انواع مرخصی سربازی و تعداد روز‌های آن

مرخضی سربازی

مرخصی سربازی جز جدایی ناپذیر و شیرین خدمت سربازی است.احتمالا سربازان از روز اولی که وارد دوره آموزشی میشوند تا روز آخر خدمت تنها اهرم آرامشی که دارند مرخصی هایی است که با اقسام مختلف به سربازان داده میشود.

مرخصی سربازی انواع مختلفی دارد و هر سرباز بر اساس حق قانونی خود میتواند برای استراحت های مقطعی از مرخصی استفاده کند.البته روزهای تعطیل رسمی جز مرخصی نیست و مرخصی ها علاوه بر روزهای تعطیل محاسبه میشود.

انواع مرخصی سربازی

مرخصی ها در چند حالت مشخص تعریف شده است و بجز این موارد حالت دیگری نداریم.

👈 مرخصی استحقاقی

رایج ترین مرخصی که برای سربازان وجود دارد مرخصی استحقاق است یعنی سرباز میتواند به ازای هر ماه خدمت سربازی که انجام میدهد چند روزی از محیط نظامی خارج شود تا اگر کار شخصی یا اداری دارد انجام دهد.

مرخصی های استحقاقی بر اساس هر ماه خدمتی است که انجام میشود و نمیتوان مرخصی ماهی که هنوز خدمت نکرده اید را زودتر گرفت همچنین این امکان وجود دارد تا از مرخصی ها استفاده نشود و همه مرخصی ها را یکجا رفت.معمولا سربازان مرخصی استحقاق را برای پایان دوره نگه میدارند.

👈 مرخصی سربازی استعلاجی

اگر در طول دوره سربازی سرباز دچار سانحه یا بیماری شود با نظر شورای پزشکی یا پزشک یگان خدمتی میتواند چند روزی را با توجه به میزان استراحت پزشکی تعین شده توسط پزشک مرخصی بگیرد.

مرخصی استعلاجی در کل مدت خدمت سربازی ۳۰ روز است و زمزمه هایی برای تبدیل مرخصی استعلاجی به سالی ۳۰ روز به گوش میرسد.

مرخصی استعلاجی جدا در نظر گرفته میشود و رفتن به مرخصی استعلاجی به منزله از بین رفتن مرخصی های استحقاقی نیست.

در صورت نیاز و طبق نظر پزشک سرباز میتواند تمام مرخصی استعلاجی را یکجا استفاده کند و در صورت نیاز به مرخصی بیشتر و اتمام مرخصی استعلاجی از مرخصی های استحقاق سرباز استفاده میشود.

مرخصی استعلاجی برای تمامی سربازان مجرد یا متاهل با هر مدرک تحصیلی یکسان است و تمام سربازان به یک اندازه مرخصی استعلاجی دارند.

مطلب پیشنهادی به شما : تقسیم سربازان

👈 مرخصی تشویقی

در طول خدمت سربازی تقریبا برای تمام سربازان مخصوصا سربازانی که مسولیت های حساس دارند یا در مناطق عملیاتی و مرزی خدمت میکنند مرخصی تشویقی در نظر گرفته میشود.این مرخصی هم جدای از دو مرخصی گفته شده محاسبه میشود پس میتوان همزمان از هر ۳ مرخصی استفاده کرد.

مرخصی تشویقی در واقع برای روحیه دادن به سربازان داده میشود و سربازان میتوانند بجای استفاده از مرخصی استحقاقی از تشویقی ها استفاده کنند و مرخصی استحقاق را در پایان دوره یا همان ماه آخر خدمت استفاده کنند.

از تمام مرخصی ها باید استفاده کرد و در صورتی که استفاده نشود مرخصی میسوزد همچنین برای رفتن به پایان دوره معمولا این دوره را ۲۰ روز در نظر میگیرن پس طوری برنامه ریزی داشته باشید که بیش از ۲۰ روز مرخصی برای انتهای خدمتتان باقی نزارید.

