترچه مرخصی همراهتان باشد تا دژبان مرکز دستگیرتان نکند.

مراحل دریافت مرخصی سربازی

مراحل دریافت مرخصی سربازی

برای دریافت مرخصی سربازی باید این مراحل را طی کرد:

مراحل دریافت مرخصی استحقاقی

✅ ثبت درخواست مرخصی نشد منشی یگان

✅ ثبت دلیل مرخصی

✅ مشخص کردن استفاده از کدام نوع مرخصی برای درج در پرونده

✅ موافقت فرمانده با تمام یا بخشی از مرخصی درخواستی

✅ تایید قرارگاه یا فرمانده ستاد

✅ ثبت مهر دژبانی روی دفترچه مرخصی

✅ ارائه نامه بیمارستان به بهداری جهت استفاده از مرخصی استعلاجی

✅ ارائه تاییدیه بهداری به منشی جهت استفاده از مرخصی استعلاجی

بعد از تایید نهایی و ثبت مهر دژبانی در دفترچه مرخصی میتوانید از یگان منفک شوید البته در صورتی که در روز تعیین شده خودتان را به یگان معرفی نکنید غیبت محسوب میشود و به ازای هر روز غیبت ۲ روز اضافه خدمت ثبت میشود.

در صورت عدم معرفی تا ۱۵ روز سرباز وارد فرار میشود و علاوه بر اضافه خدمتی که میخورد مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.در صورت تکرار فرار مرجع قضایی نیروی های مسلح علاوه بر جریمه نقدی میتواند برای سرباز حکم زندان بزند.

مجموعه سرباز مشاور بعنوان اولین مجموعه تخصصی مشوره سربازی آماده است تا در صورت وجود سوال درباره مرخصی سربازی بصورت تلفنی به شما مخاطبین عزیز مشاوره دهد.کافیست برای مشاوره همین الان با سرباز مشاور تماس بگیرید.

بهترین بهانه برای مرخصی سربازی

قطعا همه سربازان در حین خدمت دنبال مرخصی هستند و دوست دارن حتی اگر شده برای چند ساعتی از محیط پادگان بیرون باشند . بهترین بهانه برای مرخصی سربازی بهانه بیماری است و تقریبا به سادگی میشه با این روش مرخصی گرفت .

برای خارج شدن از پادگان و مراجعه به پزشک نیاز به نامه اعزام است که بهداری ها مقاومتی در صدور نامه اعزام ندارن بعد از اون هم میشه هر بهانه بیماری مثل بیماری گوارشی و مسمومیت و بیرون روی آورد و چند روزی استعلاجی گرفت .

در مورد های عجیب تر بعضی از سربازان دست و پاشونو گچ میگیرن و اینطوری پزشک بیمارستان گول میزنن تا مرخصی بگیرن بعضی یگان ها هم که کلا این روال سخت اداری را ندارن و حتی بدون نامه اعزام اگر مدرک پزشکی از یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح بهشون ارائه شه سریع چند روز استعلاجی میدن !

دیگه اون روش های مادر و پدرم بیمار هستن یا خرج خونه میدم یا قراره برم یه سری ها رو از حادثه نجات بدم قدیمی شده و باهاش نمیشه مرخصی گرفت .

50 پاسخ

  1. سلام خسته نباشید من میتونم عمل چشم حین سربازی انجام بدم و مرخصی استعلاجی بگیرم؟ عملش لیزره چشمام ضعیفه ۴٫۲۵ دوربینی ۱٫۲۵ آستیگماتیسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید