بهترین جای خدمت در ارتش

ارتش ها در جهان به عنوان نیروهای بین المللی محسوب میشن که اگر جنگی بین دو کشور بصورت مستقیم اتفاق افتاد وارد شوند و از کشور دفاع کنند.ارتش منظم ایران از زمان رضا شاه پهلوی شکل گرفت و جالب است که بدانید دوره سربازی هم از همان زمان بوجود آمد.

در آن زمان به دوره سربازی اجباری میگفتند که به مرور زمان اسمش تغیر کرد و با بوجود آمدن قوانین مختلف و یگان های مختلف سازمانی تحت عنوان سازمان نظام وظیفه عمومی تشکیل شد.به همین ترتیب مشمولین قبل از رفتن به خدمت سربازی دوست دارند بدانند بهترین جای خدمت ارتش کجاست!

برای متوجه شدن این موضوع که بهترین جای خدمت ارتش در حال حاضر کدام یگان است و اصلا این که بهترین جای خدمت ارتش برای هر کس چه معنی و تعبیری دارد کافیست تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا صفر تا صد خدمت در ارتش برای شما روشن شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با گذشت زمان و پیشرفت هایی که حاصل شد به ۴ سازمان اصلی تقسیم بندی میشود:

👈 نیروی زمینی

👈 نیروی هوایی

👈 نیروی دریایی

👈 نیروی پدافند

البته سازمان های دیگری زیر مجموعه ارتش هستند که بعضی به غلط آن ها را سازمانی مجزا میدانند.مانند یگان مهندسی ارتش یا دانشکده علوم پزشکی پزشکی ارتش که بیمارستان های زیادی را شامل میشود و دیگر سازمان هایی که وجود دارد.

در کل تقسیم بندی ارتش شامل ۴ ارگان اصلی گفته شده است یعنی اگر شما بعنوان سرباز وارد ارتش شوید در هر سازمان و ارگانی هم که خدمت کنید قطعا شامل یکی از ۴ سازمان گفته شده هستید.

قبل از اینکه مشمولی وارد یگان خدمتی شود میتوان فهمید که قرار است در کدام یکی از یگان های ارتش خدمت کند.برای فهمیدن این موضوع کافیست بدانید دوره آموزشی شما در کدام یگان بوده است.

برای مثال شخصی که در پادگان آموزشی ۰۱ تهران که برای نیروی زمینی است پذیرفته شده قطعا تا پایان خدمت در همان نیروی زمینی خدمت خواهد کرد و جابه جایی و انتقالی بین یگان های ارتش غیر ممکن است.

بهترین جای خدمت در ارتش

پادگان های آموزشی ارتش

نیروی زمینی ارتش
پادگان ۰۱ تهرانپادگان ۰۲ تهران
پادگان ۰۳ عجب شیرپادگان ۰۴ بیرجند
پادگان ۰۵ کرمانپادگان ۰۶ تهران
پادگان ۰۷ کازرونپادگان ۰۸ خاش
نیروی هوایی ارتش
پایگاه یکم شکاری مهر آبادپادگان شهید خضرایی تهران
پایگاه نوژه همدانپایگان بندر عباس
پادگان شهید دوران شیرازپایگاه بوشهر
پایگاه سر درود آذربایجان شرقیپایگاه بابلسر

نیروی دریایی ارتش
پادگان شهید نامجو حسن رود

نیروی پدافند ارتش
پادگان آموزشی سمنان

اگر شما در ارتش تقسیم شده باشید قطعا در یکی از پادگان های آموزشی بالا دوره آموزشی را خواهید گذراند.البته نیروی زمینی ارتش دوره مکمل آموزشی که دوره تخصصی تری است بعنوان دوره کد دارد که معمولا فارغ التحصیلان لیسانس یا مدرک تحصیلی کمتر از آن به این دوره اعزام میشوند.