مرخصی تشویقی حالت الزامی برای یگان های خدمتی ندارد و بر اساس صلاح دید فرمانده یگان داده میشود اما مرخصی استعلاجی در صورت تایید پزشک و مرخصی استحقاقی جز موارد قانونی است که یگان ملزم به انجام آن میباشد.

👈 مرخصی سربازان سربازی متاهل

خیلی از سربازان متاهل که نگران رفتن به سربازی و دوری از خانواده هستند یا سربازانی که مخصوصا در حال حاضر غایب هستند و ابلاغیه دریافت کرده اند اصلا نگران نباشند چون نیرو های مسلح مرخصی بیشتری برای متاهل ها در نظر گرفته است.

سربازان متاهل دارای ۳ روز مرخصی استحقاق در ماه هستند و با احتساب روزهای تعطیل حدود ۷ روز در ماه میتوانند در اختیار خود باشند بعلاوه اینکه در بعضی از یگان ها پنجشنبه ها نیمه وقت است و متاهل ها اکثرا روز برگ میباشند و بجز زمان هایی که نگهبان هستند میتوانند عصر ها رها شوند.

میزان مرخصی استعلاجی برای سربازان متاهل با دیگر سربازان تفاوتی ندارد همچنین میزان مرخصی تشویقی بر اساس نظر فرمانده یگان به سرباز متاهل داده میشود تا خدمت سربازی برای این دسته از مشمولین تا جای امکان آسان گردد.

برای مثال سرباز متاهل در طول ۲۴ ماه خدمت ۲ ماه کسری متاهلی میگیرد و از خدمتش ۲۲ ماه میماند که ۲ ماهش آموزشی است پس در نهایت ۲۰ ماه در یگان خواهد بود و مرخصی استحقاقی این ۲۰ ماه ۶۰ روز میشود.اگر سرباز متاهلی از تمام استحقاق و استعلاجی استفاده کند میتواند ۹۰ روز مرخصی بگیرد!

مطلب پیشنهادی به شما : ایست خدمت سربازی

👈 مرخصی سربازان مجرد

سربازان مجرد که حجم زیادی از مشمولین را تشکیل میدهند میتوانند ۲٫۵ روز در ماه به مرخصی استحقاقی بروند و دقیقا طبق قانونی که برای متاهل ها تدوین شده است نیاز است تا یک ماه خدمت بصورت کامل انجام شود تا بتوان از مرخصی استفاده کرد.

پس سربازی که برای مثال ۸ ماه خدمت کرده است و دو ماه آن آموزشی بوده میتواند از ۶ ماه مرخصی استحقاقی استفاده کند که با محاسبه ای ساده میشود ۱۵ روز که بر اساس موافقت یگان میتوان ۱۵ روز را یکجا استفاده کرد یا بخشی از آن را به مرخصی رفت.مابقی محفوظ خواهند ماند.

برای درک بهتر مثالی میزنم.اگر سربازی در منطقه بومی خود خدمت کند بجز دوران آموزشی ۲۲ ماه خدمت دارد پس ۲۲ تا ۲٫۵ روز میتواند مرخصی بگیرد که میشود ۵۵ روز همچنین ۳۰ روز مرخصی استعلاجی وجود دارد پس بدون احتساب تشویقی ها سرباز میتواند حدود ۸۵ روز یعنی ۳ ماه از خدمت سربازی را در مرخصی باشد!

شرایط دریافت مرخصی سربازی

شرایط دریافت مرخصی سربازی

استفاده از هر نوع مرخصی ای که در طول دوران سربازی تعریف شده شرایطی طبق روال زیر دارد.

👈 شرایط استفاده از مرخصی سربازی استحقاقی

برای استفاده از مرخصی استحقاقی باید یک ماه خدمت کامل انجام داد.بعد از آن سرباز اجازه دارد تا درخواست مرخصی دهد و بعد از موافقت توسط فرمانده یگان مرخصی صادر میشود.

مطلب پیشنهادی به شما : بخشش اضافه خدمت

👈 شرایط استفاده از مرخصی سربازی استعلاجی

مرخصی استعلاجی تنها مربوط به بیماری است و بیمارستانی که مورد تایید یگان است باید نامه مرخصی مورد نظر را صادر کرده باشد.بعد از تایید بهداری یگان و موافقت فرمانده یگان سرباز وارد دوره مرخصی استعلاجی میشود.

