درجه های ارتش

درجه های ارتش

خیلی از مردم و حتی آقایون وقتی شخص نظامی را میبینند نمیتوانند درجه های او را تشخیص دهند یا اینکه حتما لازم است مشمولینی قصد اعزام به خدمت سربازی دارند آشنایی کامل با درجه های ارتش داشته باشند .

به همین دلیل مجموعه سرباز مشاور تصمیم گرفت تا اطلاعات کاملی در مورد درجه های نظامی ارتش و ترتیب آن ها در اختیار شما مخاطبین عزیز بگذارد همچنین نیم نگاهی به درجه های ارتش آمریکا خواهیم داشت تا اطلاعات عمومی شما در این زمینه هم بالا رود .

درجه های ارتش ایران

نیروی بین المللی و مقتدر ارتش ایران یکی از چند سازمان و ارگان نظامی است که در کشور وجود دارد و خودش دارای چند زیر مجموعه کلی میباشد که البته درجه نظامی در تمام زیر مجموعه ها بجز نیروی دریایی یکسان است.

✔️ نیروی زمینی ارتش

✔️ نیروی هوایی ارتش

✔️ نیروی دریایی ارتش

✔️ پدافند ارتش

✔️ مجموعه علوم پزشکی ارتش

تمام افراد شاغل در این سازمان های چه سرباز و چه پرسنل ارتش دارای رتبه بندی مشخص هستند که بر اساس درجه نظامی مشخص میشود . درجه های ارتش بر اساس مدرک تحصیلی تعیین میشود و مشخص میکند که هر کس با چه درجه ای چه وظیفه ای در ارتش دارد.

درجه های ارتش به ترتیب پایین به بالا

✔️ سرباز یکم

✔️ سرباز دوم

✔️ سرباز سوم

✔️ سرجوخه

پرسنل پایور شامل این درجه های نمیشوند و این درجه های ارتش مخصوص پرسنل وظیفه ای است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر باشند .

✔️ گروهبان سوم

✔️ گروهبان دوم

✔️ گروهبان یک

هم پرسنل پایور و هم وظیفه در این دسته رتبه بندی قرار میگیرند . پرسنل پایور با گذراندن دوره درجه داری و استخدام به درجه گروهبان یک نایل میشوند و سربازان وظیفه ای که دوره کد رفته باشند یا دارای مدرک فوق دیپلم باشند گروهبان ۳ و ۲ میشوند . سربازان وظیفه دارای مدرک کارشناسی درجه گروهبان یکی خواهند داشت .

✔️ استوار دوم

✔️ استوار یکم

در ارتش این درجه فقط به پرسنل پایوری که حداقل ۴ سال سابقه داشته باشند داده میشود و بر خلاف ارگان های نظامی دیگر پرسنل وظیفه استوار نداریم .

✔️ ستوان سوم

✔️ ستوان دوم

✔️ ستوان یکم

✔️ سروان

از درجه ستوان ۳ تا ستوان ۱ به پرسنل وظیفه با توجه به مدرک تحصیلی داده خواهد شد و در کنار آن پرسنل کادر که در دانشگاه افسری ارتش تحصیل کرده باشند نایل خواهد آمد . بالاترین درجه ستوانی رسیدن به درجه سروان تمام است که در اینصورت شخص دارای حداقل ۱۲ سال سابقه است.

✔️ سرگرد

✔️ سرهنگ دوم

✔️ سرهنگ تمام

قطعا هیچ کدام از پرسنل وظیفه دارای این درجه نخواهند بود و تنها پرسنل پایوری که دوره عالی را گذرانده باشند وارد این مرحله میشوند . در این مرحله شخص سابقه زیاد و سمت مهمی دارد .

✔️ سرتیپ دوم

✔️ سرتیپ یکم

✔️ سر لشگر

✔️ سپهبد

✔️ ارتشبد

با گذراندن دانشگاه امیری اشخاص وارد درجه سرتیپی میشوند البته علاوه بر این نیاز است تا اعطای درجه توسط رهبری تایید شود . دریافت درجات سرتیپ دوم و یکم امری طبیعی است اما بعد از این درجه ارتقا گرفتن به شدت کار سختی است.

شاید به تعداد انگشتان دست درجه سرلشگر در کشور وجود داشته باشد همچنین در حال حاضر هیچ فرد زنده ای با درجه سپهبد و ارتش بود در کشور وجود ندارد و در تمام طول تاریخ ارتش کمتر از ۵ نفر بوده اند که به این درجه های ارتش رسیده باشند .

درجه های ارتش در نیروی دریایی

نیروی دریایی با لباس سفید و زیبای مختص خود دارای رتبه بندی و درجه بندی مختص خود میباشد و تا حدودی عناوین شاغلین وظیفه و پایور در نیروی دریایی با دیگر یگان های متفاوت است.

✔️ ناوی یکم

✔️ ناوی دوم

✔️ ناوی سوم

✔️ سر ناوی

این درجات معادل همان درجات سرباز یکم تا سرجوخه در نیروی زمینی و هوایی است.

✔️ مهناوی سوم

✔️ مناوی دوم

✔️ مهناوی یکم

این درجات معادل همان درجات گروهبانی سوم تا یکم در نیروی زمینی و هوایی است.

✔️ ناو استوار دوم

✔️ ناو استوار یکم

این درجات معادل همان درجات استواری در نیروی زمینی و هوایی است.

✔️ ناوبان سوم

✔️ ناوبان دوم

✔️ ناوبان یکم

✔️ ناو سروان

این درجات معادل همان درجات ستوانی در نیروی زمینی و هوایی است.

✔️ ناخدا سوم

✔️ ناخدا دوم

✔️ نا خدا یکم

این درجات معادل همان درجات سرگردی تا سرهنگ تمام در نیروی زمینی و هوایی است.

✔️ دریا دار دوم

✔️ دریا دار

✔️ دریابان

✔️ دریا سالار

✔️ دریابد

این درجات معادل همان درجات سرتیپی یا امیری در نیروی زمینی و هوایی است.

عکس درجه های ارتش

در ادامه میتوانید تصاویر درجه های ارتش را مشاهده کنید . درجه های ارتش جز نیروی دریایی در مابقی یگان ها یکسان است .

درجه سربازان ارتش
درجه ستوانی ارتش
درجه سرتیپی و سرلشکری ارتش
درجه سرگردی و سرهنگی ارتش

درجه های ارتش آمریکا

ارتش نیرویی بین المللی است به همین دلیل درجاتی که در ارتش وجود دارد در تمام ارتش های دنیا تقریبا تا حد زیادی یکسان است . بجز نیروهای داخای کشور ها مانند نیروی انتظامی یا سپاه یا عناوین مختلفی که در کشورهای دیگر وجود دارد نیروهای زیر مجموعه ارتش در تمام دنیا درجات یکسان دارند.

درجه نظامیمعادل درجه نظامی در آمریکا
سربازPrivate / soldier
سرباز دومPrivate second class
سرباز یکمPrivate first class
سرجوخهCorporal
گروهبان سومSergeant third class / Sergeant
گروهبان دومSergeant second class / staff Sergeant
گروهبان یکمSergeant first class / First Sergeant
استوار دومWarrant officer junior grade / Sergeant major
استوار یکمChief warrant officer / Command Sergeant major
ستوان سومThird lieutenant
ستوان دومSecond lieutenant
ستوان یکمFirst lieutenant
سروانCaptain
سرگردMajor
سرهنگ دومLieutenant colonel
سرهنگColonel
سرتیپ دومSecond brigadier general
سرتیپBrigadier genera
سرلشگرMajor general
سپهبدLieutenant general
ارتشبدGeneral

درجه های ارتش نیروی دریایی آمریکا

در نیروی دریایی آمریکا مانند ایران نام درجات نظامی متفاوت از نیروی زمینی و هوایی است اما در کل همتراز با درجه مشابه در ۲ نیروی دیگر میباشد . درجات نظامی جایگاه و رتبه شغلی را مشخص میکند در نتیجه هر چقدر درجه نظامی بالاتر باشد به شغل های فرماندهی داده میشود .

