مشمولان غایب سربازی

مشمولان غایب سربازی

مشمولان غایب سربازی در حال حاضر در بالاترین تعداد ممکن از زمان اجباری شدن سربازی هستند و متاسفانه بسیاری دیگری از مشمولان هم در این فکر هستند که هر وقت به سن مشمولیت رسیدند غیبت کنند و بعنوان سرباز غایب شناخته شوند. 👈 اما آیا از مجازات غیبت سربازی خبر دارید؟ 👈 آیا از محدودیت […]

توجیه غیبت سربازی

توجیه غیبت سربازی

در خیلی از موارد مانند معافیت کفالت یا معافیت موارد خاص همچنین دریافت کسری های خدمت سربازی لازم است مشمولین دارای غیبت نباشند. در صورتی که چنین وضعیتی پیش بیاید طبق قانون میتوان با استفاده از توجیه غیبت سربازی ( بخشیدن غیبت سربازی ) شامل موارد گفته شده شد. سرباز مشاور سعی دارد تا با […]

نیاز به مشورت داری کلیک کن !