👈 شرایط استفاده از مرخصی تشویقی

برای استفاده از مرخصی تشویقی کافیه درخواست ثبت شود و بعد از موافقت فرمانده یگان سرباز به مرخصی میرود.

چند نکته راجع به مرخصی ها:

✅ تمام سربازان دارای دفترچه مرخصی هستند و روز های ورود و خروج در دفترچه ثبت میشود.

✅ زمانی که مرخصی صادر میشود سرباز در اختیار خود است و از ماموریت خارج شده است پس در صورت بروز هر اتفاق و مشکلی یگان خدمتی مسولیتی در قبال سرباز ندارد.

✅ در صورت قطع عضو یا فوت سرباز در حین مرخصی هیچگونه غرامتی به سرباز یا خانواده سرباز تعلق نمیگیرد.

✅ بروز هرگونه مشکل قضایی در حین مرخصی بر عهده سرباز است و تا پایان تعیین و تکلیف وضعیت سرباز منفک از یگان محسوب میشود.

✅ اگر لباس نظامی به تن داشتید حتما دفترچه مرخصی همراهتان باشد تا دژبان مرکز دستگیرتان نکند.

مرخصی سربازی چند روز است؟

مرخصی سربازی در یگان های مختلف متفاوت است اما اگر بخواهیم مدت سربازی را ۲۱ ماه در نظر بگیریم و طبق عرف اکثر یگان های نیروهای مسلح مدتی برای مرخصی محاسبه کنیم میتوان این پیش بینی را داشت.

 • مرخصی میان دوره و پایان دوره آموزشی ۱۰ روز
 • مرخصی استحقاقی ماهی ۲٫۵ روز که حدودا ۵۰ روز میشود.
 • مرخصی استعلاجی ۳۰ روز
 • مرخصی تعطیلات رسمی حداقل ۳۵ روز

اگر سرباز فقط همین مقدار مرخصی بگیرد و دیگر هیچ مرخصی ای نداشته باشد میتواند در حدود ۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه از مدت سربازی را به مرخصی برود.این میزان مرخصی سربازی در ۹۰ درصد یگان های نظامی وجود دارد و تمامی سربازان امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

نکته !

در این بین که در ادامه بیشتر توضیح داده میشود میتوان از مرخصی تشویقی یا مرخصی راه دور و حتی مرخصی تاهل استفاده کرد که در صورت وجود به مقدار گفته شده اضافه خواهد شد.

مرخصی سربازان غیر بومی

میزان مرخصی سربازان غیر بومی و بومی کاملا بر اساس موارد گفته شده یکسان است اما در خصوص سربازان غیر بومی معمولا چند روزی با عنوان مرخصی راه دور به مدت مرخصی استحقاق استفاده میشود.

بر اساس عرف به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر یک روز مرخصی بیشتر بعنوان مدت رفت و برگشت برای سربازان غیر بومی در نظر گرفته میشود.پس هر بار که سرباز غیر بومی قصد رفتن به مرخصی را داشته باشد حداقل ۲ روز به مرخصی استحقاق که به آن مرخصی راه دور گفته میشود اضافه خواهد شد.

مرخصی روز برگ

بیشترین مرخصی ای که به سربازان داده میشود مرخصی روز برگ است.این مرخصی حتی در دوران آموزشی هم وجود دارد و برای سربازان بومی قابل استفاده است.در واقع باید گفت مرخصی روز برگ فقط برای سربازان بومی است.

معنی مرخصی روز برگ این است که سرباز بومی در پایان ساعت خدمت در هر حالتی و هر یگانی که خدمت میکند اجازه دارد به منزل برود و فردای آن روز با شروع ساعت خدمت به یگان برگردد. به این نوع حالت خروج و ورود مجدد به پادگان که حتی به یک شبانه روز کامل هم نمیرسد مرخصی روز برگ گفته میشود.