در دوره کد آموزش تخصصی تر در زمینه هایی همچون افسر آموزش بودن یا دوره های عقیدتی و حتی دوره های توپ خانه و گلوله های سیر منحنی همچون خمپاره داده میشود و افرادی که وارد دوره کد شده باشند بعد از این دوره در یگان ها با توجه به تخصص آموزش داده شده تقسیم میشوند.

برای مثال سربازی که در دوره تکاوری یا دوره گلوله های سیر منحنی شرکت کرده است بدون شک در یکی از یگان های رزمی تقسیم میشود یا سربازان حاضر در دوره کد افسر آموزش وارد پادگان های آموزشی نیروی زمینی ارتش خواهند شد.

بعد از این توضیحات که برای آشنایی شما با ارتش بود میخواهیم وارد اصل موضوع یعنی بهترین جای خدمت در ارتش شویم تا قبل از اعزام آمادگی داشته باشید یا در صورت امکان از یگان مورد نظر پذیرش بگیرید.

بهترین جای خدمت در نیروی زمینی ارتش

بهترین جای خدمت در نیروی زمینی ارتش

👈 نیروی زمینی ارتش با توجه به وسعتی که در سطح کشور دارد و همچنین با توجه به اینکه مهم ترین یگان هر ارتشی نیروی زمینی آن است هر ماه بیش ترین پذیرش را دارد.

پس احتمال اینکه شما وارد نیروی زمینی ارتش شوید بسیار زیاد است البته محل بومی زندگی شما تا حد زیادی تعین کننده این موضوع خواهد بود.

برای دوره آموزشی قطعا پادگان ۰۱ تهران هم از نظر امکانات و هم از نظر راحتی دوره بهترین پادگان آموزشی نیروی زمینی ارتش است البته این جمله به معنی اینکه سربازان در آن خوش میگذرونن و اصلا سختی نمیکشند نیست در هر صورت دوره آموزشی سخت است!

معمولا مشمولین دارای مدرک تحصیلی بالاتر و همچنین مشمولینی که محل زندگی آن ها به تهران نزدیک است در پادگان ۰۱ تقسیم میشوند.بر اساس تجربه سربازانی که در این پادگان بوده اند مرخصی روز برگ داده میشود و مرخصی های آخر هفته هم وجود دارد همچنین امکانات آسایشگاهی و رفاهی پادگان در سطح مناسبی است.

مطلب پیشنهادی به شما : سربازی در ارتش چگونه است ؟

بعد از گذر از این دوره و ورود به یگان باید گفت در نیروی زمینی ارتش بهترین جای خدمت یگان های فرماندهی و ستادی است.در این یگان ها سرباز در ساعت اداری خدمت میکند همچنین فعالیت بدنی سنگین ندارد و از همه مهم تر سرباز با هیچ محیط رزمی و عملیاتی یا بد آب و هوایی رو به رو نیست.

پس اگر شرایط پذیرش شدن در ارتش را دارید سعی کنید تا جای امکان وارد یگان های ستادی شوید و بعد از آن یگان های علوم پزشکی ارتش و بعد از آن دانشکده های افسری را اولویت قرار دهید.

اگر نتوانید از این یگان ها پذیرش بگیرید یا در یکی از این یگان ها تقسیم شوید بدون شک به یگان های رزمی اعزام خواهید شد.

یگان های رزمی هم در مناطق شهری وجود دارد و هم در مناطق مرزی و عملیاتی سراسر ایران پخش شده اند.درست است در دوران صلح هستیم و جنگی وجود ندارد اما بنا به ضرورت یگان های رزمی باید دائما آمادگی خود را حفظ کنند و طبیعی است که سربازان حاضر در یگان طعم خدمت سربازی واقعی را به خوبی بچشند!

بهترین جای خدمت در نیروی هوایی ارتش

بهترین جای خدمت در نیروی هوایی ارتش

👈 نیروی هوایی ارتش شامل پایگاه های شکاری و همچنین برخی از سازمان های زیر مجموعه و پادگان های آموزشی و همچنین دانشگاه افسری نیروی هوایی است که قطعا سربازان تقسیم شده در نیروی هوایی در یکی از همین یگان ها مشغول به خدمت سربازی خواهند شد.

