فرار از خدمت و مجازات سرباز فراری ۱۴۰۳

فرار از خدمت

فرار از خدمت سربازی موضوعی شایع از سال های بسیار دور تا همین امروز است که معمولا در هر یگانی چند نفری سرباز فراری هستند . در گذشته های خیلی دور یعنی در زمان رضا شاه مجازات فرار از خدمت بسیار سنگین بود و در هر برهه زمانی با توجه به حساسیت ها قوانین تا […]

برای تماس با مشاور کلیک کنید