معمولا این حالت در ارتش ، سپاه و وزارت دفاع برای تمام سربازان با هر درجه نظامی رعایت میشود حتی اگر سرباز مجرد باشد.اما شرط اصلی آن بومی بودن سرباز است یا اینکه سرباز غیر بومی با رضایت شخصی و تهیه منزل و ارائه مدارک به فرماندهی یگان از این شرایط بهره مند شود.

مرخصی سربازی ۲۴-۲۴

یک نوع مرخصی که معمولا در یگان های پاسدار و سازمان زندان ها وجود دارد مرخصی ۲۴-۲۴ یا مرخصی ۲۴-۴۸ است.در واقع بهتر است بگوییم این حالت مرخصی نمیشود و نوعی مدل خدمت سربازی است.

سرباز به مدت یک شبانه روز کامل در یگان میماند و مسولیت های محوله را انجام میدهد و به مدت یک شبانه روز هم اجازه دارد تا به منزل مراجعه کند.این مرخصی هم تنها مخصوص سربازان بومی است. خب طبیعی هم هست چون سرباز غیر بومی را که بعد از ۲۴ ساعت نمیتوان بیرون انداخت و دوباره برگرداند.

سربازان غیر بومی که وارد این نوع خدمت سربازی میشوند بعد از ۲۴ ساعت فعالیت اجازه دارند وارد استراحت شوند و از آسایشگاه پادگان استفاده کنند که این موضوع کمتر در مورد سربازان غیر بومی رخ خواهد داد مگر اینکه نیروی کافی وجود نداشته باشد.

ذخیره مرخصی سربازی به چه صورت است؟

همانطور که مشاهده میکنید انواع مرخصی سربازی با جزئیات تمام توضیح داده شد تا در هر یگانی که خدمت میکنید بتوانید از شرایط ایجاد شده حداکثر استفاده را کنید.درپایان مدت خدمت سربازی میتوان از مرخصی های باقیمانده استفاده کرد و تمام مرخصی ها را یکجا مصرف کرد.

به این حالت اصطلاحا پایان دوره گفته میشود یعنی سرباز از تمام مرخصی هایی که قبلا استفاده نکرده است یکجا مصرف میکند.معمولا اکثر یگان های خدمتی مجوز پایان دوره ۲۰ روزه به سربازانشان را میدهند و در بعضی از یگان ها در صورتی که بیش از این مقدار مرخصی وجود داشته باشد هم معمولا موافق میشود مگر اینکه یگان سخت گیر و کمبود نیرو وجود داشته باشد.

فراموش نکنید تنها این مرخصی ها را میتوان ذخیره کرد:

مرخصی استحقاق

مرخصی تشویقی

در واقع اگر سربازی استعلاجی نرفته باشد نمیتواند در انتهای خدمت بگوید که میخواهد ۳۰ روز استعلاجی برود مگر اینکه واقعا بیماری و مشکلی رخ دهد.

در نهایت از مجموع مرخصی های تشویقی و استحقاق باقیمانده بعنوان مرخصی ذخیره و پایان دوره میشود یکجا استفاده کرد که حتما به شما هم توصیه میکنیم حداقل ۱۵ روز از مرخصی های قانونی را برای به پایان دوره رفتن نگه دارید و بعد از آن تنها برای تسویه حساب به یگان مراجعه کنید.

مراحل دریافت مرخصی سربازی

برای دریافت مرخصی سربازی باید این مراحل را طی کرد:

مراحل دریافت مرخصی استحقاقی

✅ ثبت درخواست مرخصی نشد منشی یگان

✅ ثبت دلیل مرخصی

✅ مشخص کردن استفاده از کدام نوع مرخصی برای درج در پرونده

✅ موافقت فرمانده با تمام یا بخشی از مرخصی درخواستی

✅ تایید قرارگاه یا فرمانده ستاد

✅ ثبت مهر دژبانی روی دفترچه مرخصی

✅ ارائه نامه بیمارستان به بهداری جهت استفاده از مرخصی استعلاجی

✅ ارائه تاییدیه بهداری به منشی جهت استفاده از مرخصی استعلاجی

بعد از تایید نهایی و ثبت مهر دژبانی در دفترچه مرخصی میتوانید از یگان منفک شوید البته در صورتی که در روز تعیین شده خودتان را به یگان معرفی نکنید غیبت محسوب میشود و به ازای هر روز غیبت ۲ روز اضافه خدمت ثبت میشود.