بر اساس قوانین موجود تا جای امکان سربازان بر اساس محل بومی زندگی تقسیم میشوند پس اگر به نیروی هوایی علاقه مند هستید و در شهر محل زندگی شما پایگاه یا پادگانی از نیروی هوایی نیست کم ترین شانس را برای تقسیم در این ارگان خواهید داشت.

نیروی هوایی به دلیل ستادی بودن و پایگاهی بودن یگان ها و ارتباط کم با محیط و مناطق عملیاتی معمولا بهترین جای خدمت ارتش است.و سربازانی که در نیروی هوایی ارتش خدمت کرده اند از خدمت سربازی خود راضی بوده اند.

البته منظور ما این نیست که خدمت کردن در نیروی هوایی ساده است و نظم و ترتیب و جدیت ارتش در این یگان مهم وجود ندارد بلکه هدف از گفتن راحتی سیستم اداری و رفت و آمد سرباز است یا اینکه سربازان برای رزمایش ها و اردوگاه های چند هفته ای اعزام نمیشوند.

یا قرار نیست فعالیت های رزمی و تکاوری در مناطق عملیاتی و بد و آب و هوا داشته باشند و معمولا تا آخرین روز خدمت بطور منظم و یکنواخت در همان پایگاه خواهند ماند.

همچنین پادگان های آموزشی نیروی هوایی از سختی کم تری نسبت به نیروی زمینی برخوردار هستند همچنین دوره کد هم ندارند.

رنگ لباس سربازان نیروی هوایی آبی است و اعطای درجات نظامی بر اساس مدرک تحصیلی و مشترک با دیگر یگان ها میباشد.پیشنهاد میکنیم برای ورود به نیروی هوایی با مراجعه به یگان های نیروی هوایی درخواست پذیرش کنید یا از افراد شاغل در نیروی هوایی ارتش کمک بگیرید.

بهترین جای خدمت در نیروی دریایی ارتش

بهترین جای خدمت در نیروی دریایی ارتش

👈 نیروی دریایی ارتش در جنوب و شمال کشور مستقر است و بیش از ۹۰ درصد سربازان شاغل در نیروی دریایی جز بومی های شمال و جنوب کشور هستند.بر اساس پذیرش سرباز معمولا کم ترین تعداد پذیرش سرباز در نیروی دریایی ارتش اتفاق میوفتد.

اگر با گرما و شرجی بودن مناطق شمالی و جنوبی کشور مشکلی ندارید خدمت کردن در یکی از مناطق و پایگاه های نیروی دریایی ارتش چندان سخت نیست با توجه به اینکه مناطق ماموریتی نیروی دریایی در دریا است معمولا سربازان شامل کسری خدمت و تشویقی های خوبی میشوند.

مطلب پیشنهادی به شما : معافیت سربازی

البته نیروی دریایی فقط شامل یگان های دریایی نیست و ستاد فرماندهی نیروی دریایی و دانشگاه نیروی دریایی هم جز یگان های زیر مجموعه هستند.در نیروی دریایی هم مدرک تحصیلی تعین کننده درجه نظامی سرباز و فعالیت های او در حین خدمت خواهد بود.

سربازان نیروی دریایی را با لباس های سفید رنگ و ملوانی حتما دیده اید همچنین بر خلاف دیگر نیروی های ارتش نام درجات نظامی در نیروی دریایی متفاوت است و اسامی همچون ناوی یا دریادار که معادل همان سرتیپی و دیگر درجات است تعین شده است.

بهترین جای خدمت در نیروی پدافند ارتش

👈 پدافند شامل نیروهای محافظ آسمان کشور در صورت حمله احتمالی دشمن است و در سراسر کشور و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب نیروی پدافند گسترده شده است.نیوری پدافند بعنوان اولین نیروی نظامی است که در صورت حمله فرآیند دفاع و اطلاع رسانی را آغاز میکند.