درجه نظامی ارتشمعادل درجه نظامی در آمریکا
ناویSeaman recruit
ناوی دومSeaman apprentice
ناوی یکمSeaman
سر ناویThird class petty officer
مهناوی سومSecond class petty officer
مهناوی دومFirs class petty officer
مهناوی یکمChief petty officer
ناو استوار دومSenior chief petty officer
ناو استوار یکمMaster chief petty officer
ناوبان سومEnsign junior grade
ناوبان دومEnsign
ناوبان یکمLieutenant junior grade
ناو سروانLieutenant
ناخدا سومLieutenant commander
ناخدا دومcommander
ناخدا یکمCaptain
دریادار دومSecond flotilla admiral
دریادارflotilla admiral
دریابانRear admiral
دریا سالارVice admiral
دریابدAdmiral

عکس درجه های ارتش آمریکا

درجه های ارتش آمریکا

نحوه ارتقا درجه در ارتش

درجه نظامی بسیار مهم است چرا که جایگاه سازمانی شخص را مشخص میکند . هر چقدر درجه بالاتر باشد شغل های مهم تری در سازمان به افراد محول میشود . یکی از معیارهای ارتقای درجه بالا رفتن سابقه کاری است.

در واقع زمانی که فردی در ارتش استخدام میشود با افزایش سابقه کاری و گذراندن دوره های مختلف بطور اتوماتیک درجه و جایگاه شغلیش ارتقا پیدا میکند.

همچنین اگر از طریق دانشگاه افسری ارتش وارد این نیرو شوید قطعا زمانی کمتر برای رشد در ارتش سپری میشود چرا که بعد از تحصیل به شما درجه ستوان ۲ اعطا خواهد شد. در حالی که استخدام از درجه داری با گروهبانی شروع میشود پس شخص با ورود از طریق دانشگاه افسری حداقل ۱۲ سال جلوتر است .

طبق قانون هر ۴ سال یکبار در ارتش ارتقا درجه وجود دارد و تنها کافیست شخص بدون مشکل انضباطی دوران خدمتش را سپری کند. البته برای ورود به بعضی از درجات مانند سرگردی ، سرهنگی ، امیری باید آزمون های هماهنگ و جامع درون سازمانی گذرانده شود .

علاوه بر تمام این موارد در ارتقا درجه های ارتش موردی دیگری هم هست که در رابطه با ارتقا درجه تاثیر گذار است. زمانی که شخص در شغل سازمانیش ایثار و فداکاری از خود نشان دهد یا ماموریتی غیر ممکن را با پیروزی پشت سر بگذارد میتواند از طریق فرماندهی نیرو بعنوان تشویق ارتقا درجه بگیرد .

در واقع این دسته از کارکنان نیروهای مسلح استحقاق این را دارند که در رده های شغلی بالاتری خدمت کنند و قطعا حضور آن ها در رده های بالاتر کمک بیشتری به ارتش خواهد کرد.

در پایان

امیدوارم در این مقاله توانسته باشیم شما را با درجه های ارتش آشنا کرده باشیم .در آینده در رابطه با شغل های مختلفی که در ارتش با توجه به درجه نظامی در یگان های مختلف وجود دارد مقالاتی تهیه میکنم تا اطلاعات شما بیش از بیش افزایش پیدا کند .

برای مشاوره در زمینه درجه های ارتش میتوانید همین الان با مجموعه سرباز مشاور تماس بگیرید.