در صورت عدم معرفی تا ۱۵ روز سرباز وارد فرار میشود و علاوه بر اضافه خدمتی که میخورد مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.در صورت تکرار فرار مرجع قضایی نیروی های مسلح علاوه بر جریمه نقدی میتواند برای سرباز حکم زندان بزند.

مجموعه سرباز مشاور بعنوان اولین مجموعه تخصصی مشوره سربازی آماده است تا در صورت وجود سوال درباره مرخصی سربازی بصورت تلفنی به شما مخاطبین عزیز مشاوره دهد.کافیست برای مشاوره همین الان با سرباز مشاور تماس بگیرید.

بهترین بهانه برای مرخصی سربازی

قطعا همه سربازان در حین خدمت دنبال مرخصی هستند و دوست دارن حتی اگر شده برای چند ساعتی از محیط پادگان بیرون باشند . بهترین بهانه برای مرخصی سربازی بهانه بیماری است و تقریبا به سادگی میشه با این روش مرخصی گرفت .

برای خارج شدن از پادگان و مراجعه به پزشک نیاز به نامه اعزام است که بهداری ها مقاومتی در صدور نامه اعزام ندارن بعد از اون هم میشه هر بهانه بیماری مثل بیماری گوارشی و مسمومیت و بیرون روی آورد و چند روزی استعلاجی گرفت .

در مورد های عجیب تر بعضی از سربازان دست و پاشونو گچ میگیرن و اینطوری پزشک بیمارستان گول میزنن تا مرخصی بگیرن بعضی یگان ها هم که کلا این روال سخت اداری را ندارن و حتی بدون نامه اعزام اگر مدرک پزشکی از یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح بهشون ارائه شه سریع چند روز استعلاجی میدن !

دیگه اون روش های مادر و پدرم بیمار هستن یا خرج خونه میدم یا قراره برم یه سری ها رو از حادثه نجات بدم قدیمی شده و باهاش نمیشه مرخصی گرفت .

75 پاسخ

 1. سلام من با ۴۰ روز حضور در یگان رفتم استعلاجی به مدت ۲۱ روز تاریخ بازگشتمم اشتباه محاسبه کردم دو روز نهست کردم میخاستم بدونم حضور قبلم در یگان صفر میشه یا که ن ؟

 2. سلام
  من الان ۱۰ روز امدم مرخصی و شهرمون به خاطر مریضیم رفتم بیمارستان بهم استعلاجی ۲۰ روز دادن باید چکار کنم ۲۰ روز استراحت کنم یا نه باید ببرم یگانم نشون بدم

  1. چون بالای پونزده روزه اگه خبر ندی برات فرار میزنن بعدا میتونی درستش کنی ولی دردسر داره . سعی کن حتما حداقل تلفنی به فرماندت خبر بدی

 3. سلام وقت بخیر
  درسته سربازی که چندین روز نگهبانی های شبانه در هقته داره استحقاق بیشتری داره قانونا؟
  یعنی هم سرباز اداری هست روزاها هم نگهبان بعضی شبها.
  ممنون

 4. سلام من ۹۰روز آمار حضور هستم و مرخصی عیدانه هم نرفتم این دو در موجع میشه ۲۲۵روز اما کلا ۱۲روز میدهند من باید چه کار کنم از چه طریقی حقمو بگیرم؟

 5. سلام وقت بخیر بنده سربازم و دکتر متخصص به دلیل بیماری بواسیرم چهارده روز استعلاجی واسم نوشته و عمل نکرده ام آیا بیمارستان ارتش این استعلاجی رو تایید میکنه؟؟

 6. سلام من دندونام ارتودنسی هستن باید هر ماه به دکترم مراجعه کنم
  هر ماه بهم مرخصی میدن؟؟؟؟

 7. سلام . بچه ام که حین سربازی عقد کرد و در مدت مراسم عقد مرخصی نگرفت اما وقتی خواست عروسی بگیرد . درخواست مرخصی کرد ک متاسفانه به ایشان مرخصی ندادند و ایشان به محل خدمت نرفت و الان ۱۵ روز در منزل هست و لج کرده به سربازی برای ادامه خدمت نمی رود و چون مدت گذشته ترسیده که برود . چاره چه هست .