تنها پادگان آموزشی نیروی پدافند در ۳۰ کیلو متری شهر سمنان است و در میان پادگان های آموزشی پادگان سختی برای گذراندن دوره آموزشی میباشد.هم در گرما و هم در سرما این پادگان اوج گرما و سرما را به دلیل کویری بودن تجربه میکند.

سربازان پدافند معمولا بعد از پایان دوره آموزشی به شهر های خودشان یا نزدیک ترین شهر به محل سکونت برای تقسیم در یگان ها منتقل خواهند شد و معمولا شمالی ها و شهرهای نزدیک به سمنان و نواحی مرکزی ایران کاندید اصلی تقسیم شدن در نیروی پدافند هستند.

لباس های سربازان نیروی پدافند کامپیوتری است و به همین ترتیب سربازان هر یگان را با رنگ و مدل لباس هایشان میشه براحتی از هم تشخیص داد.در این یگان هم درجه نظامی بر اساس مدرک تحصیلی خواهد بود و بهتر است کلا برای رفتن به سربازی و خدمت در بهترین جای ارتش از مدرک تحصیلی بالاتری برخوردار بود.

به دلیل اینکه بعضی از یگان های پدافند ارتش در مناطق مرزی و عملیاتی و بد آب و هوا هستند سربازان شاغل در این یگان ها هم از حقوق و هم از کسری خدمت و مرخصی بیشتری برخوردار خواهند شد.

کسری خدمت سربازان غیر بومی مناطق عملیاتی حداقل ۶ ماه و در بعضی مناطق خاص ۷ ماه است به همین ترتیب حتی سربازان بومی هم میتوانند شامل کسری خدمت مناطق عملیاتی از ۳ تا ۴ ماه شوند.دقت کنید کسری خدمت را تنها یگان خدمتی میتواند مشخص کند!

بهترین جای خدمت ارتش برای پزشکان و پیراپزشکان

👈 سربازانی که پزشک هستند یا کارشناسی و کارشناسی ارشد پیراپزشکی دارند بعد از ورود به ارتش با کمی تفاوت نسبت به دیگر سربازان تقسیم خواهند شد.دوران آموزشی برای این سربازان دقیقا مانند سربازان دیگر و در پادگان های آموزشی گفته شده خواهد بود اما در تقسیمات یگانی تفاوت هایی وجود دارد.

اولویت اول در تقسیم سربازان پزشک و پیراپزشک بیمارستان های نظامی ارتش در سر تا سر کشور است که احتمالا زیاد به چشمتان خورده و بعد از آن بهداری های پادگان ها و سازمان ها مقصد این دسته از سربازان خواهد بود.

در حالت هایی بعید که یک در صد پیش می آید ممکن است سربازان با مدرک تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی در خود یگان ها تقسیم شوند و وارد بیمارستان های ارتش یا بهداری های ارتش نشوند.

در این مقاله کامل ترین توضیحات در رابطه با بهترین جای خدمت ارتش در هرکدام از یگان های زیر مجموعه ارتش از آموزشی تا یگان داده شد.امیدواریم هستیم تا راهنمایی های لازم را در این خصوص به شما کرده باشیم.

با این حال میتونید برای دریافت مشاوره در مورد بهترین جای خدمت در ارتش همین الان با سرباز مشاور تماس بگیرید تا اگر سوالی در ذهنتان هست بر طرف شود. ما حتی در روزهای تعطیل هم پاسخگو هستیم و بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره سربازی در کنارتان خواهیم بود.

52 پاسخ

 1. سلام من در پادگان آموزشی پدافند هوایی سمنان آموزشین رو گذروندم و درکل واقعا راضی بودم حتی ما گوشی ساده برامون آزاد بود که داشته باشیم که خیلی امتیاز خوبی بود خودش و بنظرم پدافند هوایی هتل ترین جای ارتش هستش.
  کسایی که اینجا میفتن درآینده خیالتون راحت خیلی زود میگذره و تموم میشه.