بنر مشاوره سربازی تماس

25 پاسخ

 1. خواهش میکنم جواب بدید با دیپلم کاردانش یا فنی حرفه‌ای میشه دانشگاه افسری رفت آخه یا جند نفری پرسیدم میگن نه باید دیپلم رشته های نظری داشته باشی

   1. الان من کار دانش رشتم تاسیسات هست میتونم برم دانشگاه افسری ارتش عضو بشم برای نیروی زمینی

  1. سلام دوست عزیز مورد اصلی قبولی شما در آزمون دانشکده افسریست
   دانشکده ها مختلف هستن
   موفق باشید انشاءالله

 2. سلام
  ضمن تقدیر از زحمت کشان این وبگاه، با اینکه بعضی نظرات راجع به سرباز مشاور تند هستن اما شما با دید نقد سازنده بهش نگاه کنید. سرباز مشاور به نوعی افرادی که دنبال مطالب صحیح هستن مرجع به حساب میاد.
  لطفا املای عبارت سرلشکر رو اصلاح کنید.
  خداقوت به همه تون

 3. چرا این همه اطلاعات غلط در این مطلب کوتاه دادید؟
  مگر مجبورید وقتی اطلاعاتتون کامل نیست چرند بنویسید؟
  مثلا اینکه در کل تاریخ ارتش فقط پنج نفر به این درجات رسیدند. یا اینکه با مدرک لیسانس پرسنل وظیفه درجه گروهبانی می گیرند و یا اینکه برای درجه من در آوردی سرتیپ دومی ایران در ارتش ایالات متحده معادل بتراشید و …

  1. احتمال شما خودتون چرند هستید یا محیط نظامی از ۱۰۰ کیلومتری ندیدی
   کمی تحقیق کنید تا از این چرندی در بیای دوست عزیز
   شما دقیقا مثل کسی هستی که تو صف نانوایی راجع به جراحی قلبم صحبت کنن اظهار نظر میکنه!

 4. این چه جور سرباز مشاوری هستش که توش عکس درجات نیروی انتظامی رو گذاشتین عنوان زدین درجات ارتش؟؟؟
  تو ارتش درجه سرباز ها خط صافه. سرجوخه هم ۴ تا خط صاف.
  ستوان سوم تا سروان هم ستاره هستش مثل ارتش بقیه کشورها…
  این درجاتی که شما گذاشتین برای نیرو انتظامیه

   1. یعنی من رشتم تاسیسات هست و کاردانش درس میخونم میتونم وارد دانشگاه افسری ارتش بشم

 5. سلام خسته نباشید
  اگه مدرک دیپلم بگیریم و کنکور شرکت نکنیم میتونیم بریم دانشگاه افسری پدافند هوایی ؟؟

  1. لیسانس بدون دوره خدمت ضرورت تا ۲۳ سال
   لیسانس با دوره خدمت ضرورت تا ۲۵ سال
   فارغ التحصیلی عادی ستوان دوم
   فارغ‌التحصیلان حافظ قرآن کریم ستوان یکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

امریه اداره کار و تعاون + شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در سامانه

بر اساس فراخوان امریه وزارت کار و تعاون شرایط امریه اداره کار در ۲ حالت شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده است و لازم است تمامی مشمولان علاوه بر داشتن شرایط عمومی دارای بیشترین شرایط اختصاصی باشند تا در اولویت پذیرش قرار بگیرند.

ادامه مطلب »
امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران + شرایط، مدارک و رشته های مورد نیاز برای ثبت نام و سوالات متداول

همچون دیگر امریه های سربازی که توسط ارگان های دولتی و غیر دولتی ارائه میشود، امریه بنیاد شهید هم دارای شرایط بخصوصی است و لازم است تا متقاضی دریافت امریه حتما دارای این شرایط باشد.

ادامه مطلب »
نیاز به مشورت داری کلیک کن !