   1. سلام وقتتون بخیر
    درباره متعلقات یک سرباز وظیفه با پایه خدمتی ۹۶ نیروی انتظامی
    دو سوال دارم از خدمتتون:
    ۱.دو پتو به سرباز داده شد، یکی رو خود پادگان آموزشی پس از اتمام دوره آموزشی، از سرباز پس گرفت و دیگری رو هم یگان خدمتی هنگام تسویه حساب طلب کرد، ولی به دلیلی پس داده نشد و نزد سرباز در منزلش موند. به نظر میرسد برخی سربازان یک پتو نزدشان مانده، آیا درست است یا هردو پتو متعلق به نیروی انتظامی است و باید پس داده شود؟
    ۲.دفترچه مرخصی کارکنان وظیفه چطور؟ باید به یگان خدمتی پس داده شود یا متعلق به سرباز است؟

    1. سلام بنده سرباز آموزشی هستم وبه مرخصی اومدم مریض شدم نفس تنگی واسم داشتم دکتر بهم ۱۰ روز استراحت داد آیا تجدید دوره میشم یا ن

 8. سلام خسته نباشید من میتونم عمل چشم حین سربازی انجام بدم و مرخصی استعلاجی بگیرم؟ عملش لیزره چشمام ضعیفه ۴٫۲۵ دوربینی ۱٫۲۵ آستیگماتیسم

 9. سلام من از پادگان اعزام گرفتم برا بیمارستانی که خودشون میفرستم دکترش برام ۱۰ذوز استعلاجی بدلیل میخچه و زیگل آیا برم پادگان نشون بدم یا وایسم آخرش برم

 10. سلام خسته نباشید، من استعلاجی در منزل گرفتن ولی فرماندمون در یگان بهم استراحت داده آیا این کارش قانونیه؟

 11. سلام یه سرباز در دوسال خدمتش می‌تونه چند تا مرخصی تشویقی بره ؟؟؟؟ تعداد مجاز از مرخصی تشویقی چقدره؟

 12. سلام وقت بخیر من ۶۰ روز مرخصی استحقاقی دارم ب علت عملی که داشتم واعزام ۱/۸/۱۴۰۱ بوده اما زده ترخیص ۱/۱۰/۱۴۰۳ خواستم بدونم این ۶۰ روز حساب نمیشه ؟

 13. سلام من بین استعلاجیم و مرخصیم ۲ روز نهست دارم
  الان باید ۲ روزو بکشم
  یا کل استعلاجیم باید بکشم

 14. سلام خسته نباشید من سرباز ارتش هستم و در هین مرخصی تصادف کردم ۳۰ روز استلاجی گرفتم ولی بین مرخصی و استلاجیم دو روز نهست دارم ایا او دو روز نهستو میکشم یا کل استلاجیم قابل قبول نیست

 15. سلام من پارگی AcLدارم دکتر برام ۳۰روز استراحت نشود باید اول ببرم اون شهری ک خدمت میکنم ثبت کنم یا موقع رفتن هم میتونممم ثبت کنم

 16. سلام. من‌ ۱۹ روز استحقاقی داشتم‌ . مرخصی‌خواستم .فرمانده‌ از‌ پروندم هرچی‌ که قبلا‌ تشویقی‌ رفته‌ بودم‌ رو به‌ استحقاقی تغیر داد و گفت‌ دیگه استحقاقی نداری . ایا‌ این کار قانونیه ؟

 17. یکی از نزدیکان ما هرروز مرخصیه …۲۷ روز مرخصیه تشویقی داشت ۷روز رفت پادگان دوباره ۱۸ روز مرخصی ..در حالت عادی هم ۲۰ روز خدمته ۲۰ روز مرخصی ..ناگفته نماند ایشون جزو سربازهای ممتاز و وظیفه شناس شناخته شدن و از طرف امیر سرلشکر هم مورد تشویق قرار گرفتن