 2. یادش بخیر خوشحال اون روزگار بنده سال ۷۷ برج ۲ آموزشی گروهان ۶ گر آن ۲ جناب سرهنگ اسدی و کریمی و سروان گروهان جناب کامیابی ارتش ۰۵ کرمان بودم بعد آموزشی تهران بنیاد تعاون آجا اتوبان شهید بابای واقعا خوش ب اون روزگار قدیم

 3. سلام من از خوزستان،شادگان هستم خدمت۰۷کازرون افتادم ۲/۱ اعزامم.بعد از اموزشی میتونم در کدوم جاها خدمت کنم.مدرک لیسانس حسابداری دارم.

 4. سلام من آموزشی رو در پادگان ۰۱ نیروی زمینی تهران گذروندم با لیسانس مترجمی زبان. خیلی از بچه های تهرانی رو با مدرک لیسانس فرستادن آذربایجان غربی پیرانشهر لب مرز با عراق. چرا اینجوری تقسیم کردن پس؟ رسته هم بهمون اداری دادن اکثرا. تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر

 5. سلام من افتادم نیروی زمینی ارتش تیپ تکاور ۲۵۸ چهل دختر میتونم ایا انتقالی بگیرم تهران نیروی هوایی یا زمینی؟!

  1. سلام شما بومی بودید که اعزام شدین نیروی دریایی؟ از شهری مثل تهران احتمال اعزام به نیروی دریایی وجود داره؟

 6. سلام
  ایا مشخص هست چه شهرهایی پدافندهوایی دارند؟ در مورد بعد از دو ماه اموزشی میپرسم

 7. سلام من پدری محلول و پسردیگه ی ۷ساله بامحلولیت شدیدتقاضادارم ازمسولین محترم التماس اجزازانه دارم که سرباز وظیفه محمدبرونی رابه استان اصفهان منتقل کنیدتوروبه دودست بریده ی ابوالفضل کمکم کنید

 8. سلام
  من ساکن کرج هستم اگر استخدام نیروی هوایی بشم احتمال داره تهران خدمت کنم ؟
  چون کرج به تهران نردیکتره .

 9. سلام من ۱۴۰۲٫۱۰٫۱اعزامم و به ۰۳ عجب شیر نیروی زمینی افتادم به نظر شما از چه لحاظ سختی می کشم لطفا کمک کنید

 10. سلام خسته نباشید پسر من در پایگاه پنجم شکاری امیدیه خدمت میکنه اونجا از لحاظ نظافت وخوارک به آنها خیلی سخت میگذره واصلا به آنها احترام نمیزارن گناه این بچه ها چیه به جز خدمت به کشورشان شما رو به حضرت فاطمه قسم میدم رسیدگی کنید

 11. سلام وقت بخیر من همسرم الان در حال گذروندن دوره آموزشی نیروی زمینی ارتش ۰۴ بیرجند هستش مدرک لیسانس تربیت بدنی و مربیگری والیبال داره میخواستم بدونم باید دوره کد رو هم بگذرونه یا خیر؟! و اگر دوره کد لازمه میتونه خراسان رضوی شهر مشهد باشه چون ساکن مشهد هستیم؟!
  اگر اطلاعی در رابطه با ورود به یگان ورزش ارتش مشهد دارین مخصوصا برای رشته والیبال ممنون میشم راهنماییم کنید🙏🏻

 12. سلام
  من مدرک کارشناسی مهندسی دریا – کشتی سازی دارم کجا بیوفتم خوبه ؟
  تحتمال داره نیرو دریایی؟
  یا باید حتما خودم پذیرش بگیرم از نیرو دریایی ؟
  من ساکن قم هستم اگر نیرو دریایی ارتش بیوفتم در بندر عباس چند ماه باید خدمت کنم ؟
  فکر کنم غیر بومی منطق بد اب و هوا مرزی غیر درگیر میشم
  چند ماهه؟
  هرکی میتونه کمک کنه ممنون میشنم
  ۰۹۱۰۹۷۰۳۴۴۶ شمارم