   1. سلام پسر من تو وزارت اطلاعات خدمت می‌کنه دو ماه مونده سربازیش تموم بشه ولی فرمانده ش بهش اصلا مرخصی نامیده البته یه سری ۴۸٫ ۴۸ بود روزای خاص که آماده باشند چند روز نمیزاره بیان الآنم میخواد برای گواهینامه و متر رفتن از مرخصی که بهش تعلق میگیره استفاده کنه ولی متاسفانه باهاش لگ می‌کنه مرخصی نمیده اعصاب جوون ریخته بهم آیا اختیار دارند کسی رو از حقش محروم کنن

 18. آقا من در دوران مرخصی مریض شدم و به شدت حالم بد شد رفتم دکتر چند روز برام استعلاجی نوشت اینم بگم پیش پزشک نظامی در یک بیمارستان نظامی ولی در شهر خودم رفتم ولی تا جایی که میدونم فکر کنم باید برم بیمارستان یگان اول تایید کنه بعد من برم استعلاجی خب اینجوری چند روز از استعلاجیم می‌ره دوما من اصلا نمیتونم تا شهر محل خدمتیم برم چون حالم بده اصلا چیکار کنم

   1. سلام من سرباز کرمانشاهم اهل ارومیه هستم تو پادگان رو زانو زمین خوردم هفت روز استعلاجی دادن اومدم ارومیه رفتم پیش دکتر آم آر آی دادم گفت رباط زانو پاره شده برام یه ماه استراحت نوشت آیا ببرم کرمانشاه قبول میکنن چون نمیتونم خوب راه برم تا کرمانشاه برم

 19. سلام من دو تا عمل کتف دارم
  هرکدوم ۱ ماه استعلاجی داره
  ایا دو ماه تایید میشه یا خلا میخوره..؟

 20. سلام
  من اول شهریور اعزام دارم. اینکه که میگن جیره میدن بعدش هم چند روز مرخصی میدن میشه هفته اول شهریور ؟
  یعنی آموزشی‌ از هفته دوم شهریور شروع میشه ؟
  میتونم هفته دوم شهریور مرخصی بگیرم ؟ و خودم هم چند روزشو نرم ؟

   1. سلام
    والا مصاحبه دکتری دانشگاه خارج دارم وسط شهریور. موندم چیکار کنم اگر مرخصی ندن دو سه روز

 21. سلام زمانی استراحت پزشکی رابه بهداری مربوطه برای تاییداستلاجی می‌بریم آیا استعلاجی دربهداری استان هم بایگانی میشود

 22. با سلام و خسته نباشید ، ممنون از سایت خوبتون. میخواستم بدونم که استعلاجی استراحت در یگان و در منزل تفاوتی باهم دارند؟ چون از خیلیا شنیدم که استعلاجی استراحت در یگان از استعلاجی کم نمیشه فقط موقعی که در منزل هستی کم میشه آیا درسته؟!

 23. سلام
  فاصله محل سکونتم تا پادگان ۳۰۰ کیلومتر هستش و ۶۰ روز هست که در پادگان خدمت کردم مرخصی استحقاقی من چند روز هستش؟

  1. سلام بستگی به یگان داره در یگان های غیر مرزی ماهی ۲٫۵ روز چند روزم راه دور میتونن بدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

بر اساس فراخوان امریه وزارت کار و تعاون شرایط امریه اداره کار در ۲ حالت شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده است و لازم است تمامی مشمولان علاوه بر داشتن شرایط عمومی دارای بیشترین شرایط اختصاصی باشند تا در اولویت پذیرش قرار بگیرند.

ادامه مطلب »
امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

همچون دیگر امریه های سربازی که توسط ارگان های دولتی و غیر دولتی ارائه میشود، امریه بنیاد شهید هم دارای شرایط بخصوصی است و لازم است تا متقاضی دریافت امریه حتما دارای این شرایط باشد.

ادامه مطلب »
نیاز به مشورت داری کلیک کن !