 13. سلام‌من مشهد هستم‌پایه دوازدهم انسانی .بهترین جای ارتش برای من کدام‌قسمتشه ک هم راحت تر باشع هم بتونم برگردم شهرم زود خدمت کنم هم‌مزایا داشته باشه

 14. من دانش آموز پایه دوازدهم هستم پدافند هوایی ثبت نام کردم میتونم ویرایش بدم ونیرو هوایی بنویسم

 15. سلام همسرمن۰۱ تهرانه برای دوره ی اموزشی
  بعدش ممکنه کجا بیفته و اینکه اگر بتونه تهران بمونه کجارو پیشنهاد میدین که هم ساعت کمتری رو باشه هم اگر بشه لباس شخصی تردد کنه؟

 16. سلام وقتتون بخیر من پیراپزشک هستم و اموزشی پدافند هوایی مشهد هستم،میخواستم ببینم برای بعدش که تقسیم میشیم فقط بیمارستان ها و کلینیک ها و درمانگاه های پدافند هوایی میفرستنم یا فرقی نمیکنه کلا بیمارستان ارتش میفرستن؟

 17. سلام خسته نباشید من فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکیم و افتادم پدافند هوایی سمنان خودم بومی شمالم احتمالا محل خدمت کجا میوفته؟؟

 18. سلام. خسته نباشید. من محل آموزشی سربازیم نیروهوایی است. ممکنه بعد از آموزش انتقالی بگیرم به نیروی زمینی؟

 19. سلام اقدام کردم و یک شش اعزامم هست برگه هایی معرفی نامه و همه به من دادن ولی برگه سبز ندادن شنیدم که باید برگه سبز داشته باشم که برگه ای مهمه گفتن لطفا جوابمو بدید ممنونم

   1. خوب از خدمت سربازی قشنگیاشو نشون میدی اقایون اگر توی نیروی زمینی اوفتادین تبدیل به کارگر افغانی میشین که من خودم برای کار توی خونه کادری ها رفتم به زور کار نگاقشی میکردم کادری برای اسباب کشی خونش سرباز میبره و….. خیلی اینجا جاش نمیشه کادری ها یکی از یکی عقدای تر بیشعور تر تازه من توی بهترین یگان ایران خدمت کردم که دارم اینا میگم

 20. سلام وقت بخیر.
  مشهد هم الان ظاهرا ۳ دوره هست که دوره آموزشی پدافند ارتش داره توی لیست شما فقط پادگان سمنان رو برای آموزشی نیروی پدافند ارتش معرفی کردین. لطفا آپدیت کنید. سپاس

   1. سلام ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تاریخ اعزامم هست سوال دارم کی کارت عابربانک سرباز درست کنم و چطور

    1. سلام ارتش دریایی سیرجان بهتر است یا ارتش فرماندهی تهران برای بعد از آموزشی ممنون راهنمایی کنید

  1. سلام خسته نباشید پسرم سرباز و چابهار ،کنارک پادگان دهم شکاری خدمت میکنه چیکار کنیم بتوانیم انتقالی براش بگیریم بیاد اصفهان ما از روستاهای اصفهان هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات سرباز مشاور

امریه صدا سیما 1403 + نحوه ثبت نام و شرایط دریافت

امریه صدا سیما ۱۴۰۳ + نحوه ثبت نام و شرایط دریافت

امریه صدا و سیما یکی دیگر از انواع امریه سربازی است که توسط سازمان صدا و سیما بعنوان یک نهاد غیر دولتی ارائه میشود و تمامی مشمولان حائز شرایط این شانس را دارند تا خدمت سربازی را در سازمان صدا و سیما سپری کنند.

ادامه مطلب »
نیاز به مشورت داری کلیک کن !